İstanbul Galata Üniversitesi 19 akademik personel alacak

İstanbul Galata Üniversitesi Rektörlüğünden:
AKADEMİK PERSONEL ALIM İLANI
(Profesör / Doçent / Doktor Öğretim Üyesi)


Üniversitemizin   çeşitli   bölüm  ve   programlarında   görev   yapmak   üzere   2547   sayılı Yükseköğretim  Kanunu,  Öğretim  Üyeliğine  Yükseltilme  ve  Atanma  Yönetmeliği  ile  Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara öğretim üyeleri alınacaktır.

Başvuru süresi ilan tarihinden itibaren 15 gün olup, başvurular Üniversitemiz Rektörlüğü, Personel Daire Başkanlığına elden veya e-posta ([email protected]) yoluyla yapılacaktır.

Adayların,   6698   sayılı   Kişisel   Verilerin   Korunması   Mevzuatı   Uyarınca   Akademik Personel  Adayı  Açık  Rıza  Metnini  vermeleri  gerekmektedir.  Başvurmak  istedikleri  bölüm  ve kadro unvanının yer aldığı imzalı başvuru dilekçesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, özgeçmiş, e-Devlet kapısından  onaylı  lisans,  yüksek  lisans  ve  doktora  (uzmanlık)  mezuniyet  belgeleri,  yabancı ülkelerden alınmış diplomalar için YÖK denklik belgesi, İngilizce dil belgesi (YÖKDİL/YDS ya da  ÖSYM  tarafından  eşdeğer  kabul  edilen  yabancı  dil  sınavı),  Doçent  ve  Profesör  kadrosuna başvuranların  onaylı  doçentlik  belgesi  ile  bilimsel  çalışma  ve  yayınlarını  kapsayan  dosyalarını süresi içinde, Dr. Öğretim Üyesi ve Doçent kadrosuna başvuranların 1 adet basılı kopya ve 3 adet dijital kopya (PDF formatında USB Flash Bellek) olarak, Profesör kadrosuna başvuranların 1 adet basılı kopya ve 5 adet dijital kopya (PDF formatında USB Flash Bellek) olarak teslim etmeleri gerekmektedir.

Bir kişi, birden fazla kadroya başvuramaz.

 

Fakülte

Bölüm /
Program

Aranan Şartlar

Kadro Unvanı

Kadro
Sayısı

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler (İngilizce)

Periodontoloji alanında doktora derecesini ve doçentliğini almış olmak. YDS veya eşdeğerliliği YÖK tarafından kabul edilen dil sınavlarından 80 ve üzeri
İngilizce dil puanına sahip olmak.

Profesör

1

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik

Hemşirelik Esasları ve Yönetim alanında doçentlik almış olmak.

Doçent

1

Sağlık Bilimleri
Fakültesi

Hemşirelik

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği alanında
doktora yapmış olmak.

Doktor Öğretim
Üyesi

1

Sağlık Bilimleri
Fakültesi

Hemşirelik

Kadın Hastalıkları ve Doğum (Tıp) alanında doçentlik
almış olmak.

Doçent

1

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik

Kadın Hastalıkları ve Doğum (Tıp) alanında uzmanlık almış olmak.

Doktor Öğretim Üyesi

1

Sağlık Bilimleri
Fakültesi

Ebelik

Ebelik veya Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği
alanlarının birinden doçentlik almış olmak.

Profesör

1

Sağlık Bilimleri
Fakültesi

Ebelik

Ebelik veya Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği
alanlarının birinden doçentlik almış olmak.

Doçent

1

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Ebelik

Ebelik veya Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği alanlarının birinde doktora yapmış olmak.

Doktor Öğretim Üyesi

2

Sağlık Bilimleri
Fakültesi

Ebelik

Kadın Hastalıkları ve Doğum (Tıp) alanında doçentlik
almış olmak.

Doçent

1

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Beslenme ve Diyetetik

Beslenme ve Diyetetik alanında doçentlik almış olmak.

Profesör

1

Sağlık Bilimleri
Fakültesi

Beslenme ve
Diyetetik

Beslenme ve Diyetetik alanında doçentlik almış olmak.

Doçent

1

Sağlık Bilimleri
Fakültesi

Beslenme ve
Diyetetik

Beslenme ve Diyetetik alanında doktora yapmış olmak.

Doktor Öğretim
Üyesi

2

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Beslenme ve Diyetetik

Gastroenteroloji (Tıp) alanında uzmanlık almış olmak.

Doktor Öğretim Üyesi

1

Sağlık Bilimleri
Fakültesi

Fizyoterapi ve
Rehabilitasyon

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon (Tıp) alanında doçentlik
almış olmak.

Doçent

1

Sağlık Bilimleri
Fakültesi

Fizyoterapi ve
Rehabilitasyon

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon (Tıp) alanında uzmanlık
almış olmak.

Doktor Öğretim
Üyesi

1

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Kardiyoloji (Tıp) alanında uzmanlık almış olmak.

Doktor Öğretim Üyesi

1

Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

Yüksek Lisans ve Doktorasını Turizm İşletmeciliği veya
Gastronomi ve Mutfak Sanatları alanlarında yapmış olmak.

Doktor Öğretim Üyesi

1