İstanbul Gedik Üniversitesi 38 akademik personel alacak

İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörlüğünden:


Üniversitemize 2547  sayılı  Yükseköğretim Kanunu’nun  ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme  ve  Atanma  Yönetmeliği’nin  ilgili  maddeleri  uyarınca aşağıda belirtilen kadrolara öğretim elemanı alınacaktır.
 

FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL

BÖLÜMÜ/PROGRAMI

KADRO UNVANI

KADRO SAYISI

NİTELİK

Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi

Mimarlık

Prof. Dr.

1

Doktora veya Doçentlik unvanını Mimarlık alanından almış olmak. Bina Bilgisi Ana Bilim Dalı
konuları ile ilgili uzmanlığı olmak, mimari tasarım sorunları, mekan kavramları alanlarında çalışmalar yapmış olmak ve mimari avan ve/veya uygulama projelerinde çalışmış olmak.

Güzel Sanatlar ve Mimarlık
Fakültesi

Mimarlık

Dr. Öğr. Üyesi

1

Mimarlık lisans mezunu olup, Yüksek Lisans ve Doktorasını Bina Bilgisi veya Yapı Bilgisi Ana
Bilim Dallarından birinde yapmış olmak

Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı

Dr. Öğr. Üyesi

1

Lisans Eğitimini Mimarlık/İç Mimarlık/İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı alanında tamamlamış olmak,
Yüksek Lisansını, Doktorasını veya Sanatta Yeterliliğini Mimarlık, İç Mimarlık veya İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı alanında yapmış olmak.

Güzel Sanatlar ve Mimarlık
Fakültesi

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı

Doçent

1

Lisans ve Yüksek Lisans Eğitimini İç Mimarlık alanında yapmış olmak, Doktora ve Doçentlik
unvanını İç Mimarlık alanından almış olmak.

Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi

Mimarlık

Doçent

1

Lisans Eğitimini Mimarlık Bölümünde, Yüksek Lisans ve Doktora Eğitimini Mimari Tasarım ve/veya Yapı Bilgisi alanı programlarında tamamlamış, doçentlik unvanını mimarlık alanından
almış olmak.

Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi

Mimarlık

Dr. Öğr. Üyesi

1

İnşaat mühendisliği lisans mezunu olup, Yüksek Lisans ve Doktorasını inşaat mühendisliği ana
bilim dallarından birinde yapmış olmak. Binalarda enerji verimliliği, Sürdürülebilirlik , Deprem ve afet yönetimi konularında çalışmış olmak.

Güzel Sanatlar ve Mimarlık
Fakültesi

Gastronomi ve Mutfak
Sanatları

Prof. Dr.

1

Gastronomi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları ya da Turizm İşletmeciliği alanlarının birinde
doktorasını tamamlamış olmak ve Doçent unvanını bu alanların birinden almış olmak.

Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

Dr. Öğr. Üyesi

1

Gastronomi ya da Gastronomi ve Mutfak Sanatları alanlarından birinde Doktora yapmış olmak.

Mühendislik Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği

Dr. Öğr. Üyesi

2

Mühendislik alanında lisans, yüksek lisans ve doktora yapmış olmak.

Mühendislik Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği

Dr. Öğr. Üyesi

1

Bilişim Teknolojileri alanında lisans, yüksek lisans ve doktora yapmış olmak.

Mühendislik Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği

Dr. Öğr. Üyesi

2

Mühendislik veya Matematik alanlarında lisans, yüksek lisans ve doktora yapmış olmak. Mühendislikte yer alan Matematik derslerini verme yetkinliğine sahip olmak.

Mühendislik Fakültesi

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Dr. Öğr. Üyesi

1

Lisans, ve/veya Doktorasını Elektrik Mühendisliği/Elektrik-Elektronik Mühendisliği/Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümlerinden birinde tamamlamış olmak. Devreler ve Sistemler, Devre Tasarımı, Analizi konularında uzmanlaşmış olmak.

Mühendislik Fakültesi

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Dr. Öğr. Üyesi

1

Lisans, ve/veya Doktorasını Elektrik Mühendisliği/Elektrik-Elektronik Mühendisliği/Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümlerinden birinde tamamlamış olmak. Güç Elektroniği, Kontrol, Mikrokdenetleyiciler, Elektronik kart tasarımı konularında uzmanlaşmış olmak.

Mühendislik Fakültesi

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Dr. Öğr. Üyesi

1

Lisans, ve/veya Doktorasını Elektrik Mühendisliği/Elektrik-Elektronik Mühendisliği/Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümlerinden birinde tamamlamış olmak. Haberleşme, Sinyal ve Görüntü İşleme konularında uzmanlaşmış olmak.

Mühendislik Fakültesi

Endüstri Mühendisliği

Prof. Dr.

1

Yöneylem Araştırması, Optimizasyon konularında uzman Endüstri Mühendisliği, İşletme Mühendisliği ve eşdeğer alanlarda doktora veya üstü unvanları kazanmış olmak.

Mühendislik Fakültesi

Endüstri Mühendisliği

Doç. Dr.

1

Yöneylem Araştırması, Optimizasyon konularında uzman Endüstri Mühendisliği, İşletme Mühendisliği ve eşdeğer alanlarda doktora veya üstü unvanları kazanmış olmak.

Mühendislik Fakültesi

Endüstri Mühendisliği

Dr. Öğr. Üyesi

1

Endüstri Mühendisliği lisans veya doktora mezunu olmak, Yöneylem Araştırması, Optimizasyon
konularında çalışmış olmak.

Mühendislik Fakültesi

Makine Mühendisliği

Dr. Öğr. Üyesi

1

Lisans, ve/veya Doktorasını Makine Mühendisliği, Uçak Mühendisliği, Uzay Mühendisliği, Gemi İnşa Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği bölümlerinden
birinde tamamlamış olmak. Konstrüksiyon alanında çalışmalar yapmış olmak.

Mühendislik Fakültesi

Makine Mühendisliği

Dr. Öğr. Üyesi

1

Lisans, ve/veya Doktorasını Makine Mühendisliği, İmalat Mühendisliği, Uçak Mühendisliği, Uzay Mühendisliği, Gemi İnşa Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği bölümlerinden birinde tamamlamış olmak. Makine Teorisi alanında çalışmalar
yapmış olmak.

Mühendislik Fakültesi

Makine Mühendisliği

Dr. Öğr. Üyesi

1

Lisans, ve/veya Doktorasını Makine Mühendisliği, Uçak Mühendisliği, Uzay Mühendisliği, Gemi
İnşa Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği bölümlerinden birinde tamamlamış olmak. Mekanik alanında çalışmış olmak.

Mühendislik Fakültesi

Mekatronik Mühendisliği (İngilizce)

Dr. Öğr. Üyesi

1

Lisans, ve/veya Doktorasını Mekatronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği bölümlerinden birinde tamamlamış olmak. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasına
Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8. Maddesinin 7. Fıkrasındaki şartlardan birini sağlamış olmak.

Mühendislik Fakültesi

Mekatronik Mühendisliği (İngilizce)

Dr. Öğr. Üyesi

1

Lisans, ve/veya Doktorasını Mekatronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği bölümlerinden birinde tamamlamış olmak. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasına Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8. Maddesinin 7. Fıkrasındaki şartlardan birini sağlamış
olmak.

Mühendislik Fakültesi

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

Dr. Öğr. Üyesi

1

Lisans, ve/veya Doktorasını Metalurji ve Malzeme Mühendisliği bölümünde tamamlamış olmak. Kompozit Malzemeler alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

Mühendislik Fakültesi

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

Dr. Öğr. Üyesi

1

Lisans ,ve/veya Doktorasını Metalurji ve Malzeme Mühendisliği bölümünde tamamlamış olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Beslenme ve Diyetetik

Dr. Öğr. Üyesi

2

Beslenme ve Diyetetik alanında doktora yapmış olmak

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Çocuk Gelişimi

Prof. Dr.

1

Çocuk gelişimi ve Eğitimi alanında doktora yapmış olmak

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Çocuk Gelişimi

Dr. Öğr. Üyesi

1

Çocuk gelişimi ve Eğitimi alanında doktora yapmış olmak

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Dr. Öğr. Üyesi

1

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında doktora yapmış olmak

Spor Bilimleri Fakültesi

Antrenörlük Eğitimi Bölümü

Prof. Dr.

1

Spor Bilimleri, Tıp, Sağlık Bilimleri Fakültesi mezunu olmak, alanında çalışmalar sahibi olmak.

Spor Bilimleri Fakültesi

Antrenörlük Eğitimi Bölümü

Doç. Dr.

1

Spor Bilimleri, Tıp, Sağlık Bilimleri Fakültesi mezunu olmak, alanında çalışmalar sahibi olmak.

Spor Bilimleri Fakültesi

Antrenörlük Eğitimi Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi

1

Spor Bilimleri alanında lisans, Yüksek Lisans ve Doktora derecesine sahip olmak, alana yönelik
çalışmaları olmak.

Spor Bilimleri Fakültesi

Spor Yöneticiliği Bölümü

Prof. Dr.

1

Spor Bilimleri lisans diplomasına sahip, Spor Yöneticiliği alanında Doktora derecesi olan, Spor
Yöneticiliği alanında çalışmalar yapmış olmak.

Spor Bilimleri Fakültesi

Spor Yöneticiliği Bölümü

Doç. Dr.

1

Spor Bilimleri lisans diplomasına sahip, Spor Yöneticiliği alanında Doktora derecesi olan, Spor Bilimleri/Spor Yönetimi alanında Doçentliği bulunan, Spor Yöneticiliği alanında çalışmalar yapmış
olmak.

Spor Bilimleri Fakültesi

Spor Yöneticiliği Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi

2

Spor Bilimleri lisans diplomasına sahip, Spor Yöneticiliği alanında Doktora derecesi olan, Spor
Yöneticiliği alanında çalışmalar yapmış olmak.


Adayların;
1. Özgeçmiş(YÖK Formatında)
2. 2 Adet Fotoğraf
3. Nüfus Cüzdan Sureti
4.  Lisans,  Yüksek  Lisans  ve  Doktora  Diploma  onaylı  fotokopileri(Profesör  ve  Doçent  adaylar  için  Doçentlik  Belgesi)  ile  yurtdışından  alınmış Diploma,  unvan  var  ise  denklik  belgelerinin  eklenmiş  olduğu  bir dilekçe  ile  birlikte  başlıca  araştırma  eserleri,  bilimsel  çalışma  ve  yayınlarından  oluşan başvuru dosyalarını Profesör ve Doçent adaylar Rektörlüğe, Dr. Öğretim Üyeleri ise ilgili fakülteye ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde (03.05.2021- 17.05.2021)  şahsen  teslim etmeleri  gerekmektedir.  (Profesörler  için  6  takım,  1  adet  Hard  Copy-5  adet  CD/USB  olacak  şekilde,  Doçent  ve  Dr.  Öğretim Üyeleri için 4 takım, 1 adet Hard Copy-3 adet CD/USB olacak şekilde)
5. Eşdeğerliliği YÖK Tarafından Onaylanan Yabancı Dil Sınavına İlişkin Belge. (Varsa)
Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.
Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren 15 gündür. (Son başvuru tarihi 10.05.2021)
İlanlar ile ilgili tüm bilgiler, başvuru koşulları ve başvuru belgesi Üniversitemizin http://www.gedik.edu.tr adresinde yer almaktadır.