İstanbul Atlas Üniversitesi 17 akademik personel alacak

İstanbul Atlas Üniversitesi Rektörlüğünden

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca Öğretim Üyesi alınacaktır. Başvurular, ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde, Üniversitemiz İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı'na şahsen/posta yolu ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler, eksik belge ile yapılan veya süresi içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.
İlan Başlama Tarihi : 25.10.2021
İlan Bitiş Tarihi : 10.11.2021
Başvuru Yeri : Hamidiye Mah., Anadolu Cad., No:40/2 Kağıthane/İSTANBUL / 444 34 39

S/N

FAKÜLTE / BİRİM

BÖLÜM /
PROGRAM

ANABİLİM DALI
/ BİLİMDALI

KADRO
UNVANI

KADRO
SAYISI

UZMANLIK ALANI / ARANILAN ŞARTLAR

1

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler Bölümü

Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi

1

Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olmak ve Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı'nda uzmanlık eğitimini tamamlamış olmak.

2

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler Bölümü

Diş Hastalıkları ve Tedavisi

Dr. Öğr. Üyesi

1

Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olmak ve Diş Hastalıkları ve Tedavisi Anabilim Dalı'nda uzmanlık eğitimini tamamlamış olmak.

3

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri
Bölümü

Beyin ve Sinir
Cerrahisi

Dr. Öğr.
Üyesi

1

Tıp Fakültesi mezunu olmak ve Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı'nda uzmanlık eğitimini tamamlamış olmak.

4

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri
Bölümü

Genel Cerrahi

Doç. Dr.

1

Tıp Fakültesi mezunu olmak ve Genel Cerrahi Anabilim Dalı'nda Doçentlik unvanına sahip olmak.

5

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi

Doç. Dr.

1

Tıp Fakültesi mezunu olmak ve Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı'nda Doçenlik unvanına sahip olmak.

6

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

İç Hastalıkları Anabilim Dalı

Doç. Dr.

1

Tıp Fakültesi mezunu olmak ve İç Hastalıkları Anabilim Dalı'nda Doçentlik unvanına sahip olmak.

7

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Ruh Sağlığı ve
Hastalıkları Anabilim

Dr. Öğr. Üyesi

1

Tıp Fakültesi mezunu olmak ve Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı'nda uzmanlık eğitimini tamamlamış olmak.

8

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Psikoloji Bölümü

Prof. Dr.

1

Psikoloji alanında Doçentlik unvanına sahip olmak.

9

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Psikoloji Bölümü

Doç. Dr.

1

Psikoloji alanında Doçentlik unvanına sahip olmak.

10

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Psikoloji Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi

1

Psikoloji lisans mezunu olmak ve Psikoloji alanında doktora eğitimini tamamlamış olmak.

11

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Psikoloji Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi

1

Psikoloji ve/veya Klinik Psikoloji alanında yüksek lisans ve doktora yapmış olmak.

12

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Psikoloji Bölümü (İngilizce)

Dr. Öğr. Üyesi

2

Psikoloji lisans mezunu olmak ve Psikoloji alanında doktora eğitimini tamamlamış olmak. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden 85 ve
üzeri puana sahip olmak.

13

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik Bölümü (İngilizce)

Dr. Öğr. Üyesi

2

Hemşirelik Bölümü lisans mezunu olmak ve Hemşirelik alanında doktora eğitimini tamamlamış olmak. Yükseköğretim
Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden 85 ve üzeri puana sahip olmak.

14

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi

1

Hemşirelik Bölümü lisans mezunu olmak ve Hemşirelik alanında doktora eğitimini tamamlamış olmak.

15

Mühendislik ve Doğa
Bilimleri Fakültesi

İç Mimarlık ve Çevre
Tasarımı Bölümü

Doç. Dr.

1

Mimarlık, İç Mimarlık veya İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümlerinin birinden lisans mezunu olmak ve ilgili alanların birinden Doçentlik unvanına sahip olmak.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:

* Başvuru Dilekçesi
* Başvuru Formu
* YÖK Formatında Özgeçmiş
* Diploma Fotokopileri
Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi, Uzmanlık veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi (Doçent adaylar için),
* Yurt dışından alınan diploma var ise, Üniversitelerarası Kurulca onaylanan Denklik Belgesi
* Nüfus Cüzdan Fotokopisi
* Fotoğraf (2 Adet)
*Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını Kapsayan, Profesör İçin: 6 (Altı) takım dosya matbu 5'i CD), Doçent ve Dr.Öğretim Üyesi İçin: 4 (Dört) takım dosya matbu 3'ü CD)
*Akademik Unvana Atanma Yazıları Profesör, Doçent, Dr.Öğretim Üyesi Atama Yazıları (Varsa)
* Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi
KPDS/YDS veya Eşdeğerliliği YÖK Tarafından Onaylanan Yabancı Dil Sınavına İlişkin Belge (Varsa)
* Vukuatlı Nüfus Kaydı ve Adli Sicil Kaydı (e-Devletten alınabilir)