İstanbul Gelişim Üniversitesi 12 akademik personel alacak

İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörlüğünden:
AKADEMİK PERSONEL ALIM İLANI (ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ)


Üniversitemiz,   2547   sayılı   Kanun   ve   “Öğretim   Üyesi   Dışındaki   Öğretim   Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili maddelerine göre aşağıda belirtilen akademik birimlere karşılarında belirtilen unvanlarda Öğretim Elemanları alınacaktır.
Duyuru Başlama Tarihi                             : 13.09.2021
Son Başvuru Tarihi                                   : 27.09.2021
Ön Değerlendirme Tarihi                          : 29.09.2021
Sınav Giriş Tarihi                                      : 01.10.2021
Sonuç Açıklama Tarihi                             : 04.10.2021
Sonuçların İlan Edileceği İnternet Sitesi   : www.gelisim.edu.tr
Başvuru Şekli                                            : Şahsen veya Posta Yolu.

BAŞVURU  YERİ:   Her  bölüm/program  bağlı  bulunduğu  Dekanlık/Müdürlüğe  başvuru yapacaktır.

BAŞVURU EVRAKLARI;
-Başvuru   Dilekçesi   (İlgili   Dekanlık   veya   Müdürlüğe   hitaben   yazılmış   başvuru dilekçesinde ilan başvuru numarası belirtilerek başvuru yapılmaktadır.)
-2 Adet Fotoğraf
-Nüfus Cüzdan Fotokopisi
-Lisans Mezuniyet Belgesi (Şahsen ve posta ile yapılan başvurularda, diplomanın aslı ya da www.turkiye.gov.tr adresinden alınacak “Yükseköğretim Mezun Belgesi” gerekmektedir).
-Lisans Transkript Belgesi  (Şahsen ve posta ile başvurularda transkriptin aslı ya da noter tasdikli fotokopisi gerekmektedir).
-Yüksek  Lisans  Öğrenci  Belgesi  veya  Mezuniyet  Belgesi   (Şahsen  ve  posta  ile  yapılan başvurularda,   belgenin   aslı   ya   da   www.turkiye.gov.tr   adresinden   alınacak   “Yükseköğretim Mezun/Öğrenci Belgesi” gerekmektedir).
-ALES Belgesi
-Yabancı  Dil  Belgesi  (Yükseköğretim  Kurulu  Başkanlığınca  kabul  edilen  sınav  belgesi gerekmektedir).
-YÖK  Formatlı Özgeçmiş

 

İLAN NO

İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ

ÖZEL ŞARTLAR

KADRO SAYISI

KADRO UNVANI

ALES PUAN TÜRÜ

ALES PUAN ŞARTI

YDS / EŞDEĞERİ PUAN ŞARTI

20210997

Ekonomi ve Finans (İngilizce)*

İlgili alanda lisans mezunu olup, alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
*Adaylar İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi ilanlarından sadece bir ilana başvuru yapabilir.

1

Araştırma Görevlisi

EA

70

85
(İngilizce)*

20210998

Psikoloji (İngilizce)*

İlgili alanda lisans mezunu olup, alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
*Adaylar İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi ilanlarından sadece bir ilana başvuru yapabilir.

1

Araştırma Görevlisi

EA

70

85
(İngilizce)*

20210999

Lojistik Yönetimi (İngilizce)*

İlgili alanda lisans mezunu olup, alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
*Adaylar İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi ilanlarından sadece bir ilana başvuru yapabilir.

1

Araştırma Görevlisi

EA

70

85
(İngilizce)*

İLAN NO

MÜHENDİSLİK- MİMARLIK FAKÜLTESİ

ÖZEL ŞARTLAR

KADRO SAYISI

KADRO UNVANI

ALES PUAN TÜRÜ

ALES PUAN ŞARTI

YDS / EŞDEĞERİ PUAN ŞARTI

202109100

İnşaat Mühendisliği (İngilizce)*

İlgili alanda lisans mezunu olup, alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
*Adaylar Mühendislik-Mimarlık Fakültesi ilanlarından sadece bir ilana başvuru yapabilir.

1

Araştırma Görevlisi

SAY

70

85
(İngilizce)*

202109101

Yazılım Mühendisliği

İlgili alanda lisans mezunu olup, alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
*Adaylar Mühendislik-Mimarlık Fakültesi ilanlarından sadece bir ilana başvuru yapabilir.

1

Araştırma Görevlisi

SAY

70

50

202109102

Uçak Mühendisliği

İlgili alanda lisans mezunu olup, alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
*Adaylar Mühendislik-Mimarlık Fakültesi ilanlarından sadece bir ilana başvuru yapabilir.

1

Araştırma Görevlisi

SAY

70

85
(İngilizce)*

İLAN NO

UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ

ÖZEL ŞARTLAR

KADRO SAYISI

KADRO UNVANI

ALES PUAN TÜRÜ

ALES PUAN ŞARTI

YDS / EŞDEĞERİ PUAN ŞARTI

202109103

Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce)*

İlgili alanda lisans mezunu olup, alanında tezli yüksek lisans ya da doktora yapıyor olmak.
*Adaylar Uygulamalı Bilimler Fakültesi ilanlarından sadece bir ilana başvuru yapabilir.

1

Araştırma Görevlisi

SÖZ

70

85
(İngilizce)*

202109104

Havacılık Yönetimi

İlgili alanda lisans mezunu olup, alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
*Adaylar Uygulamalı Bilimler Fakültesi ilanlarından sadece bir ilana başvuru yapabilir.

1

Araştırma Görevlisi

EA

70

50

İLAN NO

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

ÖZEL ŞARTLAR

KADRO SAYISI

KADRO UNVANI

ALES PUAN TÜRÜ

ALES PUAN ŞARTI

YDS / EŞDEĞERİ PUAN ŞARTI

202109105

Hemşirelik

Hemşirelik lisans mezunu olup, alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
*Adaylar Sağlık Bilimleri Fakültesi ilanlarından sadece bir ilana başvuru yapabilir.

1

Araştırma Görevlisi

SAY

70

50

202109106

Perfüzyon

Perfüzyon lisans mezunu olup, alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
*Adaylar Sağlık Bilimleri Fakültesi ilanlarından sadece bir ilana başvuru yapabilir.

2

Araştırma Görevlisi

SAY

70

50

İLAN NO

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU

ÖZEL ŞARTLAR

KADRO SAYISI

KADRO UNVANI

ALES PUAN TÜRÜ

ALES PUAN ŞARTI

YDS / EŞDEĞERİ PUAN ŞARTI

202109107

Egzersiz ve Spor Bilimleri

İlgili alanda lisans mezunu olup, tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

1

Araştırma Görevlisi

SAY/S ÖZ/EA

70

50