İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi 3 akademik personel alacak

İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğünden:


Üniversitemiz 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma  Yönetmeliği”  hükümlerinde  aranan  koşulları  yerine  getirmiş  olmak  kaydı  ile  aylık  ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak, Üniversitemizin aşağıda belirtilen   akademik   birimlerine   öğretim   üyesi   alınacaktır.   İlana   konu   olan   kadrolar   tam zamanlıdır.

Profesör  kadrosuna  başvuracak  adayların  belirtir  bir  dilekçenin  ekinde,  nüfus  cüzdanı fotokopisi,  2  fotoğraf,  özgeçmiş,  öğrenim  durumunu  gösteren  belgeler  (onaylı  suret  ve  yurt dışından   alınan   diplomalar   için   denklik   belgesi)   ile   doçentlik   belgesi,   bilimsel   yayın   ve çalışmalarını  kapsayan  başvuru  dosyalarını  (CD  veya  USB  olabilir)(Profesör  Kadrosu  için  6 takım, Doçent ve Dr. Öğr. Üyesi Kadroları için 4 takım) teslim etmeleri gerekmektedir.

1-Dilekçe  (Başvuru  dilekçelerinde  başvurulan  kadronun,  Birimi,  Unvanı  ve  Adayın iletişim adresleri (adres, telefon no, e-mail v.s.) belirtilmelidir. Başvuru dilekçesine web sayfası- duyurular-ilan metninin içerisinden ulaşılabilir.
2-Kimlik Fotokopisi,
3-YÖK Formatlı Özgeçmiş,
4-Lisans/Lisansüstü Diploma fotokopileri (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi)
3-Doçentlik Belgesi
4-Yabancı Dil Belgesi (İngilizce Bölümler İçin)
5-2 Adet biyometrik fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı)
6-Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge, 7-Bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan 6 adet dosya (CD veya USB olabilir)

Son  başvuru  tarihi  ilanın  yayın  tarihinden  itibaren  15  gündür.  Müracaatlar  şahsen  veya kargo  yoluyla,  aşağıda  belirtilen  adrese  yapılacaktır.  Postadaki  gecikmeler  ve  eksik  belge  ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Duyurulur.

İLK BAŞVURU TARİHİ          : 25.10.2021
SON BAŞVURU TARİHİ         : 10.11.2021

 

FAKÜLTE

BÖLÜM

ANABİLİM DALI/ PROGRAM

KADRO UNVANI

KADRO SAYISI

İLAN ÖZEL ŞART

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler Bölümü

Ortodonti Anabilim Dalı

Profesör

1

Doçentliğini Ortodonti alanında almış olmak ve “Gülümseme Estetiği ve Konik ışınlı bilgisayarlı tomografiler üzerinde kortikal kemik kalınlığını değerlendiren” çalışmalar yapmış olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler Bölümü

Periodontoloji Anabilim Dalı

Profesör

1

Doçentliğini Periodontoloji alanında almış olmak ve “Periodontal hastalıklar ve sistemik hastalıklar arasındaki ilişki” üzerine çalışmalar yapmış olmak. Yükseköğretim kurumlarında yabancı dil öğretimi ve yabancı dilde öğretim yapılmasında uyulacak esaslara ilişkin yönetmelikte belirlenen yeterliliğe
sahip olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler Bölümü

Pedodonti Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi

1

Doktora/Uzmanlık eğitimini Pedodonti (Çocuk Diş Hekimliği) alanında almış olmak. Yükseköğretim kurumlarında yabancı dil öğretimi ve yabancı dilde öğretim yapılmasında uyulacak esaslara ilişkin yönetmelikte belirlenen yeterliliğe sahip olmak.


BAŞVURU ADRESİ :
İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü
Seyitnizam Mahallesi Mevlana Caddesi No:85 Zeytinburnu – İSTANBUL www.istun.edu.tr
[email protected] 444 3 788
0850 522 38 90
[email protected]