İstanbul Bilgi Üniversitesi 9 akademik personel alacak

İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörlüğünden

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca aşağıda belirtilen kadrolara Öğretim Elemanı alınacaktır.

Sıra No Fakülte/ Yüksekokul Bölüm/Program/ Anabilim Dalı Unvan Kadro Sayısı Aranan Kriterler İlan Takvimi ALES (İngilizce) YDS /
Eşdeğeri
1 Diş Hekimliği Fakültesi Diş Hekimliği Araştırma Görevlisi 2 Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olmak. Duyuru Başlama Tarihi : 18.06.2021 Son Başvuru Tarihi : 16.07.2021 Ön Değerlendirme Tarihi : 27.07.2021 Yazılı Sınav Giriş Tarihi : 29.07.2021
Sonuç Açıklama Tarihi : 02.08.2021
SAY 85
2 İletişim Fakültesi Dijital Oyun Tasarımı Lisans Programı Araştırma Görevlisi 1 Dijital Oyun Tasarımı, Görsel İletişim Tasarımı, Animasyon, Çizgi Film ve Animasyon, Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği bölümlerinin birisinden lisans mezunu olmak ve Dijital Oyun Tasarımı ya da Görsel İletişim Tasarımı anabilim dallarından birinde
tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
Duyuru Başlama Tarihi : 18.06.2021 Son Başvuru Tarihi : 16.07.2021 Ön Değerlendirme Tarihi : 27.07.2021 Yazılı Sınav Giriş Tarihi : 29.07.2021 Sonuç Açıklama Tarihi : 02.08.2021 SAY 85
3 İletişim Fakültesi İletişim Tasarımı ve Yönetimi Lisans Programı Araştırma Görevlisi 1 İletişim Tasarımı ve Yönetimi, Reklamcılık, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümlerinin birisinden
lisans mezunu olmak.
Duyuru Başlama Tarihi : 18.06.2021 Son Başvuru Tarihi : 16.07.2021 Ön Değerlendirme Tarihi : 27.07.2021 Yazılı Sınav Giriş Tarihi : 29.07.2021
Sonuç Açıklama Tarihi : 02.08.2021
SÖZ 85
4 İşletme Fakültesi Ekonomi ve Finans Lisans Programı Araştırma Görevlisi 1 Ekonomi (İktisat), İşletme-Ekonomi veya Ekonomi ve Finans programlarının birinden lisans mezunu olmak ve Ekonomi (İktisat) anabilim dalında tezli yüksek lisans ya da doktora yapıyor olmak.
(İlgili kadro, 2021-2022 eğitim- öğretim yılı Güz döneminde istihdam
edilecektir)
Duyuru Başlama Tarihi : 18.06.2021 Son Başvuru Tarihi : 26.07.2021 Ön Değerlendirme Tarihi : 28.07.2021 Yazılı Sınav Giriş Tarihi : 02.08.2021 Sonuç Açıklama Tarihi : 05.08.2021 EA 85
5 İşletme Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri Lisans Programı Araştırma Görevlisi 1 İşletme, İşletme Enformatiği, Yönetim Bilişim Sistemleri, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği veya Endüstri Mühendisliği programlarının birinden lisans mezunu olmak ve Enformatik, İşletme, Bilişim Sistemleri veya Yönetim Bilişim Sistemleri anabilim dallarının birinde tezli yüksek lisans ya da doktora yapıyor olmak.
(İlgili kadro, 2021-2022 eğitim- öğretim yılı Güz döneminde istihdam edilecektir)
Duyuru Başlama Tarihi : 18.06.2021 Son Başvuru Tarihi : 26.07.2021 Ön Değerlendirme Tarihi : 28.07.2021 Yazılı Sınav Giriş Tarihi : 02.08.2021 Sonuç Açıklama Tarihi : 05.08.2021 EA 85
6 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Elektrik- Elektronik Mühendisliği Lisans Programı Araştırma Görevlisi 1 Elektrik-Elektronik Mühendisliği lisans mezunu olmak.
(İlgili kadro, 2021-2022 eğitim- öğretim yılı Güz döneminde istihdam edilecektir)
Duyuru Başlama Tarihi : 18.06.2021 Son Başvuru Tarihi : 16.07.2021 Ön Değerlendirme Tarihi : 27.07.2021 Yazılı Sınav Giriş Tarihi : 30.07.2021 Sonuç Açıklama Tarihi : 02.08.2021 SAY 85
7 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Yazılım Mühendisliği Lisans Programı Araştırma Görevlisi 1 Yazılım Mühendisliği lisans mezunu olmak. Duyuru Başlama Tarihi : 18.06.2021 Son Başvuru Tarihi : 16.07.2021 Ön Değerlendirme Tarihi : 27.07.2021 Yazılı Sınav Giriş Tarihi : 30.07.2021
Sonuç Açıklama Tarihi : 02.08.2021
SAY 85
8 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım Ön Lisans Programı Öğretim Görevlisi (Ders Verecek) 1 Tıp Fakültesi mezunu olmak ya da Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği, İç Hastalıkları Hemşireliği, Yoğun Bakım Hemşireliği, Acil Hemşireliği, Acil Yardım ve Afet Yönetimi alanlarından birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak ve belgelendirmek kaydıyla en az iki yıl 112 veya acil serviste çalışmış ya da üniversitelerin İlk ve Acil Yardım programında ders vermiş olmak.
(İlgili kadro, 2021-2022 eğitim- öğretim yılı Güz döneminde istihdam edilecektir)
Duyuru Başlama Tarihi : 18.06.2021 Son Başvuru Tarihi : 05.07.2021 Ön Değerlendirme Tarihi : 07.07.2021 Yazılı Sınav Giriş Tarihi : 09.07.2021 Sonuç Açıklama Tarihi : 12.07.2021 SAY -


GENEL ŞARTLAR

1-657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.
2-Ögretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda ALES’in ilgili puan türünde en az 70 puan almış olmak.
3-Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir
4-Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak, not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.
İSTENEN BELGELER
Başvurular bir dilekçe ile birlikte şahsen veya kargo yoluyla yapılmalıdır.
-Dilekçe (Dilekçenin, başvuruda bulunulan ilgili Enstitü/ Fakülte/ Yüksekokul/ Meslek Yüksekokulu'na hitaben yazılmış, kadro unvanı ve aday iletişim bilgilerini içeren imzalı ve güncel tarihli olması gerekmektedir.)
-Özgeçmiş
-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
-ALES Belgesi (70 puan olmalıdır.)
-Yabancı Dil Sınav Belgesi (İngilizce) Tablodaki puan dikkate alınmalıdır. Yabancı dil puanı belirtilmeyen kadrolar için belge istenmemektedir.
-Öğrenim Belgeleri: alınan lisans/lisansüstü diplomaların fotokopileri ve transkriptleri, (Şahsen başvurularda diplomaların asılları ile beraber gelinmesi önemle rica olunur)**
-Yabancı ülkelerden alınmış diplomalar için YÖK denklik belgesinin ibraz edilmesi zorunludur.
-Devam eden öğrencilik durumları için; güncel tarihli resmi (onaylı) öğrenci belgesi ve transkripti**
-Erkek adaylar için, askerlik durumunu gösteren resmi belge
-Hizmet Belgesi/Tecrübe Belgesi (ilan özel şartında belirtilmiş olan; çalışılan kurumdan alınmış, çalışma başlangıç ve bitiş tarihleri ile görevi belgeleyen, güncel ve onaylı resmi yazı) ve SGK Hizmet Dökümü*
*Deneyim süresi hesaplanırken, sadece lisans/yüksek lisans mezuniyeti sonrası deneyim süreleri dikkate alınacaktır.
**e-Devlet kapısı üzerinden alınan karekodlu mezun belgesi ve öğrenci belgeleriyle öğretim elemanı kadrolarına başvuru yapılabilir.
ÖNEMLİ:
Başvuru süresi içinde yapılmayan, e-posta ile yapılan ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacak olup, kargo ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar Personel Daire Başkanlığı’na ulaşmış olması gerekmektedir. Kargodaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Kargo yolu ile başvuru yapan adaylara eksik evrakları ile ilgili Üniversite tarafından evrakların tamamlanması hususunda geri dönüş sağlanmayacaktır.
Ön değerlendirme ve değerlendirme sonuçları, Üniversitemizin web sitesinde duyurulacaktır.
www.bilgi.edu.tr
Yüksek lisans eğitimini gösterir diploma, öğrenci belgesi veya transkriptlerde, programın tezli olduğu belirtilmemişse, ilgili ilana başvuru yapacak adayların diğer evraklarına ek olarak tezli yüksek lisans yaptıklarını gösterir resmi bir belge ibraz etmeleri gerekmektedir.
MUAFİYET
(1) Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.


ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDAKİ ÖĞRETİM ELEMANI KADRO BAŞVURULARI İÇİN;
BAŞVURU ADRESİ

İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörlüğü
Personel Daire Başkanlığı
santralistanbul Kampüsü-Ek Bina
Premier Kampüs Ofis
Gürsel Mahallesi İmrahor Caddesi No:29
34400 Kağıthane – İSTANBUL
Personel Daire Başkanlığı: 0212 311 63 37 / 0212 311 62 51