İstanbul Galata Üniversitesi 2 akademik personel alacak

İstanbul Galata Üniversitesi Rektörlüğünden:


Üniversitemiz 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ile Öğretim Üyesi Dışındaki  Öğretim  Elemanı  Kadrolarına  Yapılacak  Atamalarda  Uygulanacak  Merkezi  Sınav  ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddelerine göre öğretim elemanı alınacaktır.

İlan Takvimi
Duyuru Başlama Tarihi         : 10.05.2021
Son Başvuru Tarihi                : 24.05.2021
Ön Değerlendirme Tarihi       : 01.06.2021
Yazılı Sınav Giriş Tarihi        : 08.06.2021
Sonuç Açıklama Tarihi          : 14.06.2021

 

Fakülte

Bölüm / Program

Aranan Şartlar

Kadro Unvanı

Kadro Sayısı

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik

Hemşirelik Lisans mezunu olmak ve Hemşirelik
alanlarının birinde tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

Araştırma Görevlisi

1

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Ebelik

Ebelik veya Hemşirelik Lisans Mezunu olup, Ebelik veya Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği alanlarının birinde tezli yüksek lisans veya doktora
yapıyor olmak.

Araştırma Görevlisi

1


GENEL ŞARTLAR
1-657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak
2-Ögretim  üyesi  dışındaki  öğretim  elemanı  kadrolarına  yapılacak  atamalarda  ALES’in ilgili  puan  türünde  en  az  70  puan  almış  olmak.  Yükseköğretim  Kurulu  tarafından  kabul  edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan muadili puanı almış olmak gerekir.
3-Ön  değerlendirme  ve  nihai  değerlendirme  aşamalarında  lisans  mezuniyeti  notunun hesaplanmasında kullanılacak, not sistemlerinin Yükseköğretim Kurulu kararıyla 4’lük ya da 5’lik Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları esas alınacaktır.

İSTENEN BELGELER
1-Başvurulan kadroyu ve iletişim bilgilerini belirten başvuru dilekçesi (kadro unvanı ve aday  iletişim  bilgilerini  içeren  imzalı  ve  güncel  tarihli,  olması  ve  6698  sayılı  Kişisel  Verilerin Korunması   Mevzuatı   Uyarınca   Akademik   Personel   Adayı   Açık   Rıza   Metnini   vermeleri gerekmektedir.)
2-YÖK Formatlı Öz Geçmiş, 3-Nüfus Cüzdanı Sureti,
4-Bir adet fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş),
5-Yabancı dil sınav belgesi (Belgenin kontrol kodlu ve barkodlu olması gerekmektedir.), 6-ALES belgesi (Belgenin kontrol kodlu ve barkodlu olması gerekmektedir.),
7-Öğrenim  belgeleri  e-Devlet  kapısından  alınmış  kare  kodlu  onaylı  (Lisans  /  Yüksek Lisans) diplomaları ve lisans transkript (not dökümü belgesi),
8-Yabancı  ülkelerden  alınmış  diplomalar  için  YÖK  denklik  belgesinin  ibraz  edilmesi zorunludur.
9-Yüksek Lisans veya Doktora öğrenci belgesi,
10-Yüksek  lisans,  diploma  veya  öğrenci  belgesi  veya  not  dökümünde  tezli  olduğu belirtilmemişse;   tezli   yüksek   lisans   yaptıklarını   gösterir   resmi   bir   belge   ibraz   etmeleri gerekmektedir.
11-Erkek adayların askerlik durumlarına ilişkin belge.
Başvuruların,   elden   Üniversitemizin   Personel   Daire   Başkanlığına   veya   e-posta   ile [email protected] adresine yapılması gerekmektedir.
Başvuru süresi içinde başvuru yapılmayan, eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacak olup,   başvuru   yapan   adaylara   eksik   evrakları   ile   ilgili   Üniversite   tarafından   evrakların tamamlanması  hususunda  geri  dönüş  sağlanmayacaktır.  Postayla  yapılan  başvurular  dikkate alınmayacaktır.
Bir kişi, birden fazla kadroya başvuramaz.
Ön  değerlendirme  ve  nihai  değerlendirme  sonuçları,  Üniversitemizin  web  sitesinde www.galata.edu.tr adresinden duyurulacaktır.