İstanbul Galata Üniversitesi 9 akademik personel alacak

İstanbul Galata Üniversitesi Rektörlüğünden:
AKADEMİK PERSONEL ALIM İLANI
(Profesör / Doçent / Doktor Öğretim Üyesi)Üniversitemizin çeşitli bölüm ve programlarında görev yapmak üzere 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara öğretim üyeleri alınacaktır.
Başvuru süresi ilan tarihinden itibaren 15 gün olup, başvurular Üniversitemiz Rektörlüğü’ne şahsen veya e-posta (ik@galata.edu.tr) yoluyla yapılacaktır.
Adayların belirlenen süre içerisinde başvurmak istedikleri bölüm ve kadro unvanının yer aldığı imzalı başvuru dilekçesi, 1 adet vesikalık fotoğraf, nüfus cüzdanı fotokopisi, e-Devlet kapısından onaylı lisans, yüksek lisans ve doktora (sanatta yeterlilik / uzmanlık) mezuniyet belgeleri, onaylı doçentlik belgesi (Doçent ve Profesör Adayları için), yabancı ülkelerden alınmış diplomalar için YÖK denklik belgesinin ibraz edilmesi zorunludur. Profesör kadrosu başvuruları için YÖK Formatında hazırlanacak özgeçmiş, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet basılı dosya ve 5 adet elektronik dosya (PDF formatında USB Flash Bellek) ve Doktor Öğretim Üyesi kadrosu başvuruları için YÖK Formatında hazırlanacak özgeçmiş, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet basılı dosya ve 3 adet elektronik dosya (PDF formatında USB Flash Bellek) hazırlayarak teslim edilmesi gerekmektedir.
Bir kişi, birden fazla kadroya başvuramaz.

 

Sıra No

Fakülte / Yüksekokul

Bölüm /
Program / Anabilim Dalı

Unvan

Kadro Sayısı

Aranan Şartlar

1

Diş Hekimliği
Fakültesi

Klinik Bilimler

Doçent

1

Ortodonti alanında doçentliğini almış olmak.

2

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler

Doktor Öğretim Üyesi

1

Ortodonti alanında doktora derecesini almış olmak.

3

Diş Hekimliği Fakültesi

Temel Bilimler

Doktor Öğretim
Üyesi

1

Mikrobiyoloji, Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji alanında uzmanlık yapmış olmak.

4

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler (İngilizce)

Doktor Öğretim Üyesi

1

Ortodonti alanında doktora derecesini almış olmak. YDS veya eşdeğerliliği YÖK tarafından kabul edilen dil sınavlarından 80 ve üzeri İngilizce
dil puanına sahip olmak

5

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler (İngilizce)

Doçent

1

Periodontoloji alanında doçentliğini almış olmak. YDS veya eşdeğerliliği YÖK tarafından kabul edilen dil sınavlarından 80 ve üzeri İngilizce dil
puanına sahip olmak.

6

Sanat ve Sosyal Bilimler
Fakültesi

Psikoloji Bölümü

Profesör

1

Doktora veya Doçentliğini Klinik Psikoloji alanında almış olmak.

7

Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Psikoloji Bölümü

Doktor Öğretim Üyesi

1

Klinik Psikoloji, Gelişim Psikolojisi, Sosyal Psikoloji, Deneysel Psikoloji veya Psikoloji alanlarının birinden doktora derecesini almış
olmak.

8

Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Psikoloji Bölümü (İngilizce)

Doçent

1

Psikiyatri alanında doktora derecesini almış olmak. YDS veya eşdeğerliliği YÖK tarafından kabul edilen dil sınavlarından 80 ve üzeri İngilizce
dil puanına sahip olmak.

9

Rektörlük

Ortak Dersler

Doktor Öğretim
Üyesi

1

Türk Dili ve Edebiyatı alanında lisans, tezli yüksek lisans ve doktora derecesi almış olmak.