İstanbul Gelişim Üniversitesi 37 akademik personel alacak

İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörlüğünden:
AKADEMİK PERSONEL ALIM İLANI (ÖĞRETİM GÖREVLİSİ)


Üniversitemiz,   2547   sayılı   Kanun   ve   “Öğretim   Üyesi   Dışındaki   Öğretim   Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili maddelerine göre aşağıda belirtilen akademik birimlere karşılarında belirtilen unvanlarda Öğretim Elemanları alınacaktır.

Duyuru Başlama Tarihi                              : 13.09.2021
Son Başvuru Tarihi                                    : 27.09.2021
Ön Değerlendirme Tarihi                           : 29.09.2021
Sınav Giriş Tarihi                                       : 01.10.2021
Sonuç Açıklama Tarihi                              : 04.10.2021
Sonuçların İlan Edileceği İnternet Sitesi   :  www.gelisim.edu.tr
Başvuru Şekli                                             : Şahsen veya Posta Yolu.

BAŞVURU  YERİ:   Her  bölüm/program  bağlı  bulunduğu  Dekanlık/Müdürlüğe  başvuru yapacaktır.

BAŞVURU EVRAKLARI;
-   Başvuru   Dilekçesi   (İlgili   Dekanlık   veya   Müdürlüğe   hitaben   yazılmış   başvuru dilekçesinde ilan başvuru numarası belirtilerek başvuru yapılmaktadır.)
- 2 Adet Fotoğraf, Nüfus Cüzdan Fotokopisi
- Lisans Mezuniyet Belgesi (Şahsen ve posta ile yapılan başvurularda, diplomanın aslı ya da www.turkiye.gov.tr adresinden alınacak “Yükseköğretim Mezun Belgesi” gerekmektedir).
- Yüksek Lisans Mezuniyet Belgesi (Şahsen ve posta ile yapılan başvurularda, diplomanın aslı    ya    da    www.turkiye.gov.tr    adresinden    alınacak    “Yükseköğretim    Mezun    Belgesi” gerekmektedir).
-  Lisans  Transkript  Belgesi  (Şahsen  veya  posta  ile  başvurularda  transkriptin  aslı  ya  da noter tasdikli fotokopisi gerekmektedir).
- ALES Belgesi
- Yabancı Dil Belgesi (Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul edilen sınav belgesi gerekmektedir).
- YÖK  Formatlı Özgeçmiş
-  SGK  4A  Hizmet  Dökümü  (YÖK’ün  yayınladığı  ALES’ten  muaf  olan  programlara yapılacak başvurular için gereklidir).

 

İLAN NO

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

ÖZEL ŞARTLAR

KADRO SAYISI

KADRO UNVANI

ALES PUAN TÜRÜ

ALES PUAN ŞARTI

YDS / EŞDEĞERİ PUAN ŞARTI

20210980

Otopsi Yardımcılığı

Biyoloji bölümünden lisans mezunu olup, Adli Bilimler veya Adli Tıp alanlarının birinden tezli yüksek lisans mezunu olmak.
* Adaylar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ilanlarından sadece bir ilana başvuru yapabilir.

1

Öğretim Görevlisi

SAY

70

-

20210981

Ortopedik Protez ve Ortez

Ortopedik Protez ve Ortez lisans mezunu olup, alanında tezli yüksek lisans mezunu olmak.
* Adaylar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ilanlarından sadece bir ilana başvuru yapabilir.

1

Öğretim Görevlisi

SAY

70

-

20210982

Patoloji

Veterinerlik, Hemşirelik veya Biyoloji lisans mezunu olup, Patoloji veya Kanser Biyolojisi alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak.
* Adaylar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ilanlarından sadece bir ilana başvuru yapabilir.

2

Öğretim Görevlisi

SAY

70

-

20210983

Radyoterapi

Fizik lisans mezunu olup, Sağlık Fiziği alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak.
* Adaylar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ilanlarından sadece bir ilana başvuru yapabilir.

1

Öğretim Görevlisi

SAY

70

-

20210984

Gıda Kontrolu ve Analizi

Gıda mühendisliği lisans mezunu olup, alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak.
* Adaylar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ilanlarından sadece bir ilana başvuru yapabilir.

1

Öğretim Görevlisi

SAY

70

-

20210985

Diş Protez Teknolojisi

Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olmak.
* Adaylar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ilanlarından sadece bir ilana başvuru yapabilir.

1

Öğretim Görevlisi

SAY

70

-

20210986

Ağız ve Diş Sağlığı

Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olmak.
* Adaylar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ilanlarından sadece bir ilana başvuru yapabilir.

2

Öğretim Görevlisi

SAY

70

-

20210987

Çocuk Gelişimi

Psikoloji lisans mezunu olup, tezli yüksek lisans yapmış olmak.
* Adaylar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ilanlarından sadece bir ilana başvuru yapabilir.

1

Öğretim Görevlisi

SAY
/SÖZ/ EA

70

-

20210988

Diyaliz

Beslenme ve Diyetetik lisans mezunu olup, alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak.
* Adaylar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ilanlarından sadece bir ilana başvuru yapabilir.

1

Öğretim Görevlisi

SAY

70

-

İLAN NO

İSTANBUL GELİŞİM MESLEK YÜKSEKOKULU

ÖZEL ŞARTLAR

KADRO SAYISI

KADRO UNVANI

ALES PUAN TÜRÜ

ALES PUAN ŞARTI

YDS / EŞDEĞERİ PUAN ŞARTI

20210989

Bilgisayar Programcılığı

Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Öğretmenliği, Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği, Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Yönetim Bilişim Sistemleri, Enformatik bölümlerinin birinden lisans mezunu olup, ilgili alanların birinde tezli yüksek lisans mezunu olmak.
* Adaylar İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu ilanlarından sadece bir ilana başvuru yapabilir.

3

Öğretim Görevlisi

SAY

70

-

20210990

Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon

Grafik, Grafik Tasarım/Tasarımı, Çizgi Film, Animasyon, Animasyon ve Oyun Tasarımı, Görsel İletişim ve Tasarım, Resim, Resim-İş, Resim-İş Öğretmenliği bölümlerinin birinden lisans mezunu olup, ilgili alanların birinden tezli yüksek lisans yapmış olmak.
* Adaylar İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu ilanlarından sadece bir ilana başvuru yapabilir.

1

Öğretim Görevlisi

SÖZ/
EA/ SAY

70

-

20210991

Otomotiv Teknolojisi

Otomotiv Teknolojileri, Otomotiv Öğretmenliği, Otomotiv Mühendisliği bölümlerinin birinden lisans mezunu olup, ilgili alanların birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak.
* Adaylar İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu ilanlarından sadece bir ilana başvuru yapabilir.

1

Öğretim Görevlisi

SAY

70

-

20210992

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İngilizce)*

İşletme, Havacılık Yönetimi, Havacılık İşletmeciliği veya Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği, Hava Trafik Kontrol, Pilotaj bölümlerinin birinden lisans mezunu olup, ilgili alanların birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak.
* Adaylar İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu ilanlarından sadece bir ilana başvuru yapabilir.

1

Öğretim Görevlisi

EA

70

85
(İngilizce)*

20210993

Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İngilizce)*

Lisans mezunu olup, lisans mezuniyeti sonrası belgelendirmek kaydıyla havacılık alanında en az 2 yıllık deneyime sahip olmak veya havacılık alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak.
* Adaylar İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu ilanlarından sadece bir ilana başvuru yapabilir.

2

Öğretim Görevlisi

-

MUAF (YÖK 27.11.
2018
tarih E.90031
sayılı yazı)

85
(İngilizce)*

20210994

Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik (İngilizce)*

İngiliz Dil Bilimi, İngilizce Dil Bilimi, İngiliz Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyat, İngilizce Mütercim Tercümanlık, İngilizce Öğretmenliği, Amerikan Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, Çeviribilim (İngilizce) bölümlerinin birinden lisans mezunu olup, ilgili alanda tezli yüksek lisans yapmış olmak.
* Adaylar İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu ilanlarından sadece bir ilana başvuru yapabilir.

2

Öğretim Görevlisi

SÖZ

70

85
(İngilizce)*

20210995

Aşçılık

Gastronomi bölümünden lisans mezunu olup, Gastronomi alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak.
* Adaylar İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu ilanlarından sadece bir ilana başvuru yapabilir.

1

Öğretim Görevlisi

-

Muaf (YÖK 27.11.
2018
tarih E.90031
sayılı yazı)

-

İLAN NO

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

ÖZEL ŞARTLAR

KADRO SAYISI

KADRO UNVANI

ALES PUAN TÜRÜ

ALES PUAN ŞARTI

YDS/ EŞDEĞERİ PUAN ŞARTI

20210996

İngilizce Hazırlık

İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, İngilizce Dil Bilimi, Mütercim Tercümanlık (İngilizce), Çeviribilim (İngilizce) bölümlerinin birinden lisans mezunu olup,
alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak.

15

Öğretim Görevlisi

SÖZ

70

85
(İngilizce)*