İstanbul Galata Üniversitesi 13 akademik personel alacak

İstanbul Galata Üniversitesi Rektörlüğünden:


Üniversitemiz 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ile Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddelerine göre öğretim elemanı alınacaktır.

İlan Takvimi


Duyuru Başlama Tarihi : 20.04.2021
Son Başvuru Tarihi : 04.05.2021
Ön Değerlendirme Tarihi : 07.05.2021
Yazılı Sınav Giriş Tarihi : 12.05.2021
Sonuç Açıklama Tarihi : 18.05.2021

Sıra No

Fakülte / Yüksekokul

Bölüm / Program/ Anabilim Dalı

Unvan

Kadro Sayısı

Aranan Şartlar

1

Rektörlük

Yabancı Diller

Öğretim Görevlisi
(Ders Verecek)

4

İngilizce Öğretmenliği, İngiliz / Amerika Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dil Bilimi / Eğitimi, Mütercim Tercümanlık ve ilgili alanların birinden lisans ve tezli yüksek lisans derecesi almış olmak. YDS veya eşdeğerliliği YÖK tarafından kabul edilen dil sınavlarından 80 ve üzeri
İngilizce dil puanına sahip olmak.

3

Rektörlük

Ortak Dersler

Öğretim Görevlisi
(Ders Verecek)

1

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi alanında tezli yüksek lisans derecesi almış olmak veya ilgili alanda
doktorasını tamamlamış olmak.

4

Diş Hekimliği Fakültesi

Diş Hekimliği (İngilizce)

Araştırma Görevlisi

2

Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olmak. YDS veya eşdeğerliliği YÖK tarafından kabul edilen dil sınavlarından 80 ve üzeri İngilizce dil
puanına sahip olmak.

5

Diş Hekimliği Fakültesi

Diş Hekimliği

Araştırma Görevlisi

2

Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olmak.

6

Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü (İngilizce)

Araştırma Görevlisi

1

İç Mimarlık, Mimarlık, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, Mimari Tasarım veya Peyzaj Mimarlığı alanların birinden lisans mezunu olmak, ilgili alanların birinde tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak. YDS veya eşdeğerliliği YÖK tarafından kabul edilen dil sınavlarından 80 ve üzeri İngilizce dil puanına sahip
olmak.

7

Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü

Araştırma Görevlisi

1

Yönetim Bilişim Sistemleri, Yazılım Mühendisliği veya İşletme bölümü lisans mezunu olup, ilgili alanlardan birinde tezli yüksek lisans veya
doktora yapıyor olmak.

8

Meslek Yüksekokulu

Aşçılık

Öğretim Görevlisi
(Ders Verecek)

2

Fakültelerin bir lisans programından mezun olmak ve belgelendirmek kaydıyla lisans mezuniyeti sonrası aşçılık veya aşçılık eğitimi alanında
en az 5 yıl tecrübeye sahip olmak.


GENEL ŞARTLAR
1-657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak
2-Ögretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda ALES’in ilgili puan türünde en az 70 puan almış olmak. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan muadili puanı almış olmak gerekir.
3-Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak, not sistemlerinin Yükseköğretim Kurulu kararıyla 4’lük ya da 5’lik Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları esas alınacaktır.

İSTENEN BELGELER
1-Başvurulan kadroyu ve iletişim bilgilerini belirten başvuru dilekçesi (kadro unvanı ve aday iletişim bilgilerini içeren imzalı ve güncel tarihli olması gerekmektedir.)
2-YÖK Formatlı Öz Geçmiş.
3-Nüfus Cüzdanı Sureti
4-Bir adet fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş)
5-Yabancı dil sınav belgesi (Belgenin kontrol kodlu ve barkodlu olması gerekmektedir.)
6-ALES belgesi (Belgenin kontrol kodlu ve barkodlu olması gerekmektedir.)
7-Öğrenim belgeleri e-Devlet kapısından alınmış kare kodlu onaylı (Lisans / Yüksek Lisans/Doktora) diploma diplomaları ve lisans transkript (not dökümü belgesi) belgesi.
8-Yabancı ülkelerden alınmış diplomalar için YÖK denklik belgesinin ibraz edilmesi zorunludur.
9-Yüksek lisans diploma veya öğrenci belgesi veya not dökümünde tezli olduğu
belirtilmemişse; tezli yüksek lisans yaptıklarını gösterir resmi bir belge ibraz etmeleri gerekmektedir.
10-İş deneyimini gösteren SGK hizmet belgesi.
11-Erkek adayların askerlik durumlarına ilişkin belge.
Başvuruların, elden Üniversitemizin Personel Daire Başkanlığına veya e-posta ile
ik@galata.edu.tr adresine yapılması gerekmektedir.
Başvuru süresi içinde başvuru yapılmayan, eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacak olup, başvuru yapan adaylara eksik evrakları ile ilgili Üniversite tarafından evrakların tamamlanması hususunda geri dönüş sağlanmayacaktır. Postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.
Bir kişi, birden fazla kadroya başvuramaz.
Ön değerlendirme ve değerlendirme sonuçları, Üniversitemizin web sitesinde www.galata.edu.tr duyurulacaktır.

MUAFİYET
(1) Doktora veya Tıpta, Diş Hekimliğinde, Eczacılıkta ve Veteriner Hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, Meslek Yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, Yükseköğretim Kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.