İstanbul Medipol Üniversitesi 55 akademik personel alacak

İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörlüğünden:


Üniversitemizin  aşağıda  belirtilen  akademik  birimlerine;  2547  sayılı  Yükseköğretim Kanunu’nun  ilgili  maddeleri  ile  “Öğretim  Üyeliğine  Yükseltilme  ve  Atanma  Yönetmeliği’nin yürürlükteki ilgili maddelerine göre “Devamlı statüde” öğretim üyesi alınacaktır.

Başvurular ilanın Resmî Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde Profesör ve  Doçent  kadroları  için  Rektörlüğümüz  İnsan  Kaynakları  ve  Planlama  Daire  Başkanlığına, Doktor  Öğretim  Üyesi  kadroları  için  ilgili  Dekanlığa/Müdürlüğe  şahsen  yapılacaktır.  İlanda belirtilen   kadrolara   başvuru   için   gerekli   belge   ve   bilgilere   üniversitemizin   web   sayfası www.medipol.edu.tr den ulaşılabilir.

 

Fakülte/ Enstitü/
Yüksekokul

Bölüm

Anabilim Dalı/ Bilim Dalı/
Program

Uzmanlık Alanı/ Aranılan Şartlar

Kadro Sayısı

Kadro Unvanı

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler Bölümü

Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi AD

Alanında Doçent Unvanına Sahip Olmak

1

Doç. Dr.

Diş Hekimliği
Fakültesi

Klinik Bilimler
Bölümü

Çocuk Diş Hekimliği
AD

Alanında Doktora ya da Uzmanlık
Yapmış Olmak

1

Dr. Öğr.
Üyesi

Diş Hekimliği
Fakültesi

Klinik Bilimler
Bölümü

Restoratif Diş
Tedavisi AD

Alanında Doktora ya da Uzmanlık
Yapmış Olmak

2

Dr. Öğr.
Üyesi

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler Bölümü

Protetik Diş Tedavisi AD

Alanında Doktora ya da Uzmanlık Yapmış Olmak

1

Dr. Öğr. Üyesi

Eğitim Fakültesi

Matematik ve Fen Bilimleri
Eğitimi Bölümü

İlköğretim Matematik Öğretmenliği
Programı

Matematik Eğitimi Alanında Yüksek Lisans ve Doktora Yapmış Olmak

1

Dr. Öğr. Üyesi

Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri Bölümü

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı (İngilizce)

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık veya Eğitim Bilimleri Alanında Yüksek Lisans ve Doktora Derecelerine Sahip Olmak. Bilişsel Psikoloji, Bilişim- Bilgisayar, Öğretim Teknolojileri ve Özel Eğitim Gibi Alanlarda Disiplinler Arası
Eğitsel Yayınlar Yapmış Olmak

1

Prof. Dr.

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Programı (İngilizce)

Uluslararası İlişkiler Alanında Doçent Unvanına Sahip Olmak

1

Doç. Dr.

İnsan ve Toplum Bilimleri
Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Programı (İngilizce)

Siyaset Bilimi Alanında Doktora Yapmış Olmak

1

Dr. Öğr. Üyesi

İşletme ve Yönetim Bilimleri
Fakültesi

Uluslararası Ticaret ve Finansman
Bölümü

Uluslararası Ticaret ve Finansman Programı

İktisat Tarihi Alanında Doçent Unvanına Sahip Olmak

1

Doç. Dr.

İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi

Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü

Uluslararası Ticaret ve Finansman Programı (İngilizce)

Yönetim ve Strateji Alanında Doçent Unvanına Sahip olmak

1

Doç. Dr.

İşletme ve Yönetim Bilimleri
Fakültesi

İnsan Kaynakları Yönetimi
Bölümü

İnsan Kaynakları Yönetimi Programı

Yönetim ve Strateji Alanında Doçent Unvanına Sahip olmak

1

Doç. Dr.

İşletme ve Yönetim Bilimleri
Fakültesi

İşletme Bölümü

İşletme Programı (İngilizce)

İşletme Lisans Mezunu Olup Avrupa Birliği İlişkileri Alanında Doktora Yapmış Olmak

1

Dr. Öğr. Üyesi

İşletme ve Yönetim Bilimleri
Fakültesi

Yönetim Bilişim Sistemleri
Bölümü

İşletme (İngilizce)

Eğitim Teknolojileri Alanında Doktora Yapmış Olmak

1

Dr. Öğr. Üyesi

İşletme ve Yönetim Bilimleri
Fakültesi

Havacılık Yönetimi Bölümü

Havacılık Yönetimi Programı

Matematik Lisans Mezunu olup, Matematik AD Doktora Yapmış Olmak

1

Dr. Öğr. Üyesi

İşletme ve Yönetim Bilimleri
Fakültesi

Uluslararası Ticaret ve Finansman
Bölümü

Uluslararası Ticaret ve Finansman Programı (İngilizce)

İktisat Politikası Alanında Doktora Yapmış Olmak

1

Dr. Öğr. Üyesi

İletişim Fakültesi

Yeni Medya ve İletişim Bölümü

Yeni Medya ve
İletişim Programı

Sosyoloji Alanında Doçent Unvanına Sahip Olmak

1

Doç. Dr.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri
Fakültesi

Biyomedikal Mühendisliği Bölümü

Biyomedikal Mühendisliği Programı (İngilizce)

Biyomedikal Mühendislik ve Biyoenformatik Alanında Doktora Yapmış Olmak

1

Dr. Öğr. Üyesi

Mühendislik ve Doğa Bilimleri
Fakültesi

İnşaat Mühendisliği Bölümü

İnşaat Mühendisliği
Programı (İngilizce)

Matematik Anabilim Dalında Yüksek Lisans ve Doktora Yapmış Olmak

1

Dr. Öğr. Üyesi

Sağlık Bilimleri
Fakültesi

Sağlık Yönetimi
Bölümü

Sağlık Yönetimi Programı

Sağlık Yönetimi Alanında Yüksek Lisans ve Doktora Yapmış Olmak

1

Dr. Öğr. Üyesi

Sağlık
Bilimleri Yüksekokulu

Hemşirelik Bölümü

Hemşirelik Programı

Halk Sağlığı Alanında Doktora Yapmış Olmak

1

Dr. Öğr. Üyesi

Sağlık Hizmetleri Meslek
Yüksekokulu

Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı

Sağlık Fiziği Alanında Yüksek Lisans ve Fizik Alanında Doktora Yapmış Olmak

1

Dr. Öğr. Üyesi

Sosyal Bilimler Meslek
Yüksekokulu

Sosyal Hizmet ve Danışmanlık
Bölümü

Sosyal Hizmetler Programı

Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri Alanında Doktora Yapmış Olmak

1

Dr. Öğr. Üyesi

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Acil Tıp AD

Alanında Uzmanlık Yapmış Olmak

3

Dr. Öğr. Üyesi

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri
Bölümü

Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD

Alanında Doçent Unvanına Sahip Olmak

1

Prof. Dr.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp
Bilimleri Bölümü

Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD

Alanında Uzmanlık Yapmış Olmak

3

Dr. Öğr. Üyesi

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD

Çocuk Endokrinoloji Alanında Yandal Uzmanı Olmak

1

Dr. Öğr. Üyesi

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri
Bölümü

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD

Alanında Uzmanlık Yapmış Olmak

1

Dr. Öğr. Üyesi

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp
Bilimleri Bölümü

Deri ve Zührevi Hastalıklar AD

Alanında Doçent Unvanına Sahip Olmak

1

Doç. Dr.

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri Bölümü

Histoloji ve Embriyoloji AD

Histoloji ve Embriyoloji Alanında Yüksek Lisans ve Doktora Yapmış Olmak, Erkek Üremesi Alanında Çalışması Olmak, Elektron Mikroskobisinde Deneyimli
Olmak

1

Dr. Öğr. Üyesi

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp
Bilimleri Bölümü

Genel Cerrahi AD

Alanında Doçent Unvanına Sahip Olmak

3

Doç. Dr.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

Göz Hastalıkları AD

Alanında Doçent Unvanına Sahip Olmak

2

Doç. Dr.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri
Bölümü

Göz Hastalıkları AD

Alanında Uzmanlık Yapmış Olmak

2

Dr. Öğr. Üyesi

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp
Bilimleri Bölümü

İç Hastalıkları AD

Gastroenteroloji Yandal Uzmanı Olmak

1

Prof.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

Kadın Hastalıkları ve Doğum AD

Perinatoloji Yandal Uzmanı Olmak

2

Doç. Dr.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri
Bölümü

Kardiyoloji AD

Alanında Doçent Unvanına Sahip Olmak

1

Doç. Dr.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp
Bilimleri Bölümü

Kadın Hastalıkları ve Doğum AD

Alanında Uzmanlık Yapmış Olmak

2

Dr. Öğr. Üyesi

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları AD

Alanında Doçent Unvanına Sahip Olmak

1

Doç. Dr.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

Ortopedi ve Travmatoloji AD

Alanında Uzmanlık Yapmış Olmak

1

Dr. Öğr. Üyesi

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi AD

Alanında Doçent Unvanına Sahip Olmak

1

Doç. Dr.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Radyoloji AD

Alanında Doçent Unvanına Sahip Olmak

1

Doç. Dr.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Radyasyon Onkolojisi AD

Fizik Alanında Doçent Unvanına Sahip Olmak, Radyasyon Fiziği Alanında Deneyimi Olmak

1

Prof. Dr.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

Üroloji AD

Alanında Uzmanlık Yapmış Olmak

1

Dr. Öğr. Üyesi

Uluslararası Tıp Fakültesi (İngilizce)

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Aile Hekimliği AD

Alanında Uzmanlık Yapmış Olmak, En Az 5 Yıl İngilizce Ders Anlatma Tecrübesine Sahip Olmak

1

Dr. Öğr. Üyesi

Uluslararası Tıp Fakültesi (İngilizce)

Temel Tıp Bilimleri Bölümü

Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi AD

Biyoistatistik Alanında Doçent Unvanına Sahip Olmak

1

Prof. Dr.


Üniversitemiz  Akademik  Birimlerine  Öğretim  Üyesi  olarak  atanmak  için  başvuracak adayların;

* 657 sayılı Devlet Memurları Kanun'un 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları,
* Yabancı Ülkelerden alınan Diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.
*  Doçent  kadrosuna  Profesörler,  Doktor  Öğretim  Üyesi  Kadrolarına  Profesör  ve  kadro unvanı Doçent olanlar müracaat edemez.

Başvuru dilekçe ve YÖK formatlı CV için:
*   (https://medipol.edu.tr/universite/genel-sekreterlik/insan-kaynaklari-ve-planlama-dairesi), “Formlar” sekmesinden başvuru dilekçe örneği ve YÖK formatlı özgeçmiş alınabilir.)
Yukarıda belirtilen şartları taşıyan;

Profesör  kadrosuna  başvuracak  adayların;  başvuracağı  bölüm/anabilim  dalını  belirttiği başvuru  Dilekçesine;  Yayın  Listesinin  de  olduğu  YÖK  formatlı  Özgeçmiş,  Lisans,  Yüksek Lisans,  Doktora/Uzmanlık  Belgesi,  Doçentlik  Belgesi,  (tüm  diploma  ve  belgeler  e-Devlet”ten alınmalıdır,  e-Devlet”ten  alınamayan  Lisans  diploması  noter  onaylı  olmalıdır.  Lisans  diploması haricindeki  diğer  diplomaların/belgelerin  asıllarının  getirilmesi  halinde  üniversitemizce  “aslı gibidir” yapılabilecektir.), Profesörlükte işe başlama yazısı (Yükseltilerek atama yapılacaklar için gerek bulunmamaktadır), Yabancı dil belgesi veya eşdeğerliliği kabul edilen bir yabancı dil sınav sonuç belgesi, Kimlik fotokopisi ile 4 (dört) adet fotoğrafı içeren belgeleri fiziki bir dosya olarak ve  ayrıca  diplomalar,  varsa  denklik  belgeleri,  bilimsel  çalışma  ve  yayınları  ile  yayın  listesini kapsayan  belgelerini  (YÖK  formatlı  CV)  içeren  6  (altı)  takım  dosya  veya  6(altı)  adet  cd  veya flash   bellek   içinde   Rektörlüğümüz   İnsan   Kaynakları   ve   Planlama   Daire   Başkanlığına başvurmaları  gerekmektedir.  Adaylar,  bu  başvurularında  Doçentlik  unvanını  aldıktan  sonraki yayınlarından birini başlıca araştırma eseri olarak gösterir.

Doçent  kadrosuna  başvuracak  adayların;  başvuracağı  bölüm/anabilim  dalını  belirttiği başvuru  Dilekçesine;  Yayın  Listesinin  de  olduğu  YÖK  formatlı  Özgeçmiş,  Lisans,  Yüksek Lisans,  Doktora/Uzmanlık  Belgesi,  Doçentlik  Belgesi,  (tüm  diploma  ve  belgeler  e-Devlet’ten alınmalıdır,  e-Devlet’ten  alınamayan  Lisans  diploması  noter  onaylı  olmalıdır.  Lisans  diploması haricindeki  diğer  diplomaların/belgelerin  asıllarının  getirilmesi  halinde  üniversitemizce  “aslı gibidir” yapılabilecektir.), Yabancı dil belgesi veya eşdeğerliliği kabul edilen bir yabancı dil sınav sonuç belgesi, Kimlik fotokopisi ile 4 (dört) adet fotoğrafı içeren belgeleri fiziki bir dosya olarak ve  ayrıca  diplomalar,  varsa  denklik  belgeleri,  bilimsel  çalışma  ve  yayınları  ile  yayın  listesini kapsayan belgelerini (YÖK formatlı CV) içeren 4 (dört) takım dosya veya 4 (dört) adet cd veya flash   bellek   içinde   Rektörlüğümüz   İnsan   Kaynakları   ve   Planlama   Daire   Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.
Doktor  Öğretim  Üyesi  kadrosuna  başvuracak  adayların;  başvuracağı  bölüm/anabilim dalını belirttiği başvuru Dilekçesine; Yayın Listesinin de olduğu YÖK formatlı Özgeçmiş, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora/Uzmanlık Belgesi, (tüm diploma ve belgeler e-Devlet’ten alınmalıdır, e- Devlet’ten  alınamayan  Lisans  diploması  noter  onaylı  olmalıdır.  Lisans  diploması  haricindeki diğer   diplomaların/belgelerin   asıllarının   getirilmesi   halinde   üniversitemizce   “aslı   gibidir” yapılabilecektir.), Yabancı dil belgesi veya eşdeğerliliği kabul edilen bir yabancı dil sınav sonuç belgesi,  Kimlik  fotokopisi  ile  4  (dört)  adet  fotoğrafı  içeren  belgeleri  fiziki  bir  dosya  olarak  ve ayrıca  diplomalar,  varsa  denklik  belgeleri,  bilimsel  çalışma  ve  yayınları  ile  yayın  listesini kapsayan belgelerini (YÖK formatlı CV) içeren 4 (dört) takım dosya veya 4 (dört) adet cd veya flash bellek içinde İlgili Dekanlıklara/Müdürlüklere başvurmaları gerekmektedir.

İlandaki  kadrolara  başvuran  adayların  durumları  ilgili  mevzuat  gereğince  oluşturulacak jüriler   tarafından   değerlendirilecek,   bilimsel   çalışmaları   yeterli   görülenlerin   ilgili   Yönetim Kurullarında uygun bulunması halinde, birim amirlerinin teklifi, Rektörlük Makamı ve Mütevelli Heyetince  onaylanmasından  sonra  sözleşme  gerçekleştirilmektedir.  Belirtilen  şartları  taşımayan ve başvuru süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

İrtibat - Başvuru Adresi:

- Rektörlük (İnsan Kaynakları ve Planlama Daire Başkanlığı)
İstanbul Medipol Üniversitesi, Kuzey Yerleşkesi, A Blok, Kavacık Mah. Ekinciler Cad.
No: 19 Kavacık Kavşağı- Beykoz 34810 İstanbul Tel: 444 85 44
- Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
- Sağlık Hizmetleri MYO
- Sosyal Bilimler MYO

İstanbul Medipol Üniversitesi, Kuzey Yerleşkesi, C Blok, Kavacık Mah. Ekinciler Cad.
No: 19 Kavacık Kavşağı- Beykoz 34810 İstanbul Tel: 444 85 44
- Diş Hekimliği Fakültesi
- Eğitim Fakültesi
- İletişim Fakültesi
- İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
- İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi
- Tıp Fakültesi / Uluslararası Tıp Fakültesi

İstanbul  Medipol  Üniversitesi,  Kavacık  Güney  Yerleşkesi,  Göztepe  Mah.  Atatürk  Cad.
No: 40/16 Beykoz 34810 İstanbul Tel: 444 85 44
- Sağlık Bilimleri Yüksekokulu
İstanbul Medipol Üniversitesi, Atatürk Bulvarı, No: 27 Unkapanı, Haliç/İstanbul