İstanbul Ticaret Üniversitesi 14 akademik personel alacak

İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörlüğünden:


Üniversitemizin aşağıda belirtilen fakülte ve bölümüne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca Öğretim Elemanı alınacaktır. 

 

Fakülte

Bölüm

Unvan

Adet

Aranan Şartlar

Yabancı
Dil Puanı

ALES
Puanı

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Psikoloji (%30
İngilizce)

Arş. Gör.

2

Lisansını Psikoloji Bölümünde tamamlamış olmak. Psikoloji alanında yüksek lisans ya da doktora yapıyor
olmak.

85

70

Matematik

Arş. Gör.

1

Lisansını Matematik Bölümünde tamamlamış olmak. Matematik alanında yüksek lisans ya da doktora yapıyor
olmak.

50

70

İstatistik

Arş. Gör.

1

Lisansını İstatistik Bölümünde
tamamlamış veya İstatistik alanında yüksek lisans yapıyor olmak.

50

70

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
(%30 İngilizce)

Arş. Gör.

1

Lisansını Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünde tamamlamış olmak. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
alanında yüksek lisans yapıyor olmak.

85

70

İletişim Fakültesi

Görsel İletişim Tasarımı

Arş. Gör.

1

Müzik- Ses Sanatları alanında yüksek lisans yapıyor olmak, ses, görsellik ve interaktif tasarım kodlama alanlarında çalışmalar yapmış ve projelere katılmış
olmak.

50

70

Hukuk Fakültesi

Özel Hukuk (Medeni Hukuk Anabilim Dalı)

Arş. Gör.

1

Hukuk Fakültesi mezunu olmak ve Özel Hukuk alanında doktora yapıyor olmak. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 50 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili İngilizce ve Almanca dil bilgisi düzeyine sahip
olmak.

50

70

Mühendislik Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği (%30 İngilizce)

Arş. Gör.

2

Lisansını Yazılım Mühendisliği Bölümü veya Bilgisayar Mühendisliği Bölümlerinde tamamlamış olmak. Yazılım Mühendisliği Bölümü veya Bilgisayar Mühendisliği alanında yüksek lisans ya
da doktora yapıyor olmak.

65

70

Endüstri Mühendisliği (%30 İngilizce)

Arş. Gör.

1

Lisansını Endüstri Mühendisliği Bölümü, Sistem Mühendisliği Bölümü veya İşletme Mühendisliği bölümlerinde tamamlamış olmak. Endüstri Mühendisliği Bölümü, Sistem Mühendisliği Bölümü veya İşletme Mühendisliği alanında yüksek lisans ya
da doktora yapıyor olmak.

65

70

Elektrik- Elektronik Mühendisliği (İngilizce)

Arş. Gör.

2

Lisansını Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, Elektrik Mühendisliği Bölümü, Elektronik Mühendisliği bölümü veya Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümlerinde tamamlamış olmak.
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, Elektrik Mühendisliği Bölümü, Elektronik Mühendisliği bölümü veya Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği alanında yüksek lisans ya da doktora yapıyor
olmak.

80

70

Mekatronik Mühendisliği (İngilizce)

Arş. Gör.

1

Lisansını Mekatronik Mühendisliği Bölümü, Makine Mühendisliği Bölümü, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Uçak Mühendisliği, Uzay Mühendisliği veya Kontrol Mühendisliği bölümlerinde tamamlamış olmak. Mekatronik Mühendisliği Bölümü, Makine Mühendisliği Bölümü, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Uçak Mühendisliği, Uzay Mühendisliği veya Kontrol Mühendisliği alanında yüksek lisans ya da doktora
yapıyor olmak.

80

70

Rektörlük

Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma
Merkezi

Öğr. Gör. (Uygulamalı Birim)

1

Lisansını Türk Dili Edebiyatı Bölümünde tamamlamış olmak. İlgili alanda yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

50

70


Başvurular ilgili Fakülte İdari Ofis Müdürlüğüne şahsen veya posta (https://www.ticaret.edu.tr/ iletisim.aspx) ile yapılmalıdır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacak olup, posta ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar ilgili bölüme ulaşmış olması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
Başvuru ve Sınav Takvimi
İlk Başvuru Tarihi : 23.12.2021
Son Başvuru Tarihi : 07.01.2022
Ön Değerlendirme Sonuçlarının İlan Tarihi : 11.01.2022
Giriş Sınav Tarihi : 13.01.2022
Sınav Sonuçlarının Açıklanacağı Tarih : 17.01.2022

İstenen Genel Şartlar:
2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 09.11.2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik”te yer alan genel ve özel koşulları taşıyor olmak.
Başvuruda İstenen Belgeler:
1- Başvuru dilekçesi,
2- Özgeçmiş (YÖK Formatlı),
3- İki adet fotoğraf,
4- Nüfus cüzdanı fotokopisi,
5- Öğrenim Belgeleri (Diplomalar, Lisans ve Lisansüstü Transkript, Lisansüstü Yabancı Yükseköğretim Kurumu mezunlarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca denkliğini gösteren onaylı belge),
6- Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen Merkezi Yabancı Dil Sınavından veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan muadili bir puan aldığını gösterir belge,
7- ALES belgesi (en az 70 puan),
8- Erkek adaylar için askerlik terhis, tehir veya tecil durumunu gösterir belge (Bakaya durumunda olmamak),
9- Varsa bilimsel yayınları gösterir dosya.
Not: Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir.
Eksik belge ile ya da süresi içinde müracaat etmeyen adayların başvurusu kabul edilmeyecektir.
Ön değerlendirme sonuçları ve kesin sonuçlar Üniversitemizin http://www.ticaret.edu.tr web adresinde yayınlanacak olup bu aynı zamanda tebligat niteliğinde olacaktır. Ayrıca tebligat
yapılmayacaktır.