İstanbul Atlas Üniversitesi 31 akademik personel alacak

İstanbul Atlas Üniversitesi Rektörlüğünden:


Üniversitemize 2547  sayılı  Yükseköğretim Kanunu' nun  ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve  Atanma Yönetmeliği'nin  ilgili  maddeleri  uyarınca Öğretim  Üyesi  alınacaktır.  Başvurular,  ilan  tarihinden  itibaren  15  gün  içinde,  Üniversitemiz  İnsan  Kaynakları  Daire  Başkanlığı'na  şahsen/posta  yolu  ile yapılabilir.

Postadaki gecikmeler, eksik belge ile yapılan veya süresi içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

İlan Başlama Tarihi   : 20.09.2021
İlan Bitiş Tarihi         : 04.10.2021
Başvuru Yeri             : Hamidiye Mah., Anadolu Cad., No: 40/2 Kağıthane/İSTANBUL / 444 34 39

 

S/N

FAKÜLTE /
BİRİM

BÖLÜM / PROGRAM

ANABİLİM
DALI /
BİLİMDALI

KADRO UNVANI

KADRO SAYISI

UZMANLIK ALANI / ARANILAN ŞARTLAR

1

Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce)

Klinik Bilimler Bölümü

Endodonti
Anabilim Dalı

Dr. Öğr.
Üyesi

1

Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olmak ve Endodonti Anabilim Dalı'nda uzmanlık eğitimini tamamlamış olmak. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden 85 ve üzeri
puana sahip olmak.

2

Diş Hekimliği
Fakültesi

Klinik Bilimler
Bölümü

Endodonti
Anabilim Dalı

Dr. Öğr.
Üyesi

1

Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olmak ve Endodonti Anabilim Dalı'nda
uzmanlık eğitimini tamamlamış olmak.

3

Diş Hekimliği
Fakültesi

Klinik Bilimler
Bölümü

Periodontoloji
Anabilim Dalı

Dr. Öğr.
Üyesi

1

Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olmak ve Periodontoloji Anabilim
Dalı'nda uzmanlık eğitimini tamamlamış olmak.

4

Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce)

Klinik Bilimler Bölümü

Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı

Dr. Öğr.
Üyesi

1

Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olmak ve Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı'nda uzmanlık eğitimini tamamlamış olmak.Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil
sınavlarının birinden 85 ve üzeri puana sahip olmak.

5

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp
Bilimleri Bölümü

Ortopedi ve Travmatoloji

Dr. Öğr.
Üyesi

2

Tıp Fakültesi mezunu olmak ve Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı'nda uzmanlık eğitimini tamamlamış olmak.

6

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp
Bilimleri Bölümü

İç Hastalıkları
Anabilim Dalı

Dr. Öğr.
Üyesi

1

Tıp Fakültesi mezunu olmak ve İç Hastalıkları Anabilim Dalı'nda
uzmanlık eğitimini tamamlamış olmak.

7

Tıp Fakültesi

Temel Tıp
Bilimleri Bölümü

Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı

Dr. Öğr.
Üyesi

1

Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı'nda doktora eğitimini tamamlamış
olmak.

8

Tıp Fakültesi

Temel Tıp
Bilimleri Bölümü

Fizyoloji
Anabilim Dalı

Dr. Öğr.
Üyesi

1

Fizyoloji Anabilim Dalı'nda doktora eğitimini tamamlamış olmak.

9

Tıp Fakültesi (İngilizce)

Temel Tıp
Bilimleri Bölümü

Anatomi
Anabilim Dalı

Prof. Dr.

1

Anatomi Anabilim Dalı'nda doçentlik unvanına sahip olmak. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarının
birinden 85 ve üzeri puana sahip olmak.

10

Tıp Fakültesi (İngilizce)

Temel Tıp
Bilimleri Bölümü

Anatomi
Anabilim Dalı

Doç. Dr.

1

Anatomi Anabilim Dalı'nda doçentlik unvanına sahip olmak. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarının
birinden 85 ve üzeri puana sahip olmak.

11

Tıp Fakültesi (İngilizce)

Temel Tıp
Bilimleri Bölümü

Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Prof. Dr.

1

Tıbbi Mikrobiyoloji alanında doçentlik unvanına sahip olmak.Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil
sınavlarının birinden 85 ve üzeri puana sahip olmak.

12

Tıp Fakültesi (İngilizce)

Temel Tıp
Bilimleri Bölümü

Biyoistatistik
Anabilim Dalı

Dr. Öğr.
Üyesi

1

Biyoistatistik Anabilim Dalı'nda doktora eğitimini tamamlamış olmak. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarının
birinden 85 ve üzeri puana sahip olmak.

13

Tıp Fakültesi (İngilizce)

Temel Tıp
Bilimleri Bölümü

Tıp Eğitimi Anabilim Dalı

Dr. Öğr.
Üyesi

1

Tıp Eğitimi Anabilim Dalı'nda doktora eğitimini tamamlamış olmak. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarının
birinden 85 ve üzeri puana sahip olmak.

14

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Psikoloji Bölümü

Prof. Dr.

1

Psikoloji alanında Doçentlik unvanına sahip olmak.

15

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Psikoloji Bölümü

Doç. Dr.

1

Psikoloji alanında Doçentlik unvanına sahip olmak.

16

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Psikoloji Bölümü

Dr. Öğr.
Üyesi

2

Psikoloji lisans mezunu olmak ve Klinik Pskoloji, Sosyal Psikoloji veya Sosyal Bilimler Anabilim Dalında doktora eğitimini tamamlamış olmak.

17

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Psikoloji Bölümü
(İngilizce)

Dr. Öğr.
Üyesi

2

Psikoloji alanında doktora eğitimini tamamlamış olmak. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden 85 ve üzeri puana sahip olmak.

18

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Prof. Dr.

1

Bilgisayar Mühendisliği veya Yazılım Mühendisliği Anabilim Dalı'nda doçentlik unvanına sahip olmak. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden 85 ve üzeri puana sahip olmak.

19

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Doç. Dr.

1

Bilgisayar Mühendisliği veya Yazılım Mühendisliği Anabilim Dalı'nda doçentlik unvanına sahip olmak. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden 85 ve üzeri puana sahip olmak.

20

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Endüstri Mühendisliği Bölümü (İngilizce)

Prof. Dr.

1

Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı'nda doçentlik unvanına sahip olmak. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden 85 ve üzeri puana sahip olmak.

21

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Endüstri Mühendisliği Bölümü
(İngilizce)

Doç. Dr.

1

Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı'nda doçentlik unvanına sahip olmak. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil
sınavlarının birinden 85 ve üzeri puana sahip olmak.

22

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Yazılım Mühendisliği (İngilizce)

Prof. Dr.

1

Yazılım Mühendisliği veya Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı'nda doçentlik unvanına sahip olmak. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden 85 ve üzeri puana sahip
olmak.

23

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Yazılım Mühendisliği Bölümü (İngilizce)

Doç. Dr.

1

Yazılım Mühendisliği veya Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı'nda doçentlik unvanına sahip olmak. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden 85 ve üzeri puana sahip
olmak.

24

Mühendislik ve
Doğa Bilimleri
Fakültesi

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
Bölümü

Doç. Dr.

1

Mimarlık, İç Mimarlık veya İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümlerinin birinden lisans mezunu olmak ve ilgili alanların birinden
doçentlik unvanına sahip olmak.

25

Mühendislik ve
Doğa Bilimleri
Fakültesi

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
Bölümü

Dr. Öğr.
Üyesi

1

İç Mimarlık veya İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Anabilim Dalı'nda doktora veya sanatta yeterlilik eğitimini tamamlamış olmak.

26

Mühendislik ve
Doğa Bilimleri Fakültesi

Prof. Dr.

1

Kimya Mühendisliği Anabilim Dalı'nda doçentlik unvanına sahip olmak.

27

Meslek
Yüksekokulu

Optisyenlik
Programı

Dr. Öğr.
Üyesi

1

Tıp Fakültesi mezunu olmak ve Göz Hastalıkları Anabilim Dalı'nda
uzmanlığını tamamlamış olmak.

28

Meslek Yüksekokulu

Tıbbi Laboratuvar
Teknikleri
Programı

Dr. Öğr.
Üyesi

1

Tıp Fakültesi mezunu olmak ve İç Hastalıkları Anabilim Dalı'nda uzmanlığını tamamlamış olmak.


BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:
*  Başvuru Dilekçesi
*  Başvuru Formu
*  YÖK Formatında Özgeçmiş
*  Diploma Fotokopileri
Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi, Uzmanlık veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi (Doçent adaylar için),
*Yurt dışından alınan diploma var ise, Üniversitelerarası Kurulca onaylanan Denklik Belgesi
*  Nüfus Cüzdan Fotokopisi
*  Fotoğraf (2 Adet)
*  Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını Kapsayan, Profesör İçin: 6 (Altı) takım dosya (1'i matbu 5'i CD), Doçent ve Dr. Öğretim Üyesi İçin: 4 (Dört) takım dosya (1'i matbu 3'ü CD)
*  Akademik Unvana Atanma Yazıları Profesör, Doçent, Dr. Öğretim Üyesi Atama Yazıları (Varsa)
*  Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi
KPDS/YDS veya Eşdeğerliliği YÖK Tarafından Onaylanan Yabancı Dil Sınavına İlişkin Belge (Varsa)
*  Vukuatlı Nüfus Kaydı ve Adli Sicil Kaydı (e-Devletten alınabilir)