İstanbul Aydın Üniversitesi 114 akademik personel alacak

İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörlüğünden


Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmelik’in ilgili maddeleri ve 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre tam zamanlı Öğretim Üyesi alınacaktır. Profesör, Doçent ve Dr. Öğr. Üyesi kadrosuna başvuracakların İstanbul Aydın Üniversitesi Akademik Atama ve Yükseltme Kriterlerini sağlaması gerekmektedir.

İSTENİLEN BELGELER:
Müracaat edecekleri kadroyu belirtir
- Dilekçe
- Nüfus cüzdanı örneği
- YÖK formatında özgeçmiş
- 2 adet fotoğraf
- Öğrenim Durumunu belirtir Diploma (Onaylı, yurt dışından alınan diplomalar için Denklik Belgesi)
- Profesör ve Doçent kadrolarına müracaat edecek adaylar Dilekçe ve özgeçmiş ekinde Doçentlik Belgesi ve bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan 6 (altı) takım yayın dosyaları ile birlikte Rektörlük Personel Daire Başkanlığına, Dr. Öğr. Üyesi kadrolarına müracaat edecek adaylar ise ilgili Fakülte Dekanlıklarına 4 (dört) takım dosya ile birlikte şahsen veya posta aracılığı ile müracaat edeceklerdir.
- Postadaki gecikmeler ve eksik yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.
- Başvurular ilanın yayım tarihi itibariyle Onbeş (15) gündür.
 

Fakültesi /
Meslek Yüksekokulu

Bölüm / Program

Anabilim Dalı

Kadro
Unvanı

Adet

Aranan Nitelikler

Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu

Radyo ve Televizyon
Programcılığı

-

Dr. Öğr.
Üyesi

1

Doktorasını İletişim Bilimleri alanında almış olmak.

Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu

Bilgisayar Programcılığı (İngilizce)

-

Dr. Örğ.
Üyesi

1

Doktorasını Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri veya Matematik alanlarının birinden almış olmak. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul gören yabancı dil sınavından 85
veya üstü puan almış olmak.

Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu

Bilgisayar Programcılığı (Türkçe)

-

Dr. Öğr.
Üyesi

2

Doktorasını Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri, Matematik, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi
alanlarının birinden almış olmak.

Anadolu BİL Meslek
Yüksekokulu

Halkla İlişkiler ve
Tanıtım

-

Dr. Öğr.
Üyesi

1

Doktorasını Halkla İlişkiler ve Tanıtım alanında almış olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler

Ağız Diş ve
Çene Radyolojisi

Prof. Dr.

1

Doçentliğini Ağız Diş ve Çene Radyolojisi alanında almış
olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler

Ağız Diş ve
Çene Radyolojisi

Dr. Öğr.
Üyesi

1

Uzmanlığını/Doktorasını Ağız Diş ve Çene Radyolojisi alanında almış olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler

Ağız Diş ve
Çene Cerrahisi

Dr. Öğr.
Üyesi

1

Uzmanlığını/Doktorasını Ağız Diş ve Çene Cerrahisi alanında almış olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler

Periodontoloji

Dr. Öğr.
Üyesi

1

Uzmanlığını/Doktorasını Periodontoloji alanında almış olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler

Protetik Diş
Tedavisi

Prof. Dr.

1

Doçentliğini Protetik Diş Tedavisi alanında almış olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler

Endodonti

Doç.
Dr.

1

Doçentliğini Endodonti alanında almış olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler

Pedodonti

Dr. Öğr.
Üyesi

1

Uzmanlığını/Doktorasını Pedodonti alanında almış olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler

Diş Hastalıkları
ve Tedavisi Tedavisi

Dr. Öğr.
Üyesi

1

Uzmanlığını/Doktorasını Restoratif Diş Tedavisi alanında almış
olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler

Ortodonti

Doç.
Dr.

1

Doçentliğini Ortodonti alanında almış olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler

Ortodonti

Dr. Öğr.
Üyesi

1

Uzmanlığını/Doktorasını Ortodonti alanında almış olmak.

Fen-Edebiyat Fakültesi

İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü

İngiliz Dili ve
Edebiyatı Anabilim Dalı

Prof. Dr.

1

Doçentliğini İngiliz Dili ve Edebiyatı veya Amerikan Kültürü ve Edebiyatı alanlarından birinden almış olmak.

Fen-Edebiyat Fakültesi

Psikoloji Bölümü

Uygulamalı
Psikoloji
Anabilim Dalı

Doç. Dr.

1

Doçentliğini Uygulamalı Psikoloji alanında almış olmak.

Güzel Sanatlar Fakültesi

Grafik Tasarım
Bölümü

Grafik Tasarım Anasanat Dalı

Dr. Öğr.
Üyesi

1

Doktora/Sanatla Yeterliliğini Grafik Tasarım alanında almış
olmak.

Hukuk Fakültesi

Özel Hukuk Bölümü

Ticaret Hukuku
Anabilim Dalı

Doç. Dr.

1

Doçentliğini Ticaret Hukuku alanında almış olmak.

İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi

Uluslararası Ticaret
ve Finansman
(İngilizce) Bölümü

Uluslararası
Ticaret
Anabilim Dalı

Dr. Öğr.
Üyesi

1

Doktorasını İktisat alanında yapmış olmak. Yükseköğretim
Kurulu Başkanlığınca kabul gören yabancı dil sınavından 85 veya üstü puan almış olmak.

İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi

İşletme

İşletme
Anabilim Dalı

Prof. Dr.

1

Doçentliğini İşletme, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarının birinden almış olmak. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul gören yabancı dil sınavından 85 veya üstü
puan almış olmak

İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve
Uluslararası İlişkiler Bölümü (İngilizce)

Siyaset Bölümü

Prof. Dr.

1

Doçentliğini Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında almış olmak. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul gören
yabancı dil sınavından 85 veya üstü puan almış olmak.

Mühendislik Fakültesi

İnşaat Mühendisliği (İngilizce) Bölümü

Yapı Anabilim Dalı

Doç. Dr.

1

Doçentliğini İnşaat Mühendisliği Yapı anabilim dalı alanında yapmış olmak. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul
gören yabancı dil sınavından 85 veya üstü puan almış olmak

Mühendislik Fakültesi

İnşaat Mühendisliği (İngilizce) Bölümü

Yapı Anabilim Dalı

Dr. Öğr.
Üyesi

1

Doktorasını Yapı alanında yapmış olmak. Yükseköğretim
Kurulu Başkanlığınca kabul gören yabancı dil sınavından 85 veya üstü puan almış olmak.

Mühendislik Fakültesi

İnşaat Mühendisliği

Yapı Anabilim Dalı

Doç. Dr.

1

Doçentliğini İnşaat Mühendisliği alanında almış olmak.

Mühendislik Fakültesi

İnşaat Mühendisliği

Yapı Anabilim
Dalı

Dr. Öğr.
Üyesi

1

Doktorasını İnşaat Mühendisliği alanında almış olmak.

Mühendislik Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) Bölümü

Bilgisayar Bilimleri Anabilim Dalı

Prof. Dr.

1

Doçentliğini Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanlarından birinden almış olmak. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul gören
yabancı dil sınavından 85 veya üstü puan almış olmak.

Mühendislik Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) Bölümü

Bilgisayar Donanımı Anabilim Dalı

Doç. Dr.

2

Doçentliğini Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanlarından birinden almış olmak. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul gören
yabancı dil sınavından 85 veya üstü puan almış olmak.

Mühendislik Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) Bölümü

Bilgisayar Yazılımı Anabilim Dalı

Dr. Öğr.
Üyesi

2

Doktorasını Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanlarından birinden almış olmak. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul gören
yabancı dil sınavından 85 veya üstü puan almış olmak.

Mühendislik Fakültesi

Elektrik- Elektronik Mühendisliği (İngilizce) Bölümü

Elektronik Anabilim Dalı

Prof. Dr.

1

Doçentliğini Elektronik Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği ile Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği alanlarından birinden almış olmak. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul gören
yabancı dil sınavından 85 veya üstü puan almış olmak.

Mühendislik Fakültesi

Elektrik- Elektronik Mühendisliği (İngilizce) Bölümü

Elektronik Anabilim Dalı

Doç. Dr.

1

Doçentliğini Elektronik Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği ile Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği alanlarından birinden almış olmak. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul gören
yabancı dil sınavından 85 veya üstü puan almış olmak.

Mühendislik Fakültesi

Elektrik- Elektronik Mühendisliği (İngilizce) Bölümü

Elektronik Anabilim Dalı

Dr. Öğr.
Üyesi

2

Doktorasını Elektronik Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği ile Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği alanlarından birinden almış olmak. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul gören
yabancı dil sınavından 85 veya üstü puan almış olmak.

Mühendislik Fakültesi

Yazılım Mühendisliği (İngilizce)

Yazılım Mühendisliği

Prof. Dr.

1

Doçentliğini Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanlarından birinden almış olmak. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul gören
yabancı dil sınavından 85 veya üstü puan almış olmak.

Mühendislik Fakültesi

Yazılım Mühendisliği (İngilizce)

Yazılım Mühendisliği

Doç. Dr.

2

Doçentliğini Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanlarından birinden almış olmak. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul gören
yabancı dil sınavından 85 veya üstü puan almış olmak.

Mühendislik Fakültesi

Yazılım Mühendisliği (İngilizce)

Yazılım Mühendisliği

Dr. Öğr.
Üyesi

3

Doktorasını Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanlarından birinden almış olmak. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul gören
yabancı dil sınavından 85 veya üstü puan almış olmak.

Mühendislik Fakültesi

Endüstri
Mühendisliği (İngilizce)

Endüstri
Mühendisliği Anabilim Dalı

Prof. Dr.

1

Doçentliğini Endüstri Mühendisliği alanından almış olmak. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul gören yabancı dil
sınavından 85 veya üstü puan almış olmak.

Mühendislik Fakültesi

Endüstri
Mühendisliği (İngilizce)

Endüstri
Mühendisliği Anabilim Dalı

Doç. Dr.

1

Doçentliğini Endüstri Mühendisliği alanından almış olmak.
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul gören yabancı dil sınavından 85 veya üstü puan almış olmak.

Mühendislik Fakültesi

Endüstri
Mühendisliği (İngilizce)

Endüstri
Mühendisliği Anabilim Dalı

Dr. Öğr.
Üyesi

1

Doktorasını Endüstri Mühendisliği alanından almış olmak. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul gören yabancı dil
sınavından 85 veya üstü puan almış olmak.

Mühendislik Fakültesi

Makine
Mühendisliği (İngilizce)

Makine

Prof. Dr.

1

Doçentliğini Makine Mühendisliği alanından almış olmak. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul gören yabancı dil
sınavından 85 veya üstü puan almış olmak.

Mühendislik Fakültesi

Makine
Mühendisliği (İngilizce)

Makine

Doç. Dr.

1

Doçentliğin Makine Mühendisliği alanından almış olmak.
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul gören yabancı dil sınavından 85 veya üstü puan almış olmak.

Mühendislik Fakültesi

Makine
Mühendisliği (İngilizce)

Makine

Dr. Öğr.
Üyesi

2

Doktorasını Makine Mühendisliği alanından almış olmak. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul gören yabancı dil
sınavından 85 veya üstü puan almış olmak.

Mühendislik Fakültesi

Makine
Mühendisliği

Makine

Prof.
Dr.

1

Doçentliğini Makine Mühendisliği alanından almış olmak.

Mimarlık ve Tasarım
Fakültesi

Mimarlık

Bina Bilgisi
Anabilim Dalı

Prof.
Dr.

1

Doçentliğini Bina Bilgisi Anabilim dalı alanında almış olmak.

Mimarlık ve Tasarım
Fakültesi

Mimarlık

Bina Bilgisi
Anabilim Dalı

Doç.
Dr.

1

Doçentliğini Bina Bilgisi Anabilim dalı alanında almış olmak.

Mimarlık ve Tasarım
Fakültesi

Mimarlık

Bina Bilgisi
Anabilim Dalı

Dr. Öğr.
Üyesi

2

Doktorasını Bina Bilgisi Anabilim dalı alanında almış olmak.

Mimarlık ve Tasarım
Fakültesi

Mimarlık

Yapı Anabilim Dalı

Prof. Dr.

1

Doçentliğini Yapı Anabilim dalı alanında almış olmak.

Mimarlık ve Tasarım
Fakültesi

Mimarlık

Yapı Anabilim Dalı

Doç. Dr.

1

Doçentliğini Yapı Anabilim dalı alanında almış olmak.

Mimarlık ve Tasarım
Fakültesi

Mimarlık

Yapı Anabilim
Dalı

Dr. Öğr.
Üyesi

2

Doktorasını Yapı Anabilim dalı alanında almış olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp
Bilimleri Bölümü

Genel Cerrahi
Anabilim Dalı

Dr. Öğr.
Üyesi

1

Uzmanlığını Genel Cerrahi alanında almış olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp
Bilimleri Bölümü

Kadın Hastalıkları ve Doğum
Anabilim Dalı

Dr. Öğr.
Üyesi

1

Uzmanlığını Kadın Hastalıkları ve Doğum alanında almış
olmak.

Tıp Fakültesi

Dâhili Tıp Bilimleri
Bölümü

Fiziksel Tıp ve
Rehabilitasyon

Doç. Dr.

1

Doçentliğini Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon alanında almış
olmak.

Tıp Fakültesi

Dâhili Tıp Bilimleri
Bölümü

Kardiyoloji
Anabilim Dalı

Doç.
Dr.

1

Doçentliğini Kardiyoloji alanında almış olmak.

Tıp Fakültesi

Dâhili Tıp Bilimleri
Bölümü

Nöroloji
Anabilim Dalı

Doç.
Dr.

1

Doçentliğini Nöroloji alanında almış olmak.

Tıp Fakültesi

Dâhili Tıp Bilimleri
Bölümü

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Anabilim Dalı

Prof. Dr.

1

Doçentliğini Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları alanında almış
olmak

Tıp Fakültesi

Dâhili Tıp Bilimleri
Bölümü

Çocuk Sağlığı
ve Hastalıkları Anabilim Dalı

Doç. Dr.

1

Doçentliğini Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları alanında almış
olmak

Tıp Fakültesi

Dâhili Tıp Bilimleri
Bölümü

Çocuk Sağlığı
ve Hastalıkları Anabilim Dalı

Dr. Öğr.
Üyesi

1

Uzmanlığını Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları alanında almış
olmak.

Tıp Fakültesi

Dâhili Tıp Bilimleri
Bölümü

İç Hastalıkları Anabilim Dalı

Dr. Öğr.
Üyesi

1

Uzmanlığını İç Hastalıkları alanında almış olmak.

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri
Bölümü

Anatomi Anabilim Dalı

Prof. Dr.

1

Doçentliğini Anatomi alanında almış olmak.

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri
Bölümü

Anatomi
Anabilim Dalı

Doç.
Dr.

1

Doçentliğini Anatomi alanında almış olmak.

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri
Bölümü

Anatomi Anabilim Dalı

Dr. Öğr.
Üyesi

1

Uzmanlığını Anatomi alanında almış olmak.

Tıp Fakültesi (İngilizce)

Temel Tıp Bilimleri Bölümü (İngilizce)

Anatomi Anabilim Dalı (İngilizce)

Prof. Dr.

1

Doçentliğini Anatomi alanında almış olmak. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul gören yabancı dil sınavından 85 veya üstü puan almış olmak.

Tıp Fakültesi (İngilizce)

Temel Tıp Bilimleri Bölümü (İngilizce)

Biyofizik
Anabilim Dalı (İngilizce)

Prof. Dr.

1

Doçentliğini Biyofizik alanında almış olmak. Yükseköğretim
Kurulu Başkanlığınca kabul gören yabancı dil sınavından 85 veya üstü puan almış olmak.

Tıp Fakültesi (İngilizce)

Temel Tıp Bilimleri Bölümü (İngilizce)

Biyofizik Anabilim Dalı (İngilizce)

Doç. Dr.

1

Doçentliğini Biyofizik alanında almış olmak. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul gören yabancı dil sınavından 85 veya üstü puan almış olmak.

Tıp Fakültesi (İngilizce)

Temel Tıp Bilimleri Bölümü (İngilizce)

Biyofizik
Anabilim Dalı (İngilizce)

Dr. Öğr.
Üyesi

1

Doktorasını Biyofizik alanında almış olmak. Yükseköğretim
Kurulu Başkanlığınca kabul gören yabancı dil sınavından 85 veya üstü puan almış olmak.

Tıp Fakültesi (İngilizce)

Temel Tıp Bilimleri Bölümü (İngilizce)

Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi Anabilim Dalı (ingilizce)

Dr. Örğ.
Üyesi

1

Doktorasını Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi alanında almış olmak. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul gören yabancı dil sınavından 85 veya üstü puan almış olmak.

Tıp Fakültesi (İngilizce)

Temel Tıp Bilimleri Bölümü (İngilizce)

Tıp Tarihi ve
Etik Anabilim
Dalı (İngilizce)

Dr. Öğr.
Üyesi

1

Tıp Tarihi ve Etik doktorası yapmış olmak veya aynı alanda
tıpta uzman olmak. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul gören yabancı dil sınavından 85 veya üstü puan almış olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp
Bilimleri Bölümü

Göğüs Cerrahisi
Anabilim Dalı

Dr. Öğr.
Üyesi

1

Doktorasını/Uzmanlığını Göğüs Cerrahisi alanında almış
olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp
Bilimleri Bölümü

Plastik ve Rekonstrüktif Estetik Cerrahisi Anabilim Dalı

Dr. Öğr.
Üyesi

1

Doktorasını/Uzmanlığını Plastik ve Rekonstrüktif Estetik
Cerrahisi alanında almış olmak.

Tıp Fakültesi

Dâhili Tıp Bilimleri

Göğüs Hastalıkları
Anabilim Dalı

Dr. Öğr.
Üyesi

1

Doktorasını/Uzmanlığını Göğüs Hastalıkları alanında almış
olmak.

Tıp Fakültesi

Dâhili Tıp Bilimleri

Deri ve Zührevi
Hastalıkları Anabilim Dalı

Dr. Öğr.
Üyesi

1

Doktorasını/Uzmanlığını Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim
Dalı alanında almış olmak.

Sağlık Bilimleri
Fakültesi

Hemşirelik Bölümü

Hemşirelik
Anabilim Dalı

Prof.
Dr.

2

Doçentliğini Hemşirelik alanında almış olmak.

Sağlık Bilimleri
Fakültesi

Hemşirelik Bölümü

Hemşirelik Anabilim Dalı

Doç. Dr.

2

Doçentliğini Hemşirelik alanında almış olmak.

Sağlık Bilimleri
Fakültesi

Hemşirelik Bölümü

Hemşirelik
Anabilim Dalı

Dr. Öğr.
Üyesi

2

Hemşirelik alanında lisans mezunu olmak. Doktorasını
Hemşirelik alanında yapmış olmak.

Sağlık Bilimleri
Fakültesi

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Bölümü

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Anabilim Dalı

Prof. Dr.

3

Doçentliğini Fizyoterapi ve Rehabilitasyon veya Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon (tıp) alanlarından birinden almış olmak.

Sağlık Bilimleri
Fakültesi

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Bölümü

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Anabilim Dalı

Doç. Dr.

3

Doçentliğini Fizyoterapi ve Rehabilitasyon veya Fiziksel Tıp ve
Rehabilitasyon (tıp) alanlarından birinden almış olmak.

Sağlık Bilimleri
Fakültesi

Fizyoterapi ve
Rehabilitasyon Bölümü

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Anabilim Dalı

Dr. Öğr.
Üyesi

3

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında doktora yapmış olmak
veya Uzmanlığını Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon (tıp) alanında almış olmak.

Sağlık Bilimleri
Fakültesi

Odyoloji Bölümü

Odyoloji Anabilim Dalı

Dr. Öğr.
Üyesi

1

Odyoloji alanında lisans mezunu olmak ve Odyoloji alanında
doktora yapmış olmak veya Uzmanlığını Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları (tıp) alanından almış olmak.

Sağlık Bilimleri
Fakültesi

Sağlık Yönetimi
Bölümü

Sağlık Yönetimi
Anabilim Dalı

Prof.
Dr.

1

Doçentliğini Sağlık Yönetimi veya Yönetim Bilimleri alanında
almış olmak.

Sağlık Bilimleri
Fakültesi

Sağlık Yönetimi
Bölümü

Sağlık Yönetimi Anabilim Dalı

Doç. Dr.

1

Doçentliğini Sağlık Yönetimi veya Yönetim Bilimleri alanında almış olmak.

Sağlık Bilimleri
Fakültesi

Sağlık Yönetimi
Bölümü

Sağlık Yönetimi Anabilim Dalı

Dr. Öğr.
Üyesi

2

Sağlık alanında lisans mezunu olmak, Sağlık Yönetimi, İşletme veya Hastane Hizmetleri alanlarından birinde doktora yapmış
olmak.

Sağlık Bilimleri
Fakültesi

Beslenme ve Diyetetik Bölümü

Beslenme ve Diyetetik Bölümü

Prof. Dr.

1

Doçentliğini Beslenme ve Diyetetik, Gıda Mühendisliği, Beslenme ve Beslenme Hastalıkları alanlarının birinden almış olmak. Beslenme ve Diyetetik alanında bilimsel çalışmaları ve
yayınları olmak.

Sağlık Bilimleri
Fakültesi

Beslenme ve Diyetetik Bölümü

Beslenme ve Diyetetik
Bölümü

Doç. Dr.

1

Doçentliğini Beslenme ve Diyetetik alanında almış olmak.

Sağlık Bilimleri
Fakültesi

Beslenme ve Diyetetik Bölümü

Beslenme ve Diyetetik
Bölümü

Dr. Öğr.
Üyesi

2

Sağlık alanında lisans mezunu olmak, Beslenme ve Diyetetik doktorası yapmış olmak.

Sağlık Hizmetleri
Meslek Yüksekokulu

Diyaliz Programı

-

Dr. Öğr.
Üyesi

1

Nefroloji yan dal uzmanı olmak. (tıp)

Sağlık Hizmetleri
Meslek Yüksekokulu

Anestezi Programı

-

Dr. Öğr.
Üyesi

1

Uzmanlığını Anesteziyoloji ve Reanimasyon alanında almış
olmak (Tıp).

Sağlık Hizmetleri
Meslek Yüksekokulu

Elektronörofizy
oloji Programı

-

Dr. Öğr.
Üyesi

1

Nöroloji uzmanı olmak (tıp) ve Elektronörofizyoloji yüksek
lisansı yapmış olmak.

Spor Bilimleri Fakültesi

Spor Yöneticiliği
Bölümü

Spor
Yöneticiliği Anabilim Dalı

Dr. Öğr.
Üyesi

1

Doktorasını Spor Bilimleri alanlarının birinde yapmış olmak.

Uygulamalı Bilimleri
Yüksekokulu

Yazılım Geliştirme Bölümü (İngilizce)

Yazılım Geliştirme Anabilim Dalı

Prof. Dr.

1

Doçentliğini Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanlarından birinden almış olmak. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul gören
yabancı dil sınavından 85 veya üstü puan almış olmak.

Uygulamalı Bilimleri
Yüksekokulu

Yazılım Geliştirme Bölümü (İngilizce)

Yazılım Geliştirme Anabilim Dalı

Doç. Dr.

1

Doçentliğini Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanlarından birinden almış olmak. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul gören
yabancı dil sınavından 85 veya üstü puan almış olmak.

Uygulamalı Bilimleri
Yüksekokulu

Yazılım Geliştirme Bölümü (İngilizce)

Yazılım Geliştirme Anabilim Dalı

Dr. Öğr.
Üyesi

1

Doktorasını Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi alanlarından birinden almış olmak.
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul gören yabancı dil
sınavından 85 veya üstü puan almış olmak.

Uygulamalı Bilimleri
Yüksekokulu

Yönetim Bilişim
Sistemleri

Yönetim
Bilişim
Sistemleri

Prof. Dr.

1

Doçentliğini Yönetim Bilişim Sistemleri ve Üretim Yönetimi
alanlarının birinden almış olmak.

Uygulamalı Bilimleri
Yüksekokulu

Yönetim Bilişim
Sistemleri

Yönetim
Bilişim
Sistemleri

Doç. Dr.

1

Doçentliğini Yönetim Bilişim Sistemleri ve Üretim Yönetimi alanlarının birinden almış olmak.

Uygulamalı Bilimleri Yüksekokulu

Yönetim Bilişim
Sistemleri

Yönetim
Bilişim
Sistemleri

Dr. Öğr.
Üyesi

2

Doktorasını Yönetim Bilişim Sistemleri ve Üretim Yönetimi alanlarının birinden almış olmak.

 

İLGİLİ BİRİM

TELEFON

DÂHİLİ

Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu

0212 444 1 428

40010

Diş Hekimliği Fakültesi

0212 444 1 428

62018

Fen-Edebiyat Fakültesi

0212 444 1 428

20010

Güzel Sanatlar Fakültesi

0212 444 1 428

68510

Hukuk Fakültesi

0212 444 1 428

23410

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

0212 444 1 428

56005

Mühendislik Fakültesi

0212 444 1 428

22010

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

0212 444 1 428

27010

Tıp Fakültesi

0212 444 1 428

50010

Sağlık Bilimleri Fakültesi

0212 444 1 428

56006

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

0212 444 1 428

56003

Spor Bilimleri Fakültesi

0212 444 1 428

68710

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

0212 444 1 428

41806