İstanbul Arel Üniversitesi 64 akademik personel alacak

İstanbul Arel Üniversitesi Rektörlüğünden:
ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI


Üniversitemizin  aşağıda  belirtilen  Fakülte/Yüksekokul  bölümlerine  2547  sayılı  Kanun'un  ilgili  maddelerine  göre  öğretim  elemanları  alınacaktır. 2547  sayılı  Kanunun  ilgili  maddeleri,  "Öğretim  Üyeliğine  Yükseltilme  ve  Atanma  Yönetmeliği"  ve  09/11/2018  tarih  ve  30590  sayılı  Resmî  Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca ve ilandaki "Aranan Nitelikler" başlığı altında yer alan koşulları sağlayan öğretim elemanlarından;
Profesör  kadrolarına  başvuracak  adaylar;  Başvuru  dilekçelerine,  YÖK  formatında  özgeçmişlerini,  1  adet  fotoğraflarını,  nüfus  cüzdan  suretlerini, onaylı öğrenim belgelerini (lisans, yüksek lisans, doktora, doçentlik belgesi) ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 adet dosyayı ekleyerek İnsan Kaynakları Ofisine ileteceklerdir.
Doçent  kadrolarına  başvuracak  adaylar;  Başvuru  dilekçelerine,  YÖK  formatında  özgeçmişlerini,  1  adet  fotoğraflarını,  nüfus  cüzdan  suretlerini, onaylı öğrenim belgelerini (lisans, yüksek lisans, doktora, doçentlik) ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosyayı ekleyerek İnsan Kaynakları Ofisine ileteceklerdir.
Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adaylar; başvuru dilekçelerine (kadronun ilan edildiği fakülte/yüksekokula hitaben yazılacaktır), YÖK formatında özgeçmişlerini,1 adet fotoğraflarını, nüfus cüzdan suretlerini, onaylı öğrenim belgelerini (lisans, yüksek lisans, doktora) ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosyayı ekleyerek aşağıda adresi belirtilen İnsan Kaynakları Ofisine ileteceklerdir.

Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi kadrolarına başvuracak adaylar; Fakülte/Yüksekokula hitaben yazacakları dilekçelerine, istenen belgeleri ekleyerek aşağıda belirtilen adreslere teslim edeceklerdir.

Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi Başvurularında İstenen Belgeler;
-   Başvurdukları   bölüm   adı,   ilan   tarihi,   yazışma   adreslerini   ve   telefon   numaralarını   belirten   dilekçe,   (Dilekçeler   başvuru   yapılan Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu Dekanlığına/Müdürlüğüne hitaben yazılacaktır)
- Özgeçmiş, (YÖK Formatında)
- ALES belgesi ilgili puan türünden 70 puan,
- Yabancı dil sınav belgesi Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından: Yabancı Dilde Eğitim Veren Programlara başvurularda 85 dil puanı. Diğer program başvurularında 50 puan,
- Onaylı lisans, yüksek lisans diplomalar, e-Devlet mezun belgesi ve varsa doktora öğrenci belgeleri,
- Onaylı lisans Transkripti,
- Nüfus cüzdanı fotokopisi,
- 1 Adet vesikalık fotoğraf,
- Varsa ilgili alanda bilimsel çalışmalarını kapsayan dosya.
Başvuruların Yapılacağı Adres ve İrtibat Telefon Numaraları

Adres                                      :  T.C.  İstanbul  Arel  Üniversitesi  Kemal  Gözükara  Yerleşkesi,  "Türkoba  Mah. Erguvan  Sok.  No:  26/K  34537 Tepekent- Büyükçekmece / İST/İnsan Kaynakları Ofisi
Başvuru Yapılacak Birim      :  İnsan Kaynakları Ofisi İrtibat Telefon Numaraları     :  0850 850 27 35-1270

Son başvuru tarihi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gündür. Müracaatlar elden veya posta yoluyla, yukarıda belirtilen ilgili adrese yapılacaktır.

Süresi içinde yapılmayan ve eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

 

İlana İlişkin Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi Ön Değerlendirme, Sınav ve Sonuç Tarihlerine İlişkin Bilgilere Aşağıda Yer Verilmiştir:

İlan Başlama Tarihi:

28.07.2021

Son Başvuru Tarihi :

11.08.2021

Ön Değerlendirme İlan Tarihi:

17.08.2021

Sınav Giriş Tarihi ve Saati (Fakülte / Yüksekokul):

20.08.2021 Saat 14:00

Sonuç Açıklama Tarihi :

25.08.2021

Ön Değerlendirme ve Sınav Sonuçlarının Açıklanacağı Web Adresi:

www.arel.edu.tr


ÖNEMLİ NOTLAR
-Yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul'ca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.
-Ön değerlendirme ve Değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyet notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5' lik not sisteminin 100’lük not sistemine eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu Kararıyla belirlenir.

 

BİRİMİ

BÖLÜM

KADRO UNVANI

ASGARİ ÖLÇÜTLER İLGİLİ ABD/ UZMANLIK ALANI

ARANAN NİTELİKLER

Profesör

Doçent

Doktor Öğretim
Üyesi

Öğretim Görevlisi

Araştırma Görevlisi

Fen -Edebiyat Fakültesi

Mütercim ve Tercümanlık (İng.)

1

Almanca

Alman Dili ve Edebiyatı, Almanca Dil Öğretimi, Mütercim ve Tercümanlık (Almanca) lisans mezunu olmak ve ilgili alanlarda yüksek lisansını
yapmış olmak. Yabancı Dil Puanı: 85

Fen -Edebiyat Fakültesi

Mütercim ve Tercümanlık (İng.)

1

İngilizce

Mütercim veTercümanlık (İngilizce) Lisans mezunu olmak, yüksek lisansını ve doktorasını ilgili alanda
yapmış olmak. Yabancı Dil Puanı: 85

Mütercim ve Tercümanlık (İng.)

1

İngilizce

Mütercim ve Tercümanlık (İngilizce) Lisans mezunu olmak.İlgili alanda yüksek lisansını yapmış olmak.
Yabancı Dil Puanı: 85

Mütercim ve Tercümanlık (İng.)

1

İngilizce

Çeviribilim veya Mütercim ve Tercümanlık (İng.) alanında lisans eğitimini tamamlamış olup, Çeviribilim veya Mütercim ve Tercümanlık alanında yüksek lisans yapmış ya da yapıyor olmak. Yabancı
Dil Puanı:85

Mütercim ve Tercümanlık (İng.)

1

İspanyolca

İspanyol Dili ve Edebiyatı mezunu olmak. İspanyol Dili ve Edebiyatında yüksek lisansını yapmış
olmak. Yabancı Dil Puanı: 85

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Havacılık Yönetimi

2

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği, Havacılık, Havacılık Yönetimi, Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Uçak Mühendisliği, Pilotaj alanlarından birinde ya da doktora tez konusu Havacılık, Sivil Havacılık, Havacılık Yönetimi ile ilgili olmak koşuluyla işletme programından doktorasını
almış olmak

Yönetim Bilişim Sistemleri

2

Yönetim Bilişim Sistemleri, Enformatik, Bilgisayar Eğitimi, Bilgisayar Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Bilgisayar Teknolojisi alanlarından doktorasını ya da Yönetim Bilişim Sistemleri, Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği alanlarından birinde doçentliğini almış olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme (Türkçe)

1

Üniversitelerin İşletme, İstatistik, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik bölümlerinden birinden mezun olmak veya Yüksek Lisansını İşletme, İstatistik, Muhasebe Finans, Muhasebe Denetim, Sayısal Yöntemler, Yönetim ve Organizasyon, İnsan Kaynakları, Pazarlama bölümlerinden
birinde yapmış ya da yapıyor olmak.

Güzel Sanatlar Fakültesi

Çizgi Film ve Animasyon

1

Grafik Tasarımı, Görsel İletişim Tasarımı/İletişim Tasarımı, Çizgi Film ve Animasyon, İç Mimarlık, Dijital Oyun Tasarımı veya Sinema ve Televizyon bölümlerinden birinde yüksek lisans mezunu olmak; 3D program ve tasarım bilgisine sahip olmak ve tercihen 2 yıl piyasa deneyimine sahip
olmak

Mühendislik- Mimarlık Fakültesi

Elektrik Elektronik
Mühendisliği Türkçe

1

Elektrik Elektronik Mühendisliği veya Elektronik
ve Haberleşme Mühendisliği alanlarından birinde doçentliğini almış olmak,

Elektrik Elektronik Mühendisliği İngilizce

1

Elektrik Elektronik Mühendisliği veya Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği alanlarından birinde doçentliğini almış olmak, yabancı dil şartını
sağlamak.Yabancı Dil Puanı: 85

Elektrik Elektronik Mühendisliği İngilizce

2

Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği veya Kontrol Mühendisliği alanlarından birinde doktorasını tamamlamış olmak, yabancı dil şartını
sağlamak.Yabancı Dil Puanı: 85

Mühendislik- Mimarlık Fakültesi

Endüstri Mühendisliği İngilizce

1

Endüstri Mühendisliği, İşletme Mühendisliği, Mühendislik Yönetimi, Yöneylem Araştırması veya Modelleme/Simülasyon Bilim Dallarından birinde Doçentliğini almış olmak ve İngilizce dil
şartını sağlamış olmak. Yabancı Dil Puanı: 85

2

Endüstri Mühendisliği alanında doktorasını tamamlamış olmak, yabancı dil şartını sağlamak.Yabancı Dil Puanı: 85

Bilgisayar Mühendisliği
Türkçe

1

Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği alanında doçentliğini almış olmak.

Bilgisayar
Mühendisliği Türkçe

2

Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri
Mühendisliği veya Yazılım Mühendisliği alanında doktorasını tamamlamış olmak.

Bilgisayar Mühendisliği Türkçe

2

Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği alanlarından birinde lisans derecesine sahip olmak.

Bilgisayar Mühendisliği
İngilizce

1

Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği alanında doçentliğini almış olmak, yabancı dil şartını
sağlamak.Yabancı Dil Puanı: 85

Bilgisayar Mühendisliği İngilizce

2

Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği veya Yazılım Mühendisliği alanında doktorasını tamamlamış olmak, yabancı dil şartını
sağlamak.Yabancı Dil Puanı: 85

Bilgisayar Mühendisliği
İngilizce

1

Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği alanlarından birinde lisans derecesine sahip
olmak. Yabancı Dil Puanı: 85

Mühendislik- Mimarlık Fakültesi

Mimarlık

1

Lisansını İç Mimarlık veya Mimarlık alanında, doktorasını ve/veya doçentliğini İç Mimarlık veya Mimarlık alanında almış olmak

İç Mimarlık

1

Lisansını İç Mimarlık veya Mimarlık alanında, doktorasını ve/veya doçentliğini İç Mimarlık veya
Mimarlık alanında almış olmak

Biyomedikal Mühendisliği

1

Biyomedikal Mühendisliği, Biyomühendislik, Elektrik - Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği veya Elektronik Haberleşme Mühendisliği alanlarından birinde lisans
derecesine sahip olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Beslenme ve Diyetetik

1

Beslenme ve Diyetetik alanından olmak.

Beslenme ve Diyetetik lisans mezunu olmak ve
Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalında doktora yapıyor olmak.

2

Beslenme ve Diyetetik alanından olmak.

Beslenme ve Diyetetik lisans mezunu olmak ve doktorasını Beslenme ve Diyetetik Anabilim Dalında yapmış olmak.

Çocuk Gelişimi

2

Çocuk Gelişimi veya Çocuk Gelişimi ve Eğitimi veya Çocuk Sağlığı ve Eğitimi alanlarında doktora
yapmış olmak

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

1

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanından olmak.

"Fizyoterapi ve Rehabilitasyon" bölümü lisans mezunu olup, "Fizyoterapi ve Rehabilitasyon" Anabilim dalında tezli yüksek lisans yapmış olmak. "Fizyoterapi ve Rehabilitasyon" Anabilim
dalında doktorasını almış olmak.

2

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanından olmak.

"Fizyoterapi ve Rehabilitasyon" bölümü lisans mezunu olmak. Fizyoterapi ve rehabilitasyon, ortopedik rehabilitasyon, kardiyopulmoner rehabilitasyon, ortez ve protez alanlarından
birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik

1

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği

"Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği" Anabilim Dalında Doktora yapmış olmak

1

Hemşirelikte Yönetim

"Hemşirelikte Yönetim" Anabilim Dalında Doktora
yapmış olmak

1

Halk Sağlığı Hemşireliği

"Halk Sağlığı Hemşireliği" Anabilim Dalında
Doktora yapmış olmak

1

Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği

Lisansını hemşirelik alanında, yüksek lisansını "Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği" anabilim dalında yapmış olmak, en az 4 yıl klinikte,en az 3 yıl akademik kadroda çalışmış
olmak

Sosyal Hizmet

1

Sosyal Hizmet alanında doktora yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Fizyoloji Anabilim Dalı

1

Doktorasını Fizyoloji (Tıp) Anabilim Dalında yapmış
olmak.

Doktorasını Fizyoloji (Tıp) Anabilim Dalında yapmış olmak.

1

Fizyoloji (Tıp) Anabilim Dalında yüksek lisans yapmış veya yapıyor
olmak.

Fizyoloji (Tıp) Anabilim Dalında yüksek lisans yapmış veya yapıyor olmak.

Anatomi Anabilim Dalı

1

Doktorasını Anatomi (Tıp) Anabilim Dalında yapmış
olmak.

Doktorasını Anatomi (Tıp) Anabilim Dalında yapmış olmak.

1

Anatomi (Tıp) Anabilim Dalında yüksek lisans yapmış veya yapıyor
olmak.

Anatomi (Tıp) Anabilim Dalında yüksek lisans yapmış veya yapıyor olmak.

Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı

1

Tıbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalında yüksek lisans yapmış veya yapıyor
olmak.

Tıbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalında yüksek lisans yapmış veya yapıyor olmak.

Tıp Fakültesi

Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı

1

Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalında yüksek lisans yapmış veya yapıyor olmak.

Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalında yüksek lisans yapmış veya yapıyor olmak.

Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı

1

Histoloji ve Embriyoloji (Tıp) Anabilim Dalında yüksek lisans yapmış veya yapıyor olmak.

Histoloji ve Embriyoloji (Tıp) Anabilim Dalında yüksek lisans yapmış veya yapıyor olmak.

Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

1

Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalında yüksek lisans yapmış veya yapıyor olmak.

Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalında yüksek lisans yapmış veya yapıyor olmak.

Biyofizik Anabilim Dalı

1

Doktorasını Biyofizik (Tıp) Anabilim Dalında almış omak.

Doktorasını Biyofizik (Tıp) Anabilim Dalında almış omak.

1

Biyofizik (Tıp) Anabilim Dalında yüksek lisans yapmış veya yapıyor
olmak.

Biyofizik (Tıp) Anabilim Dalında yüksek lisans yapmış veya yapıyor olmak.

Nöroloji Anabilim Dalı

1

Tıp Fakültesi mezunu olmak. Uzmanlığını Nöroloji Anabilim Dalında yapmış olmak.

Tıp Fakültesi mezunu olmak. Uzmanlığını Nöroloji Anabilim Dalında yapmış olmak.

Meslek Yüksekokulu

Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri

1

Lisans derecesine sahip olup belgelendirmek kaydı ile havacılık sektöründe 10 yıl aktif çalışmış olmak ve havacilik sirketlerinin egitim departmaninda 5 yil ders vermis olmak. ”IATA- Professional Skills for DGR Instructors” sertifikası ile tarihi geçerli “SHGM-Havacılık Güvenliği Eğitmen Yetki Belgesi” sahip olmak.

Meslek Yüksekokulu

İnsan Kaynakları Yönetimi

2

İnsan Kaynakları Yönetimi veya İşletme bölümlerinden birinden lisans mezunu olmak ve İnsan Kaynakları Yönetimi alanında tezli Yüksek Lisans yapmış olmak. (ALES Puan Türü EA: 70)

Diş Protez
Teknolojisi

1

Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olmak.
(ALES Puan Türü Sayısal : 70)

Uçak Teknolojisi

1

Uçak Elektrik-Elektronik, Uçak Gövde-Motor Bakım, Uçak Mühendisliği, Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Uçak Bakım Onarım, Uçak ve Uzay Mühendisliği veya Makine Mühendisliği bölümlerinden birinden lisans mezunu olup tezli yüksek lisans yapmış olmak.
(ALES Puan Türü Sayısal: 70)

Elektronik

1

Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik Eğitimi, Elektronik- Bilgisayar Eğitimi, Elektronik Öğretmenliği, Elektronik ve Haberleşme Öğretmenliği, Mekatronik Mühendisliği, Mekatronik Öğretmenliği bölümlerinin birinden lisans mezunu olup bunlardan birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak.
(ALES Puan Türü Sayısal: 70)

Meslek Yüksekokulu

Lojistik

1

Üniversitelerin Lojistik, Lojistik Ve Taşımacılık, Lojistik Yönetimi, Ulaştırma Ve Lojistik, Ulaştırma Ve Lojistik Yönetimi, Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık, Uluslararası Lojistik Ve Taşımacılık / Uluslararası Lojistik, Uluslararası Lojistik Yönetimi, Uluslararası Ticaret Ve Lojistik, Uluslararası Ticaret Ve Lojistik Yönetimi, Uluslararası Ticaret, Lojistik Ve İşletmecilik bölümlerinin birinden lisans mezunu olup tezli yüksek lisans yapmış olmak.
(ALES Puan Türü EA : 70)

Anestezi

1

Hemşirelik ya da Ebelik bölümü lisans mezunu olmak ve tezli yüksek lisans yapmış olmak veya Anestezi Önlisans mezuniyeti sonrası lisans bitirmiş olmak ve tezli yüksek lisans yapmış olmak, Anestezi alanında en az 2 yıl deneyimli olmak.
(ALES Puan Türü Sayısal : 70)

İlk ve Acil Yardım

1

Hemşirelik ya da Ebelik bölümü lisans mezunu olmak ve tezli yüksek lisans yapmış olmak veya İlk ve Acil Yardım Önlisans mezuniyeti sonrası lisans bitirmiş olmak ve tezli yüksek lisans yapmış olmak, sağlık alanında en az 2 yıl deneyimli olmak.
(ALES Puan Türü Sayısal : 70)

Rektörlük

1

Üniversitelerin Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun olup bu bölümde doktora yapıyor olmak. Son beş yıl içerisinde İngilizce dillinden en az 70 puan almış olmak. Yabancılara Türkçe Eğitimi Sertifikasına sahip olmak. Yabancılara Türkçe eğitimi üzerine yüksek öğretim kurumlarında en az
üç yıl tecrübeye sahip olmak.