İstanbul Arel Üniversitesi 65 akademik personel alacak

İstanbul Arel Üniversitesi Rektörlüğünden
 

ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI


Üniversitemizin aşağıda belirtilen Fakülte/Yüksekokul bölümlerine 2547 sayılı Kanun'un ilgili maddelerine göre öğretim elemanları alınacaktır. 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri, "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği" ve 09/11/2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca ve ilandaki "Aranan Nitelikler" başlığı altında yer alan koşulları sağlayan öğretim elemanlarından;

Profesör kadrolarına başvuracak adaylar; Başvuru dilekçelerine, YÖK formatında özgeçmişlerini, 1 adet fotoğraflarını, nüfus cüzdan suretlerini, onaylı öğrenim belgelerini (lisans, yüksek lisans, doktora, doçentlik belgesi) ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 adet dosyayı ekleyerek İnsan Kaynakları Ofisine ileteceklerdir.

Doçent kadrolarına başvuracak adaylar; Başvuru dilekçelerine, YÖK formatında özgeçmişlerini, 1 adet fotoğraflarını, nüfus cüzdan suretlerini, onaylı öğrenim belgelerini (lisans, yüksek lisans, doktora, doçentlik) ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosyayı ekleyerek İnsan Kaynakları Ofisine ileteceklerdir.

Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adaylar; başvuru dilekçelerine (kadronun ilan edildiği fakülte/yüksekokula hitaben yazılacaktır), YÖK formatında özgeçmişlerini,1 adet fotoğraflarını, nüfus cüzdan suretlerini, onaylı öğrenim belgelerini (lisans, yüksek lisans, doktora) ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosyayı ekleyerek aşağıda adresi belirtilen İnsan Kaynakları Ofisine ileteceklerdir.

Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi kadrolarına başvuracak adaylar; Fakülte/Yüksekokula hitaben yazacakları dilekçelerine, istenen belgeleri ekleyerek aşağıda belirtilen adreslere teslim edeceklerdir.

Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi Başvurularında İstenen Belgeler;
- Başvurdukları bölüm adı, ilan tarihi, yazışma adreslerini ve telefon numaralarını belirten dilekçe, (Dilekçeler başvuru yapılan Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu Dekanlığına/Müdürlüğüne hitaben yazılacaktır)
- Özgeçmiş, (YÖK Formatında) - ALES belgesi ilgili puan türünden 70 puan ,
- Yabancı dil sınav belgesi Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından: Yabancı Dilde Eğitim Veren Programlara başvurularda 85 dil puanı .Diğer program başvurularında 50 puan,
- Onaylı lisans, yüksek lisans diplomalar, e-devlet mezun belgesi ve varsa doktora öğrenci belgeleri,
- Onaylı lisans Transkripti,
- Nüfus cüzdanı fotokopisi,
- 1 Adet vesikalık fotoğraf,
- Varsa ilgili alanda bilimsel çalışmalarını kapsayan dosya.

Başvuruların Yapılacağı Adres ve İrtibat Telefon Numaraları
Adres: T.C. İstanbul Arel Üniversitesi Kemal Gözükara Yerleşkesi, "Türkoba Mah. Erguvan Sk. No: 26/K 34537 Tepekent-Büyükçekmece / İSTANBUL
 

Başvuru Yapılacak Birim

İrtibat Telefon Numaraları

İnsan Kaynakları Ofisi

Neslihan PAKER / Personel Uzmanı (0 850 850 27 35/1223)


Son başvuru  tarihi  ilanın yayın tarihinden itibaren  15 gündür.  Müracaatlar elden veya posta yoluyla, yukarıda belirtilen ilgili adrese yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan  ve eksik evrakla  yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.        
İlana İlişkin Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi Ön Değerlendirme,  Sınav ve Sonuç Tarihlerine İlişkin Bilgilere Aşağıda Yer Verilmiştir:

İlan Başlama Tarihi:

17.06.2021

Son Başvuru Tarihi :

01.07.2021

Ön Değerlendirme İlan Tarihi:

07.07.2021

Sınav Giriş Tarihi ve Saati (Fakülte / Yüksekokul):

12.07.2021 Saat: 14.00

Sonuç Açıklama Tarihi :

16.07.2021

Ön Değerlendirme ve Sınav Sonuçlarının Açıklanacağı web adresi:

www.arel.edu.tr


ÖNEMLİ NOTLAR
- Yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul'ca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.
- Ön değerlendirme ve Değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyet notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5' lik not sisteminin 100’lük not sistemine eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu Kararıyla belirlenir.
 

BİRİMİ

BÖLÜM

KADRO UNVANI

ASGARİ ÖLÇÜTLER İLGİLİ ABD/UZMANLIK ALANI

ARANAN NİTELİKLER

Profesör

Doçent

Doktor Öğretim Üyesi

Öğretim Görevlisi

Araştırma Görevlisi

Tıp Fakültesi

Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı

1

Tıp Fakültesi mezunu olmak. Doçentliğini Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı'nda almış olmak.

Spinal cerrahi ve hiperbarik oksijen tedavisi konularında deneyimi olmak.

Göz Hastalıkları Anabilim Dalı

1

Tıp Fakültesi mezunu olmak. Doçentliğini Göz Hastalıkları Anabilim Dalı'nda almış olmak.

Pediatrik lens rehabilitasyonu ve kornea cerrahisi konularında deneyimi olmak.

Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı

2

Tıp Fakültesi mezunu olmak. Doçentliğini Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı'nda almış olmak.

Kifoz, diz artroplastisi ve kondrosit implantasyonu konularında deneyimi olmak.

1

Tıp Fakültesi mezunu olmak. Uzmanlığını Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı'nda almış olmak.

Pediatrik ortopedi ve sporcu travmaları konularında deneyimi olmak.

Genel Cerrahi Anabilim Dalı

1

Tıp Fakültesi mezunu olmak. Doçentliğini Genel Cerrahi Anabilim Dalı'nda almış olmak.

Gastroenterolojik cerrahi alanında deneyimi olmak.

1

Tıp Fakültesi mezunu olmak. Uzmanlığını Genel Cerrahi Anabilim
Dalı'nda almış olmak.

Robotik cerrahi ve proktoloji konularında deneyimi olmak.

Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı

1

Tıp Fakültesi mezunu olmak. Doçentliğini Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı'nda almış olmak.

Akciğer transplantasyonu konusunda deneyimi olamak.

Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı

1

Tıp Fakültesi mezunu olmak. Doçentliğini Patoloji Anabilim Dalı'nda almış olmak.

Akciğer, timüs ve pankreato-biliyer sistem patolojisi konularında deneyimi olmak.

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı

1

Tıp Fakültesi mezunu olmak. Doçentliğini Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı'nda almış olmak.

Transplantasyon anestezisi ve postoperatif takip konularında deneyimi olmak.

Üroloji Anabilim Dalı

1

Tıp Fakültesi mezunu olmak. Uzmanlığını Üroloji Anabilim Dalı'nda almış olmak.

Endoürolojk cerrahi ve lazer prostat enükleasyonu konularında deneyimi olmak.

Radyoloji Anabilim Dalı

1

Tıp Fakültesi mezunu olmak. Doçentliğini Radyoloji Anabilim Dalında almış olmak.

FMRI, DTI ve koroner BT konularında deneyimi olmak.

1

Tıp Fakültesi mezunu olmak. Uzmanlığını Radyoloji Anabilim Dalı'nda almış olmak.

Girişimsel ve organ nakli radyolojisi konularında deneyimi olmak.

Nöroloji Anabilim Dalı

1

Tıp Fakültesi mezunu olmak. Doçentliğini Nöroloji Anabilim Dalı'nda almış olmak.

Myastenia gravis ve epilepsi konularında deneyimi olmak.

Tıbbi Onkoloji Ana Bilim Dalı

1

Tıp Fakültesi mezunu olmak. Doçentliğini Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı'nda almış olmak.

Kök hücre transplantasyonu konusunda deneyimi olmak.

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Ana Bilim
Dalı

1

Tıp Fakültesi mezunu olmak. Doçentliğini Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı'nda almış olmak.

Pankreas adacık hücre nakli konusunda deneyimi olmak.

Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı

1

Tıp Fakültesi mezunu olmak. Doçentliğini Dermatoloji Anabilim Dalı'nda almış olmak.

Deri kanserleri ve dermatolojik cerrahi konularında deneyimi olmak.

Tıp Fakültesi

Kadın Hastalıkları ve
Doğum Anabilim Dalı

1

Tıp Fakültesi mezunu olmak. Doçentliğini Kadın Hastalıkları ve
Doğum Anabilim Dalında almış olmak.

Jinekolojik onkoloji ve robotik cerrahi konularında deneyimi
olmak.

Çocuk Hastalıkları
Anabilim Dalı

1

Tıp Fakültesi mezunu olmak. Doçentliğini Çocuk Hastalıkları
Anabilim Dalında almış olmak.

Pediatrik alerji konusunda deneyimi olmak.

Aile Hekimliği/Halk
Sağlığı Anabilim Dalı

1

Tıp Fakültesi mezunu olmak. Aile Hekimliği/Halk Sağlığı Doktorası
yapmış olmak

Kurumsal ve hastane yönetimi konusunda deneyimi olmak.

Biyoistatistik
Anabilim Dalı

1

Lisans mezunu olmak. Doktorasını İstatistik veya Biyoistatistik
Anabilim Dalında almış olmak

Lisans mezunu olmak. Doktorasını İstatistik veya Biyoistatistik
Anabilim Dalında almış olmak

Fizyoloji Anabilim
Dalı

1

Doktorasını Fizyoloji Anabilim
Dalında almış olmak

Doktorasını Fizyoloji Anabilim Dalında almış olmak

Fen-Edebiyat Fakültesi

Moleküler Biyoloji ve Genetik

1

Biyomühendislik Doktora mezunu

Araştırma alanı biyopolimer ve biyomalzemeler olması,yabancı dil puanı 85

1

Kimya Doktora mezunu

Moleküler Biyoloji ve Genetik yüksek lisans mezunu olmak, kimya alanında doktorasını yapmış olmak, en az 2 yıl öğretim
üyeliği yapmış olmak, yabancı dil puanı 85

Mütercim ve Tercümanlık (İng.)

1

1

Çeviribilim / Mütercim ve Tercümanlık (İng.)

Çeviribilim veya Mütercim ve Tercümanlık (İng.) alanında lisans,
yüksek lisans ve doktora yapmış olmak. Yabancı Dil Puanı :85

1

Çeviribilim / Mütercim ve Tercümanlık (İng.)

Çeviribilim veya Mütercim ve Tercümanlık (İng.) alanında lisans eğitimini tamamlamış olup, Çeviribilim veya Mütercim ve Tercümanlık alanında yüksek lisans yapmış olmak.
Yabancı Dil Puanı:85

1

Çeviribilim / Mütercim ve Tercümanlık (İng.)

Çeviribilim veya Mütercim ve Tercümanlık (İng.) alanında lisans eğitimini tamamlamış olup, Çeviribilim veya Mütercim ve Tercümanlık alanında yüksek lisans yapmış ya da yapıyor
olmak.Yabancı Dil Puanı:85

1

Alman Dili Eğitimi

Alman Dil Eğitimi veya Alman Dili ve Edebiyatı alanında lisans
eğitimini tamamlamış olup, Alman Dili Eğitimi veya Alman Dili ve Edebiyatında yüksek lisans yapmış olmak. Yabancı Dil Puanı 85

1

İspanyol Dili Eğitimi

İspanyol Dil Eğitimi veya İspanyol Dili ve Edebiyatı alanında lisans eğitimini tamamlamış olup, İspanyol Dili Eğitimi veya İspanyol Dili ve Edebiyatında yüksek lisans yapmış olmak.
Yabancı Dil Puanı 85

Psikoloji

2

Psikoloji Lisans, Klinik Psikoloji veya Uygulamalı Psikoloji alanında
Yüksek Lisans mezunu olmak; ilgili alanda Doktora yapmış olmak.

Klinik psikoloji, psikoterapi ve klinik süpervizyon dersleri
verebilecek yetkinlikte olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Lojistik Yönetimi

1

Uluslararası Lojistik, Uluslararası Ticaret, Endüstri Mühendisliği, Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği, Deniz Ulaştırma İşletmeciliği bölümlerinin birinden Lisans mezunu olmak.

Havacılık Yönetimi

1

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği, Havacılık, Havacılık Yönetimi, Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Uçak Mühendisliği, Pilotaj alanlarından birinde doktorasını ya da doçentliğini almış olmak

Yönetim Bilişim Sistemleri

3

Yönetim Bilişim Sistemleri, Enformatik, Bilgisayar Eğitimi, Bilgisayar Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Bilgisayar Teknolojisi alanlarından doktorasını ya da Yönetim Bilişim Sistemleri, Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği alanlarından birinde doçentliğini almış olmak.

Uluslararası İlişkiler İngilizce

1

Uluslararası İlişkiler alanında doktora yapmış olmak ve Doçentliğini Uluslararası İlişkiler alanında almış olmak. Yabancı Dil Puanı 85 ve üzerinde olmak.

Finans ve Bankacılık

1

Üniversitelerin; Bankacılık ve Finans, Bankacılık, Sermaye Piyasası, İşletme veya İktisat Bölümü alanlarından birinde 4 yıllık lisans eğitimini tamamlamış olmak. Finansal Ekonomi, Finans, Finansman, Bankacılık veya Sermaye Piyasası ve Borsa alanlarında tezli yüksek lisans veya doktora öğrencisi olmak.

Güzel Sanatlar Fakültesi

Çizgi Film ve Animasyon

1

Grafik Tasarımı, Görsel İletişim Tasarımı/İletişim Tasarımı, İç Mimarlık, Çizgi Film ve Animasyon, Dijital Oyun Tasarımı, Sinema ve Televizyon bölümlerinden Sanatta Yeterlilik veya Doktora mezunu olmak, 3D program ve tasarım bilgisine sahip olmak ve tercihen 2 yıl piyasa deneyimine sahip olmak

İletişim Fakültesi

Görsel İletişim Tasarımı

1

Doçentliğini tasarım alanında almış olmak. Grafik Tasarımı ve 3 boyutlu Tasarım alanında çalışmaları olmak.

1

Gazetecilik lisans mezunu olmak. Gazetecilik alanında yüksek lisans yapıyor olmak.

Yeni Medya ve İletişim

1

İletişim bilimleri alanında doktora yapmış olmak. Yeni Medya üzerine çalışmaları olmak.

Mühendislik - Mimarlık Fakültesi

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İng.)

1

Doktorasını Elektrik Mühendisliği alanında yapmış olmak. Yabancı dilde eğitim İngilizce yeterlilik şartını sağlamış olmak.Yabancı Dil Puanı :85

1

Lisansını Elektrik-Elektronik Mühendisliği ile ilgili bir alanda tamamlamış olmak. Yabancı Dil Puanı 85

Elektrik- Elektronik Mühendisliği

1

Lisansını Elektrik-Elektronik Mühendisliği ile ilgili bir alanda tamamlamış olmak.

Bilgisayar Mühendisliği (İng.)

2

"Bilgisayar Mühendisliği" veya "Yazılım Mühendisliği" ile ilgili bir alanda Doktora yapmış olmak. Yabancı dilde eğitim İngilizce yeterlilik şartını sağlamış olmak. Yabancı Dil Puanı:85

Bilgisayar Mühendisliği (Türkçe)

1

"Bilgisayar Mühendisliği" veya "Yazılım Mühendisliği" ile ilgili bir alanda Doktora yapmış olmak.

Biyomedikal Mühendisliği

1

Çevre Teknolojisinde Yüksek Lisansını tamamlamış olup Biyomühendislik'te Doktora yapmış olmak

Makine Mühendisliği

1

Makina mühendisliği alanında Doktora ve/veya Doçentliğini almış olmak.

İnşaat Mühendisliği

1

İnşaat Mühendisliği Bilim Dalında Doktora ve/veya Doçentliğini almış olmak.

Mimarlık

1

Lisansını İç Mimarlık veya Mimarlık alanında, Doktorasını İç Mimarlık veya Mimarlık Ana Bilim dalında tamamlamış olmak.

İç Mimarlık

1

Lisansını İç Mimarlık veya Mimarlık alanında, Doktorasını İç Mimarlık veya Mimarlık Ana Bilim dalında tamamlamış olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Çocuk Gelişimi

2

Çocuk Gelişimi veya Çocuk Gelişimi ve Eğitimi veya Çocuk Sağlığı ve Eğitimi alanlarında doktora yapmış olmak.

Hemşirelik

1

"Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği" Anabilim Dalında doktora yapmış olmak.

1

"Halk Sağlığı Hemşireliği" Anabilim Dalında doktora yapmış olmak.

Meslek Yüksekokulu

Anestezi

2

Hemşirelik ya da Ebelik bölümü lisans mezunu olmak ve tezli yüksek lisans yapmış olmak veya Anestezi Önlisans mezuniyeti sonrası lisans bitirmiş olmak ve tezli yüksek lisans yapmış olmak, Anestezi alanında en az 2 yıl deneyimli olmak.
(Ales Puan Türü Sayısal : 70)

İlk ve Acil Yardım

1

Hemşirelik ya da Ebelik bölümü lisans mezunu olmak ve tezli yüksek lisans yapmış olmak veya İlk ve Acil Yardım Önlisans mezuniyeti sonrası lisans bitirmiş olmak ve tezli yüksek lisans yapmış olmak, sağlık alanında en az 2 yıl deneyimli olmak.
(Ales Puan Türü Sayısal : 70)

Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon

1

Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon, Bilgisayar veya Yazılım Mühendisliği, Görsel İletişim Tasarımı, Çizgi Film ve Animasyon, Grafik Tasarım alanlarından birinden tezli yüksek lisans mezunu olmak olmak.
(Ales Puan Türü : Sözel/Sayısal : 70)

Bilgisayar Programcılığı

1

Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri, Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği veya Bilişim Sistemleri Mühendisliği alanlarından birinden lisans mezunu olmak ve alanında tezli yüksek lisansı yapmış olmak.
(Ales Puan Türü Sayısal : 70)

Makine

1

Makine Mühendisliği lisans mezunu olup, Makine
Mühendisliği alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak. (Ales Puan Türü Sayısal : 70)

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri

1

Biyoloji, Tibbi Biyolojik Bilimler, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü lisans mezunu olmak. Alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak.
(Ales Puan Türü Sayısal : 70)