İstanbul Kent Üniversitesi düzeltme ilanı

İstanbul Kent Üniversitesi Rektörlüğünden
 

DÜZELTME İLANI


10 Nisan 2021 tarihli ve 31450 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan akademik personel alımı ilan satırları aşağıdaki gibi düzeltilmiştir
 

AKADEMİK
BİRİM

BÖLÜM/
PROGRAM

KADRO
SAYISI

KADRO
UNVANI

ÖZEL ŞARTLAR

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce)

1

Dr. Öğretim Üyesi

Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ya da Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanlarından birinde Doktora yapmış olmak.

İnsan ve Toplum Bilimleri
Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce)

1

Araştırma Görevlisi

Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ya da Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Lisans mezunu olmak ve bu alanlardan birinde tezli yüksek lisans yapıyor ya da yapmış olmak.