İstanbul Gelişim Üniversitesi 99 akademik personel alacak

İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörlüğünden:
AKADEMİK PERSONEL ALIM İLANI (PROFESÖR, DOÇENT, DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ)


Üniversitemize; 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma   Yönetmeliği”   ve   İstanbul   Gelişim   Üniversitesi   “Öğretim   Üyeliğine   Atama   ve Yükseltilme  Kriterleri”  hükümlerinde aranan koşulları yerine  getirmiş  olmak  kaydı  ile  aylık  ve özlük  hakları  yönünden  4857  sayılı  İş  Kanunu  hükümlerine  tabi  olarak  aşağıda  belirtilen bölümlere öğretim üyeleri alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır.

2547 sayılı Kanunun 26. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Profesör adaylarının; nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 adet fotoğraf, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı  suret  ve  yurt  dışından  alınan  diplomalar  için  denklik  belgesi)  kadro  başvuru  dilekçesi, doçentlik  belgesi,  yayın  listesi,  bilimsel  yayınlarını,  kongre  ve  konferans  tebliğleri  ile  bunlara yapılan  atıfları,  yönetimlerinde  devam  eden  ve  biten  doktora  ve  yüksek  lisans  çalışmalarını, Üniversite Yönetimine katkılarını kapsayan belge ve bilgileri içeren 6 (altı) adet dosya ile birlikte İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörlüğüne başvurmaları gerekmektedir.
2547 sayılı Kanunun 24. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Doçent adaylarının; nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 adet fotoğraf, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı  suret  ve  yurt  dışından  alınan  diplomalar  için  denklik  belgesi)  kadro  başvuru  dilekçesi, doçentlik belgesi, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) adet dosya ile birlikte İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörlüğüne başvurmaları gerekmektedir.

2547  sayılı  Kanunun  23.  maddesinde  belirtilen  şartları  taşıyan  Doktor  Öğretim  Üyesi adaylarının;   kadro  başvuru  dilekçesi,  nüfus  cüzdanı  fotokopisi,  2  adet  fotoğraf,  YÖK  formatlı özgeçmiş,  lisans,  yüksek  lisans  ve  doktora/tıpta  uzmanlık/sanatta  yeterlilik  belgesi  (mezuniyet belgesinin  aslı  veya  noter  onaylı  suret  ve  yurt  dışından  alınan  diplomalar  için  denklik  belgesi) bilimsel çalışmalarını ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) adet dosya ile birlikte ilan edilen dekanlık ya da müdürlüklere başvurmaları gerekmektedir.

Başvuru  süresi  Resmi  Gazete  yayım  tarihinden  itibaren  15  gündür.  Profesör  ve  Doçent kadrosuna  başvurular  için  İstanbul  Gelişim  Üniversitesi  Rektörlüğüne,  Doktor  Öğretim  Üyesi kadrosuna başvurular için ise İstanbul Gelişim Üniversitesi ilgili Müdürlük/Dekanlıklarına şahsen yapılması gerekmektedir. Posta ve internet üzerinden yapılan başvurular kabul edilmez.

Kadro detayları  www.gelisim.edu.tr adresimizde bulunmaktadır. Adres: Cihangir Mah. Şehit Jandarma Komando Er Hakan Öner Sok. No:1 Avcılar/İstanbul  -- Tel: 0212 422 70 00

 

İLAN NO

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

ARANAN NİTELİK

KADRO UNVANI - ADEDİ

Profesör

Doçent

Doktor Öğretim Üyesi

0210901

Klinik Bilimler

Protetik Diş Tedavisi Ana Bilim Dalında uzmanlığını veya doktorasını yapmış olmak.
Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az (Değişik ibare: RG-18/5/2021- 31485) 85 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olmak.

-

-

1

20210902

Klinik Bilimler

Protetik Diş Tedavisi Ana Bilim Dalında uzmanlığını veya doktorasını yapmış olmak.

-

-

2

20210903

Klinik Bilimler

Restoratif Diş Tedavisi Ana Bilim Dalında uzmanlığını veya doktorasını yapmış olmak. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az (Değişik ibare: RG-18/5/2021-31485) 85 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olmak.

-

-

1

20210904

Klinik Bilimler

Çocuk Diş Hekimliği (Pedodonti) Ana Bilim Dalında uzmanlığını veya doktorasını yapmış olmak.
Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az (Değişik ibare: RG-18/5/2021- 31485) 85 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olmak.

-

-

1

20210905

Klinik Bilimler

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Ana Bilim Dalında uzmanlığını veya doktorasını yapmış olmak. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az (Değişik ibare: RG-18/5/2021-31485) 85 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olmak.

-

-

1

20210906

Klinik Bilimler

Ortodonti Ana Bilim Dalında uzmanlığını veya doktorasını yapmış olmak.
Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az (Değişik ibare: RG-18/5/2021- 31485) 85 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olmak.

-

-

1

20210907

Klinik Bilimler

Periodontoloji Ana Bilim Dalında uzmanlığını veya doktorasını yapmış olmak.
Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az (Değişik ibare: RG-18/5/2021- 31485) 85 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olmak.

-

-

1

20210908

Klinik Bilimler

Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Ana Bilim Dalında uzmanlığını veya doktorasını yapmış olmak.
Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az (Değişik ibare: RG-18/5/2021- 31485) 85 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olmak.

-

-

1

20210909

Klinik Bilimler

Endodonti Ana Bilim Dalında uzmanlığını veya doktorasını yapmış olmak.
Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az (Değişik ibare: RG-18/5/2021- 31485) 85 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olmak.

-

-

1

20210910

Temel Bilimler

Mikrobiyoloji alanında doçentliği almış olmak.
Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az (Değişik ibare: RG-18/5/2021- 31485) 85 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olmak.

1

-

-

20210911

Temel Bilimler

Mikrobiyoloji alanında doçentliği almış olmak.
Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az (Değişik ibare: RG-18/5/2021- 31485) 85 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olmak.

-

1

-

20210912

Temel Bilimler

Mikrobiyoloji alanında doktorasını/uzmanlığını almış olmak.
Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az (Değişik ibare: RG-18/5/2021- 31485) 85 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olmak.

-

-

1

20210913

Temel Bilimler

Mikrobiyoloji alanında doktorasını/uzmanlığını almış olmak.

-

-

1

20210914

Temel Bilimler

Anatomi alanında doçentliğini almış olmak.
Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az (Değişik ibare: RG-18/5/2021- 31485) 85 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olmak.

1

-

-

20210915

Temel Bilimler

Anatomi alanında doçentliğini almış olmak.
Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az (Değişik ibare: RG-18/5/2021- 31485) 85 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olmak.

-

1

-

20210916

Temel Bilimler

Anatomi alanında uzmanlığını veya doktorasını yapmış olmak.
Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az (Değişik ibare: RG-18/5/2021- 31485) 85 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olmak.

-

-

1

20210917

Temel Bilimler

Patoloji alanında doçentliğini almış olmak.
Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az (Değişik ibare: RG-18/5/2021- 31485) 85 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olmak..

1

-

-

20210918

Temel Bilimler

Patoloji alanında doçentliğini almış olmak.
Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az (Değişik ibare: RG-18/5/2021- 31485) 85 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olmak.

-

1

-

20210919

Temel Bilimler

Patoloji alanında uzmanlığını veya doktorasını yapmış olmak.
Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az (Değişik ibare: RG-18/5/2021- 31485) 85 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olmak.

-

-

1

İLAN NO

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

ARANAN NİTELİK

KADRO UNVANI - ADEDİ

Profesör

Doçent

Doktor Öğretim Üyesi

20210920

İç Mimarlık

İlgili alanda doçentliğini almış olmak.

-

1

-

20210921

İç Mimarlık

İç Mimarlık veya İç Mimarlık Çevre Tasarımı alanlarında doktorasını yapmış olmak.

-

-

1

20210922

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

İlgili alandan doktorasını yapmış olmak.

-

-

2

20210923

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı

İlgili alandan doktorasını yapmış olmak.

-

-

2

20210924

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce)*

İlgili alandan doktorasını yapmış olmak.

-

-

3

20210925

İletişim ve Tasarımı

İlgili alandan doçentliğini almış olmak.

-

1

-

20210926

Radyo Televizyon ve Sinema

İlgili alandan doktorasını yapmış olmak.

-

-

1

İLAN NO

UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ

ARANAN NİTELİK

KADRO UNVANI - ADEDİ

Profesör

Doçent

Doktor Öğretim Üyesi

20210927

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

İlgili alanda doçentliğini almış olmak.

-

1

-

20210928

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

İlgili alanda doktorasını yapmış olmak.

-

-

2

20210929

Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce)*

İlgili alanda doçentliğini almış olmak.

-

1

-

20210930

Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce)*

İlgili alanda doktorasını yapmış olmak.

-

-

2

20210931

Havacılık Elektrik ve Elektroniği

İlgili alanda doçentliğini almış olmak.

1

-

-

20210932

Havacılık Elektrik ve Elektroniği

İlgili alanda doçentliğini almış olmak.

-

1

-

20210933

Havacılık Elektrik ve Elektroniği

İlgili alanda doktorasını yapmış olmak.

-

-

1

20210934

Mütercim ve Tercümanlık (İngilizce)*

İlgili alanda doçentliğini almış olmak.

1

-

-

20210935

Mütercim ve Tercümanlık (İngilizce)*

İlgili alanda doçentliğini almış olmak.

-

1

-

20210936

Mütercim ve Tercümanlık (İngilizce)*

İlgili alanda doktorasını yapmış olmak.

-

-

1

20210937

Havacılık Yönetimi

İlgili alanda doktorasını yapmış olmak.

-

-

2

20210938

Uçak Bakım ve Onarım

İlgili alanda doktorasını yapmış olmak.

-

-

2

20210939

Televizyon Haberciliği ve Programcılığı

İlgili alanda doktorasını yapmış olmak.

-

-

1

İLAN NO

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

ARANAN NİTELİK

KADRO UNVANI - ADEDİ

Profesör

Doçent

Doktor Öğretim Üyesi

20210940

Beslenme ve Diyetetik

İlgili alanda doktorasını yapmış olmak.

-

-

1

20210941

Beslenme ve Diyetetik (İngilizce)*

İlgili alanda doktorasını yapmış olmak.

-

-

2

20210942

Çocuk Gelişimi (İngilizce)*

İlgili alanda doktorasını yapmış olmak.

-

-

1

20210943

Dil ve Konuşma Terapisi

İlgili alanda doktorasını yapmış olmak.

-

-

2

20210944

Ergoterapi

İlgili alanda doktorasını yapmış olmak.

-

-

1

20210945

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

İlgili alanda doktorasını yapmış olmak.

-

-

1

20210946

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce)*

İlgili alanda doktorasını yapmış olmak.

-

-

2

20210947

Hemşirelik

İlgili alanda veya tıp hematoloji alanında doçentliğini almış olmak.

-

1

-

20210948

Hemşirelik

İlgili alanda doktorasını yapmış olmak.

-

-

2

20210949

Hemşirelik (İngilizce)*

İlgili alanda doktorasını yapmış olmak.

-

-

1

20210950

Perfüzyon

İlgili alanda doktorasını yapmış olmak.

-

-

1

20210951

Sağlık Yönetimi

İlgili alanda doktorasını yapmış olmak.

-

-

2

20210952

Sosyal Hizmet

İlgili alanda doktorasını yapmış olmak.

-

-

2

İLAN NO

İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ

ARANAN NİTELİK

KADRO UNVANI - ADEDİ

Profesör

Doçent

Doktor Öğretim Üyesi

20210953

Gümrük İşletme

İlgili alanda veya işletme alanında doktorasını yapmış olmak.

-

-

1

20210954

Havacılık Yönetimi (İngilizce)*

İlgili alanda veya işletme alanında doktorasını yapmış olmak.

-

-

1

20210955

Havacılık Yönetimi

İlgili alanda veya işletme alanında doktorasını yapmış olmak.

-

-

1

20210956

Lojistik Yönetimi

İlgili alanda veya işletme alanında doktorasını yapmış olmak.

-

-

1

20210957

Lojistik Yönetimi

İlgili alanda doçentliğini almış olmak.

-

1

-

20210958

Uluslararası Ticaret ve Finansman

İlgili alanda veya işletme alanında doktorasını yapmış olmak.

-

-

1

20210959

Yeni Medya ve
İletişim

İlgili alanda doktorasını yapmış olmak.

-

-

1

İLAN NO

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU

ARANAN NİTELİK

KADRO UNVANI - ADEDİ

Profesör

Doçent

Doktor Öğretim Üyesi

20210960

Rekreasyon

İlgili alanda doktorasını yapmış olmak.

-

-

1

20210961

Engellilerde Egzersiz ve Spor Bilimleri

İlgili alanda doçentliğini almış olmak.

1

-

-

20210962

Engellilerde Egzersiz ve Spor Bilimleri

İlgili alanda doktorasını yapmış olmak.

-

-

1

İLAN NO

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

ARANAN NİTELİK

KADRO UNVANI - ADEDİ

Profesör

Doçent

Doktor Öğretim Üyesi

20210963

Optisyenlik

İlgili alanda doktorasını yapmış olmak.

-

-

1

20210964

Gıda Kontrol ve Analizi

İlgili alanda doktorasını yapmış olmak

-

-

1

20210965

Diş Protez Teknolojisi

İlgili alanda doktorasını yapmış olmak.

-

-

1

20210966

Radyoterapi

Sağlık Fiziği alanında doktorasını yapmış olmak.

-

-

1

20210967

Elektronörofizyoloji

İlgili alanda doçentliğini almış olmak.

1

-

-

İLAN NO

İSTANBUL GELİŞİM MESLEK YÜKSEKOKULU

ARANAN NİTELİK

KADRO UNVANI - ADEDİ

Profesör

Doçent

Doktor Öğretim Üyesi

20210968

Bilgisayar Programcılığı

İlgili alanda doktorasını yapmış olmak.

-

-

1

20210969

Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon

İlgili alanda doktorasını yapmış olmak.

-

-

1

20210970

Otomotiv Teknolojisi

İlgili alanda doktorasını yapmış olmak.

-

-

1

20210971

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
(İngilizce)*

İlgili alanda doktorasını yapmış olmak.

-

-

1

20210972

Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İngilizce)*

İlgili alanda doktorasını yapmış olmak.

-

-

1

20210973

Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik
(İngilizce)*

İlgili alanda doktorasını yapmış olmak.

-

-

1

İLAN NO

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

ARANAN NİTELİK

KADRO UNVANI - ADEDİ

Profesör

Doçent

Doktor
Öğretim Üyesi

20210974

Mimarlık (İngilizce)*

Mimarlık, Planlama veya Tasarım alanlarının birinden doçentliğini almış olmak.

-

1

-

20210975

Mimarlık

Yapı, Bina Bilgisi veya Tasarım alanında doktorasını yapmış olmak.

-

-

2

20210976

Mimarlık (İngilizce)*

Yapı, Bina Bilgisi veya Tasarım alanında doktorasını yapmış olmak.

-

-

2

20210977

İnşaat Mühendisliği

Yapı alanında doktorasını yapmış olmak.

-

-

2

20210978

İnşaat Mühendisliği (İngilizce)*

Yapı alanında doktorasını yapmış olmak.

-

-

2

20210979

Uçak Mühendisliği

İlgili alanda doktorasını yapmış olmak.

-

-

2


(*):  18.05.2021  tarih  ve  31485  sayılı  Resmi  Gazetede  yayımlanan  “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik” uyarınca İngilizce/Rusça ders verebiliyor olmak.