İstanbul Ticaret Üniversitesi 13 akademik personel alacak

İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörlüğünden:
ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI


Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde açık bulunan kadrolarına 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri uyarınca devamlı statüye göre öğretim elemanları alınacaktır.
İlânda belirtilen Profesör ve Doçent kadroları için başvurular Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren Rektörlüğe, Doktor Öğretim Üyesi kadroları için başvurular ise Resmi Gazete tarihinden itibaren ilgili Fakülte Dekanlığına, on beş gün içerisinde şahsen, kargo veya posta yoluyla yapılacaktır. Kargo veya postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
Yabancı ülkelerden alınan Lisans ve Yüksek Lisans diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca, yabancı ülkelerden alınan Doktora diplomalarının ve doçentlik/profesörlük unvanlarının Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gereklidir. İlanda yer alan unvanlar için istenen Üniversitemiz Ölçütleri'nde belirtilen yabancı dil başvuru koşuluna ilişkin YÖKDİL, YDS, KPDS, ÜDS ve Üniversitelerarası Kurulca atama yapılacağı dönem bu sınavlara eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil sınavlarına ait yabancı dil belgeleri veya ÖSYM tarafından yayımlanan güncel eş değerlik duyurusunda belirtilen diğer yabancı dil belgeleri geçerli olacaktır.
(Belge üzerindeki geçerlilik tarihi varsa bu tarih esas alınacaktır.) (Üniversitelerarası Kurul'un 10.02.2016 tarihli toplantısında alınan karar gereği TOEFL Yabancı Dil Belgelerinin geçerlilik süresi iki yıldır.) İngilizce eğitim verebilmek için “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik”te belirtilen şartların taşınması ve söz konusu belge/belgelerin başvuru dosyalarında yer alması gerekmektedir.
Başvuran adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri, Yükseköğretim Kurulu Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerinde belirtilen şartları ve Üniversitemiz Senatosu’nun kabul ettiği Öğretim Elemanı Kadrolarına Başvurma, Atama ve Yükseltme İlkeleri Yönergesi’nin ilgili maddelerinde belirtilen şartları (http://www.ticaret.edu.tr/) taşımaları gerekmektedir.
Profesör adaylarının dilekçesine bu şartları taşıdığını gösteren açıklamalı beyanı ve formunu, özgeçmişini, bilimsel çalışma ve yayınları ile diploma (Doktora, Lisansüstü, Lisans) örneklerini içeren 1 adet fiziki dosya ve 7 adet jüri dosyasını elektronik (PDF formatında USB Flash Bellek) olarak hazırlayarak Rektörlüğe, Doçent adaylarının dilekçelerine bu şartları taşıdığını gösteren açıklamalı beyanı ve formunu, özgeçmişlerini, bilimsel yayınlarını ve diploma (Doktora, Lisansüstü, Lisans) örneklerini 1 adet fiziki dosya ve 5 adet jüri dosyasını elektronik (PDF formatında USB Flash Bellek) olarak hazırlayarak Rektörlüğe, Doktor Öğretim Üyesi adaylarının dilekçelerine bu şartları taşıdığını gösteren açıklamalı beyanı ve formunu, özgeçmişlerini, bilimsel yayınlarını ve diploma (Doktora, Lisansüstü, Lisans) örneklerini 1 adet fiziki dosya ve 5 adet jüri dosyasını elektronik (PDF formatında USB Flash Bellek) olarak hazırlayarak ilgili Fakülte Dekanlığına (Sütlüce Yerleşkesi için; Örnektepe Mah. İmrahor Cad. No: 88/2 Beyoğlu/İstanbul ve Küçükyalı Yerleşkesi için; Küçükyalı E5 Kavşağı İnönü Cad. No: 4, Küçükyalı 34840, İstanbul) teslim etmeleri gerekmektedir.

 

FAKÜLTE

BÖLÜM / ANABİLİM DALI

KADRO
UNVANI

ADET

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

Mimarlık
(Lisansını İç Mimarlık Bölümünde tamamlamış, İç Mimarlık alanında doktora yapmış, İç Mimarlık alanında doçentlik unvanını almış olmak. Ulusal ve uluslararası endeksli
dergilerde alanında bilimsel yayınlar yapmış olmak).

Doç. Dr.

1

Tekstil ve Moda Tasarımı
(Lisansını Tekstil Tasarımı Bölümünde tamamlamış, Tekstil Tasarımı alanında doktora yapmış, Tekstil alanında doçentlik unvanını almış olmak. Ulusal ve uluslararası endeksli
dergilerde alanında bilimsel yayınlar yapmış olmak).

Doç. Dr.

1

Mühendislik Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği (%30 İngilizce)
(Lisansını Bilgisayar Mühendisliği Bölümünde tamamlamış, Bilgisayar Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak.
Ulusal ve uluslararası endeksli dergilerde alanında bilimsel
yayınlar yapmış olmak).

Dr. Öğr. Üyesi

1

Bilgisayar Mühendisliği (%30 İngilizce)
(Doktorasını Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri, Enformatik, Yazılım Mühendisliği alanlarından en az birinden yapmış olmak. İlgili alanlarda ulusal ve uluslararası endeksli
dergilerde bilimsel yayınlar yapmış olmak).

Dr. Öğr. Üyesi

3

Bilgisayar Mühendisliği (%30 İngilizce)
(Doktorasını Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Matematik-Bilgisayar alanlarından en az birinden yapmış olmak. İlgili alanlarda veya Veri Madenciliği, Yapa Zeka, Makine Öğrenmesi alanlarında ulusal ve uluslararası endeksli dergilerde bilimsel yayınlar
yapmış olmak).

Dr. Öğr. Üyesi

3

Bilgisayar Mühendisliği (%30 İngilizce)
(Doktorasını Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri, Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanlarından en az birinden yapmış olmak. Siber Güvenlik ve ilgili alanlarda ulusal ve uluslararası endeksli dergilerde bilimsel yayınlar yapmış
olmak).

Dr. Öğr. Üyesi

3

İletişim Fakültesi

Görsel İletişim Tasarımı
(Doçentliğini Uygulamalı İletişim alanında almış olmak. Alanında ulusal ve uluslararası yayınlar yapmış olmak. Uygulamalı İletişim alanında sektörel tecrübesi olmak.
Televizyon programlarına ilişkin çalışmalar yapmış olmak).

Prof. Dr.

1