İstanbul Bilgi Üniversitesi 4 akademik personel alacak

İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda belirtilen kadrolara Öğretim Üyesi alınacaktır.

Sıra No

Fakülte / Yüksekokul

Bölüm/Program/ Anabilim Dalı

Unvan

Kadro Sayısı

Aranan Kriterler

İlan Takvimi

Açıklama

1

Mimarlık Fakültesi

Mimarlık Lisans Programı
Doktor Öğretim Üyesi

1

Mimarlık alanında lisans derecesine sahip olmak, yüksek lisans veya doktorasını mimari koruma ve restorasyon alanında yapmış olmak, mimari restorasyon, koruma, dönüşüm ve hesaplamalı tasarım yöntem ve uygulamaları konularında lisans düzeyinde teorik ve uygulamalı dersler vermiş olmak, yükseköğretim kurumlarında en az 5 yıl öğretim elemanı olarak çalışmış olmak.
Duyuru Başlama Tarihi: 08.07.2021
Son Başvuru Tarihi: 29.07.2021

İngilizce Dil Puanı: 85


2


Sağlık Bilimleri Fakültesi

Beslenme ve Diyetetik Lisans Programı

Doktor Öğretim Üyesi


1


Beslenme ve Diyetetik alanında lisans ve doktora derecesine sahip olmak.

Duyuru Başlama Tarihi: 08.07.2021
Son Başvuru Tarihi:
29.07.2021


İngilizce Dil Puanı: 65
3Sivil Havacılık YüksekokuluHavacılık Yönetimi Lisans Programı


Doktor Öğretim Üyesi
1

Havacılık Yönetimi alanında tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak, İşletme Yönetimi alanında doktorasını tamamlamış olmak.
Havacılık Yönetimi alanında lisansüstü seviyede ders vermiş olmak ve bu alanda bilimsel yayınları bulunmak.


Duyuru Başlama Tarihi: 08.07.2021
Son Başvuru Tarihi: 29.07.2021
-
4


Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi


Endüstri Mühendisliği Lisans Programı


Doktor Öğretim Üyesi
1

Endüstri Mühendisliği veya Endüstri Mühendisliği ve İşletme Yönetimi veya Endüstri ve Sistem Mühendisliği alanlarından birinde doktora derecesine sahip olmak; Stokastik Modelleme ve/veya Simülasyon alanında çalışmalar yapmış olmak.


Duyuru Başlama Tarihi: 08.07.2021
Son Başvuru Tarihi: 29.07.2021İngilizce Dil Puanı: 85

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adaylar, İstanbul Bilgi Üniversitesi Akademik Atama ve Yükseltme Başvuru Formu (Üniversitemiz web sitesinde yer alan ilanlardan ulaşabilirsiniz.), kimlik fotokopisi, özgeçmiş, doktora belgesi ile diğer öğrenim belgeleri (belgelerin asılları ile fotokopilerinin getirilmesi gerekmektedir), YÖK denklik belgesi (yurtdışından alınmış diplomalar için), İngilizce dil belgesi (YÖKDİL/YDS ya da ÖSYM tarafından eşdeğer kabul edilen yabancı dil sınavı) ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyalarını başvuru dilekçelerine ekli olarak süresi içinde, 1 adet basılı kopya ve 4 adet dijital kopya (USB) olarak, ilgili akademik birimlere teslim edeceklerdir.
ÖNEMLİ:
Yabancı dil muafiyeti ile ilgili yönetmelik maddesini Üniversitemiz web sitesinde yer alan ilanlardan inceleyebilirsiniz. (Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi Ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik)
Adayların başvuruları, İstanbul Bilgi Üniversitesi Performans Ölçütleri ve Akademik Atama ve Yükseltme Kıstasları Yönergesinde belirtilen kriterleri yerine getirmeleri halinde değerlendirmeye alınmaktadır.
Eksik evrakla yapılan, süresi içinde yapılmayan başvurular ve postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
Yabancı Dil Sınav Belgesi (İngilizce) ile ilgili olarak tabloda belirtilen puan dikkate alınmalıdır. Yabancı dil puanı belirtilmeyen kadrolar için belge istenmemektedir.
DR. ÖĞRETİM ÜYESİ KADRO BAŞVURULARI İÇİN; BAŞVURU ADRESİ
Başvurular ilgili akademik birimlere yapılacaktır. Üniversitemizin web sitesindeki ilanlarda akademik birimlerin iletişim bilgileri yer almaktadır.a