İstanbul Sağlık ve Teknolojisi Üniversitesi 77 akademik personel alacak

İstanbul Sağlık ve Teknolojisi Üniversitesi Rektörlüğünden:


Üniversitemiz 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu, "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş  olmak  kaydı  ile  aylık  ve  özlük  hakları  yönünden  4857  sayılı  İş  Kanunu  hükümlerine  tabi  olarak,  Üniversitemizin  aşağıda  belirtilen  akademik birimlerine öğretim üyesi alınacaktır.

İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır.
Prof. Dr. Doç. Dr. ve Dr. Öğr. Üyesi kadrosuna başvuracakların anabilim dalını belirtir bir dilekçenin ekinde, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 fotoğraf, özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan başvuru dosyalarını (CD veya USB olabilir) (Profesör Kadrosu için 6 takım, Doçent ve Dr. Öğr. Üyesi Kadroları için 4 takım) teslim etmeleri gerekmektedir.

Başvurular bu ilanın Resmî Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 15 gün içinde İstanbul Sağlık ve Teknolojisi Üniversitesi Rektörlüğü’ne şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir.
Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez.

Duyurulur.

 

Fakültesi / Meslek Yüksekokulu

Bölüm / Program

Anabilim Dalı

Kadro Unvanı

Adet

Aranan Nitelikler

Eczacılık Fakültesi

Temel Eczacılık Bilimleri Bölümü

Biyokimya Anabilim Dalı

Prof. Dr. / Doç. Dr. /
Dr. Öğr. Üyesi

2

Biyokimya Alanında Lisans veya Doktora derecesine sahip olmak veya belirtilen alanda Doçentliğini almış olmak ve bu alanda akademik çalışmalar yapmış olmak. Yükseköğretim kurumlarında yabancı dil öğretimi ve yabancı dilde öğretim yapılmasında uyulacak esaslara
ilişkin yönetmelikte belirlenen yeterliliğe sahip olmak.

Farmasötik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. / Doç. Dr. /
Dr. Öğr. Üyesi

2

Farmasötik Mikrobiyoloji Alanında Lisans veya Doktora derecesine sahip olmak veya belirtilen alanda Doçentliğini almış olmak ve bu alanda akademik çalışmalar yapmış olmak. Yükseköğretim kurumlarında yabancı dil öğretimi ve yabancı dilde öğretim yapılmasında uyulacak esaslara ilişkin yönetmelikte
belirlenen yeterliliğe sahip olmak.

Eczacılık Fakültesi

Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü

Farmakoloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. / Doç. Dr. /
Dr. Öğr. Üyesi

2

Farmakoloji Alanında Lisans veya Doktora derecesine sahip olmak veya belirtilen alanda Doçentliğini almış olmak ve bu alanda akademik çalışmalar yapmış olmak. Yükseköğretim kurumlarında yabancı dil öğretimi ve yabancı dilde öğretim yapılmasında uyulacak esaslara ilişkin yönetmelikte belirlenen yeterliliğe sahip olmak.

Farmakognozi Anabilim Dalı

Prof. Dr. / Doç. Dr. /
Dr. Öğr. Üyesi

2

Farmakognozi Alanında Lisans veya Doktora derecesine sahip olmak veya belirtilen alanda Doçentliğini almış olmak ve bu alanda akademik çalışmalar yapmış olmak. Yükseköğretim kurumlarında yabancı dil öğretimi ve yabancı dilde öğretim yapılmasında uyulacak esaslara ilişkin yönetmelikte belirlenen yeterliliğe sahip olmak.

Farmasötik Kimya Anabilim Dalı

Prof. Dr. / Doç. Dr. /
Dr. Öğr. Üyesi

1

Farmasötik Kimya Alanında Lisans veya Doktora derecesine sahip olmak veya belirtilen alanda Doçentliğini almış olmak ve bu alanda akademik çalışmalar yapmış olmak. Yükseköğretim kurumlarında yabancı dil öğretimi ve yabancı dilde öğretim yapılmasında uyulacak esaslara ilişkin yönetmelikte belirlenen yeterliliğe sahip olmak.

Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. / Doç. Dr. /
Dr. Öğr. Üyesi

2

Farmasötik Toksikoloji Alanında Lisans veya Doktora derecesine sahip olmak veya belirtilen alanda Doçentliğini almış olmak ve bu alanda akademik çalışmalar yapmış olmak. Yükseköğretim kurumlarında yabancı dil öğretimi ve yabancı dilde öğretim yapılmasında uyulacak esaslara ilişkin yönetmelikte belirlenen yeterliliğe sahip olmak.

Eczacılık Teknolojisi Bölümü

Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. / Doç. Dr. /
Dr. Öğr. Üyesi

1

Farmasötik Teknoloji Alanında Lisans veya Doktora derecesine sahip olmak veya belirtilen alanda Doçentliğini almış olmak ve bu alanda akademik çalışmalar yapmış olmak. Yükseköğretim kurumlarında yabancı dil öğretimi ve yabancı dilde öğretim yapılmasında uyulacak esaslara ilişkin yönetmelikte belirlenen yeterliliğe sahip olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi

Diş Hekimliği

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı

Prof. Dr.

1

Doçentliği Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi alanında almış olmak ve Ortognatik Cerrahi konusunda uzman olarak en az 5 yıl klinik deneyime sahip olmak ve bu alanda akademik çalışmalar yapmış olmak. Yükseköğretim kurumlarında yabancı dil öğretimi ve yabancı dilde öğretim yapılmasında uyulacak esaslara ilişkin
yönetmelikte belirlenen yeterliliğe sahip olmak.

Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalı

Prof. Dr. / Doç. Dr. /
Dr. Öğr. Üyesi

1

Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi /Uzmanlık derecesine sahip olmak veya belirtilen alanda Doçentliğini almış olmak ve bu alanda akademik çalışmalar yapmış olmak. Yükseköğretim kurumlarında yabancı dil öğretimi ve yabancı dilde öğretim yapılmasında uyulacak esaslara
ilişkin yönetmelikte belirlenen yeterliliğe sahip olmak.

Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalı

Prof. Dr. / Doç. Dr. /
Dr. Öğr. Üyesi

1

Restoratif Diş Tedavisi alanında Doktora/Uzmanlık derecesine sahip olmak veya belirtilen alanda Doçentliğini almış olmak ve bu alanda akademik çalışmalar yapmış olmak. Yükseköğretim kurumlarında yabancı dil öğretimi ve yabancı dilde öğretim yapılmasında uyulacak esaslara ilişkin yönetmelikte
belirlenen yeterliliğe sahip olmak.

Endodonti Anabilim Dalı

Prof. Dr.

1

Endodonti alanında Doktora derecesine sahip olmak veya belirtilen alanda Doçentliğini almış olmak ve bu alanda akademik çalışmalar yapmış olmak. Yükseköğretim kurumlarında yabancı dil öğretimi ve yabancı dilde öğretim yapılmasında uyulacak esaslara ilişkin
yönetmelikte belirlenen yeterliliğe sahip olmak.

Endodonti Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi

1

Doktora / Uzmanlık Eğitimini Endodonti alanında almış olmak ve bu alanda akademik çalışmalar yapmış olmak. Yükseköğretim kurumlarında yabancı dil öğretimi ve yabancı dilde öğretim yapılmasında uyulacak esaslara
ilişkin yönetmelikte belirlenen yeterliliğe sahip olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi

Diş Hekimliği

Ortodonti Anabilim Dalı

Prof. Dr.

1

Doçentliği Ortodonti alanında almış olmak ve bu alanda akademik çalışmalar yapmış olmak. Yükseköğretim kurumlarında yabancı dil öğretimi ve yabancı dilde öğretim yapılmasında uyulacak esaslara ilişkin
yönetmelikte belirlenen yeterliliğe sahip olmak.

Ortodonti Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi

1

Doktora / Uzmanlık Eğitimini Ortodonti alanında almış olmak ve bu alanda akademik çalışmalar yapmış olmak. Yükseköğretim kurumlarında yabancı dil öğretimi ve yabancı dilde öğretim yapılmasında uyulacak esaslara
ilişkin yönetmelikte belirlenen yeterliliğe sahip olmak.

Pedodonti Anabilim Dalı

Prof. Dr.

1

Doçentliği Pedodonti alanında almış olmak ve bu alanda akademik çalışmalar yapmış olmak. Yükseköğretim kurumlarında yabancı dil öğretimi ve yabancı dilde öğretim yapılmasında uyulacak esaslara ilişkin
yönetmelikte belirlenen yeterliliğe sahip olmak.

Periodontoloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. / Doç. Dr. /
Dr. Öğr. Üyesi

1

Doktora / Uzmanlık eğitimini Periodontoloji alanında almış olmak veya belirtilen alanda Doçentliği almış olmak. Bu akademik çalışmalar yapmış olmak.
Yükseköğretim kurumlarında yabancı dil öğretimi ve
yabancı dilde öğretim yapılmasında uyulacak esaslara ilişkin yönetmelikte belirlenen yeterliliğe sahip olmak.

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri Bölümü

Biyofizik Anabilim Dalı

Prof. Dr. / Doç. Dr. /
Dr. Öğr. Üyesi

1

Biyofizik alanında doktora/uzmanlık eğitimini tamamlamış olmak veya belirtilen alanda doçentliğini
almış olmak ve bu alanda çalışmalar yapmış olmak.

Tıbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı

Doç. Dr. / Dr. Öğr. Üyesi

1

Doktora / Uzmanlık eğitimini Tıbbi Biyoloji, Tıbbi Biyoloji ve Genetik/Genetik Alanında almış olmak veya belirtilen alanda doçentliğini almış olmak ve bu alanda çalışmalar yapmış olmak. Yükseköğretim kurumlarında yabancı dil öğretimi ve yabancı dilde öğretim yapılmasında uyulacak esaslara ilişkin yönetmelikte
belirlenen yeterliliğe sahip olmak.

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri Bölümü

Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. / Doç. Dr. /
Dr. Öğr. Üyesi

1

Tıbbi Mikrobiyoloji alanında doktora/uzmanlık eğitimini tamamlamış olmak veya belirtilen alanda doçentliğini almış olmak ve bu alanda çalışmalar yapmış olmak.
Yükseköğretim kurumlarında yabancı dil öğretimi ve
yabancı dilde öğretim yapılmasında uyulacak esaslara ilişkin yönetmelikte belirlenen yeterliliğe sahip olmak.

Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. / Doç. Dr. /
Dr. Öğr. Üyesi

1

Histoloji ve Embriyoloji alanında doktora/uzmanlık eğitimini tamamlamış olmak veya belirtilen alanda doçentliğini almış olmak ve bu alanda çalışmalar yapmış olmak. Yükseköğretim kurumlarında yabancı dil öğretimi ve yabancı dilde öğretim yapılmasında uyulacak esaslara
ilişkin yönetmelikte belirlenen yeterliliğe sahip olmak.

Tıp Tarihi ve Etik (Deontoloji) Anabilim Dalı

Prof. Dr. / Doç. Dr. /
Dr. Öğr. Üyesi

1

Tıp Tarihi, Tıp Tarihi ve Etik, Deontoloji, Tıbbi Etik alanlarından birinde doktora/uzmanlık eğitimini tamamlamış olmak veya belirtilen alanlardan birinden doçentliğini almış olmak ve bu alanlardan birinde çalışmalar yapmış olmak. Yükseköğretim kurumlarında yabancı dil öğretimi ve yabancı dilde öğretim yapılmasında uyulacak esaslara ilişkin yönetmelikte
belirlenen yeterliliğe sahip olmak.

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. / Doç. Dr. /
Dr. Öğr. Üyesi

2

Tıbbi Farmakoloji Doktora/Uzmanlık derecesine sahip olmak veya belirtilen alanda Doçentliğini almış olmak ve bu alanda akademik çalışmalar yapmış olmak.
Yükseköğretim kurumlarında yabancı dil öğretimi ve
yabancı dilde öğretim yapılmasında uyulacak esaslara ilişkin yönetmelikte belirlenen yeterliliğe sahip olmak.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

Prof. Dr. / Doç. Dr. /
Dr. Öğr. Üyesi

1

Tıpta Uzmanlık Eğitimini Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları alanında almış olmak veya belirtilen aladan doçentliğini almış olmak ve bu alanda çalışmalar yapmış olmak.
Yükseköğretim kurumlarında yabancı dil öğretimi ve yabancı dilde öğretim yapılmasında uyulacak esaslara
ilişkin yönetmelikte belirlenen yeterliliğe sahip olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Tıp Eğitimi Anabilim Dalı

Prof. Dr. / Doç. Dr. /
Dr. Öğr. Üyesi

1

Tıp Fakültesi mezunu olmak. Üniversitelerin Tıp Eğitimi Anabilim Dalı’nda görev yapmış olmak veya Tıp Eğitimi alanında çalışmalar yapmış olmak veya ilgili alanda sertifika vb. eğitim belgesine sahip olmak.

Aile Hekimliği Anabilim Dalı

Prof. Dr. / Doç. Dr. /
Dr. Öğr. Üyesi

1

Aile Hekimliği/Halk Sağlığı alanlarından birinde doktora/uzmanlık eğitimini tamamlamış olmak veya belirtilen alanlardan birinden doçentliğini almış olmak ve
bu alanlardan birinde çalışmalar yapmış olmak.

Acil Tıp Anabilim Dalı

Prof. Dr. / Doç. Dr. /
Dr. Öğr. Üyesi

1

Acil Tıp alanında doktora/uzmanlık eğitimini tamamlamış olmak veya belirtilen alanda doçentliğini almış olmak ve bu alanda çalışmalar yapmış olmak. Yükseköğretim kurumlarında yabancı dil öğretimi ve yabancı dilde öğretim yapılmasında uyulacak esaslara
ilişkin yönetmelikte belirlenen yeterliliğe sahip olmak.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Bilgisayar Bilimleri Anabilim Dalı

Prof. Dr. / Doç. Dr. /
Dr. Öğr. Üyesi

2

Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Yazılımı, Bilgisayar Donanımı Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Bilimleri alanlarından birinden lisans, doktora belgesine sahip olmak veya belirtilen alandan doçentliğini almış olmak ve bu alanlardan en az birinde çalışmalar yapmış olmak.

Bilgisayar Yazılımı Anabilim Dalı

Prof. Dr. / Doç. Dr. /
Dr. Öğr. Üyesi

1

Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Yazılımı, Bilgisayar Donanımı Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Bilimleri alanlarından birinden lisans, doktora belgesine sahip olmak veya belirtilen alandan doçentliğini almış olmak
ve bu alanlardan en az birinde çalışmalar yapmış olmak.

Bilgisayar Donanımı Anabilim Dalı

Prof. Dr. / Doç. Dr. /
Dr. Öğr. Üyesi

1

Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Yazılımı, Bilgisayar Donanımı Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Bilimleri alanlarından birinden lisans, doktora belgesine sahip olmak veya belirtilen alandan doçentliğini almış olmak
ve bu alanlardan en az birinde çalışmalar yapmış olmak.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Yazılım Mühendisliği Bölümü

Bilgisayar Bilimleri Anabilim Dalı

Prof. Dr. / Doç. Dr. /
Dr. Öğr. Üyesi

2

Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Yazılımı, Bilgisayar Donanımı Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Bilimleri alanlarından birinden lisans, doktora belgesine sahip olmak veya belirtilen alandan doçentliğini almış olmak ve bu alanlardan en az birinde çalışmalar yapmış olmak.

Bilgisayar Yazılımı Anabilim Dalı

Prof. Dr. / Doç. Dr. /
Dr. Öğr. Üyesi

1

Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Yazılımı, Bilgisayar Donanımı Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Bilimleri alanlarından birinden lisans, doktora belgesine sahip olmak veya belirtilen alandan doçentliğini almış olmak ve bu alanlardan en az birinde çalışmalar yapmış olmak.

Bilgisayar Donanımı Anabilim Dalı

Prof. Dr. / Doç. Dr. /
Dr. Öğr. Üyesi

1

Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Yazılımı, Bilgisayar Donanımı Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Bilimleri alanlarından birinden lisans, doktora belgesine sahip olmak veya belirtilen alandan doçentliğini almış olmak
ve bu alanlardan en az birinde çalışmalar yapmış olmak.

Endüstri Mühendisliği Bölümü

Yöneylem Araştırması Anabilim Dalı

Prof. Dr. / Doç. Dr. /
Dr. Öğr. Üyesi

2

Endüstri Mühendisliği, İşletme Mühendisliği alanlarından birinden lisans, doktora belgesine sahip olmak veya belirtilen alandan doçentliğini almış olmak ve bu
alanlardan en az birinde çalışmalar yapmış olmak.

Uygulamalı Olasılık ve İstatistik
Anabilim Dalı

Prof. Dr. / Doç. Dr. /
Dr. Öğr. Üyesi

1

Endüstri Mühendisliği, İşletme Mühendisliği alanlarından birinden lisans, doktora belgesine sahip olmak veya belirtilen alandan doçentliğini almış olmak ve bu
alanlardan en az birinde çalışmalar yapmış olmak.

Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı

Prof. Dr. / Doç. Dr. /
Dr. Öğr. Üyesi

2

Endüstri Mühendisliği, İşletme Mühendisliği alanlarından birinden lisans, doktora belgesine sahip olmak veya belirtilen alandan doçentliğini almış olmak ve bu
alanlardan en az birinde çalışmalar yapmış olmak.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Bölümü

Endüstri Tasarımı Anabilim Dalı

Prof. Dr. / Doç. Dr. /
Dr. Öğr. Üyesi

4

Endüstri Mühendisliği, İşletme Mühendisliği alanlarından birinden lisans, doktora belgesine sahip olmak veya belirtilen alandan doçentliğini almış olmak ve bu alanlardan en az birinde çalışmalar yapmış olmak.

İşletme Mühendisliği Bölümü

Yöneylem Araştırması Anabilim Dalı

Prof. Dr. / Doç. Dr. /
Dr. Öğr. Üyesi

2

Endüstri Mühendisliği, İşletme Mühendisliği alanlarından birinden lisans, doktora belgesine sahip olmak veya belirtilen alandan doçentliğini almış olmak ve bu
alanlardan en az birinde çalışmalar yapmış olmak.

Uygulamalı Olasılık ve İstatistik
Anabilim Dalı

Prof. Dr. / Doç. Dr. /
Dr. Öğr. Üyesi

1

Endüstri Mühendisliği, İşletme Mühendisliği alanlarından birinden lisans, doktora belgesine sahip olmak veya belirtilen alandan doçentliğini almış olmak ve bu
alanlardan en az birinde çalışmalar yapmış olmak.

Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı

Prof. Dr. / Doç. Dr. /
Dr. Öğr. Üyesi

2

Endüstri Mühendisliği, İşletme Mühendisliği alanlarından birinden lisans, doktora belgesine sahip olmak veya belirtilen alandan doçentliğini almış olmak ve bu
alanlardan en az birinde çalışmalar yapmış olmak.

Kimya Mühendisliği Bölümü

Kimyasal Teknolojiler Anabilim Dalı

Prof. Dr. / Doç. Dr. /
Dr. Öğr. Üyesi

1

Kimya Mühendisliği, Kimyasal Teknolojiler, Kimya, Kimya ve Süreç Mühendisliği, Uygulamalı Kimya, Kimya ve Biyoloji Mühendisliği alanlarından birinden lisans, doktora belgesine sahip olmak veya belirtilen alandan doçentliğini almış olmak ve bu alanlardan en az
birinde çalışmalar yapmış olmak.

Proses ve Reaktör Tasarımı Anabilim Dalı

Prof. Dr. / Doç. Dr. /
Dr. Öğr. Üyesi

2

Kimya Mühendisliği, Kimyasal Teknolojiler, Kimya, Kimya ve Süreç Mühendisliği, Uygulamalı Kimya, Kimya ve Biyoloji Mühendisliği alanlarından birinden lisans, doktora belgesine sahip olmak veya belirtilen alandan doçentliğini almış olmak ve bu alanlardan en az
birinde çalışmalar yapmış olmak.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Kimya Mühendisliği Bölümü

Temel İşlemler ve Termodinamik Anabilim Dalı

Prof. Dr. / Doç. Dr. /
Dr. Öğr. Üyesi

2

Kimya Mühendisliği, Kimyasal Teknolojiler, Kimya, Kimya ve Süreç Mühendisliği, Uygulamalı Kimya, Kimya ve Biyoloji Mühendisliği alanlarından birinden lisans, doktora belgesine sahip olmak veya belirtilen alandan doçentliğini almış olmak ve bu alanlardan en az
birinde çalışmalar yapmış olmak.

Mekatronik Mühendisliği Bölümü

Mekatronik Mühendisliği Anabilim Dalı

Prof. Dr. / Doç. Dr. /
Dr. Öğr. Üyesi

4

Makine Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Makine alanlarından birinden lisans, doktora belgesine sahip olmak veya belirtilen alandan doçentliğini almış olmak
ve bu alanlardan en az birinde çalışmalar yapmış olmak.

Mimarlık Bölümü

Bina Bilgisi Anabilim Dalı

Prof. Dr. / Doç. Dr. /
Dr. Öğr. Üyesi

2

Mimarlık, Şehir ve Bölge Planlaması, Bina Bilgisi, Yapı Bilgisi alanlarından birinden lisans, doktora belgesine sahip olmak veya belirtilen alandan doçentliğini almış olmak ve bu alanlardan en az birinde çalışmalar yapmış
olmak.

Şehir ve Bölge Planlama

Prof. Dr. / Doç. Dr. /
Dr. Öğr. Üyesi

2

Mimarlık, Şehir ve Bölge Planlaması, Bina Bilgisi, Yapı Bilgisi alanlarından birinden lisans, doktora belgesine sahip olmak veya belirtilen alandan doçentliğini almış olmak ve bu alanlardan en az birinde çalışmalar yapmış
olmak.

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü

Moleküler Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı

Prof. Dr. / Doç. Dr. /
Dr. Öğr. Üyesi

4

Moleküler Biyoloji ve Genetik, Genetik Mühendisliği, Moleküler Biyoloji alanlarından birinden lisans, doktora belgesine sahip olmak veya belirtilen alandan doçentliğini almış olmak ve bu alanlardan en az birinde
çalışmalar yapmış olmak.

Yabancı Diller Yüksekokulu

İngilizce Mütercim Tercümanlık Bölümü

İngilizce Mütercim Tercümanlık Anabilim Dalı

Prof. Dr. / Doç. Dr. /
Dr. Öğr. Üyesi

3

İngilizce Mütercim Tercümanlık, İngiliz Dili, İngiliz Dili ve Eğitimi, İngilizce Eğitimi, İngilizce Öğretmenliği alanlarından birinden lisans, doktora belgesine sahip olmak veya belirtilen alandan doçentliğini almış olmak
ve bu alanlardan en az birinde çalışmalar yapmış olmak.

İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü

İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı

Prof. Dr. / Doç. Dr. /
Dr. Öğr. Üyesi

3

İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, İngilizce Mütercim Tercümanlık, İngiliz Dili alanlarından birinden lisans, doktora belgesine sahip olmak veya belirtilen alandan doçentliğini almış olmak ve bu
alanlardan en az birinde çalışmalar yapmış olmak.


BAŞVURU ADRESİ:
İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü Seyitnizam Mahallesi Mevlana Caddesi No: 85 Zeytinburnu - İSTANBUL
www.istun.edu.tr info@istun.edu.tr 444 3 788
0850 522 38 90