İstinye Üniversitesi 2 akademik personel alacak

İstinye Üniversitesi Rektörlüğünden:


Üniversitemizin  aşağıda  belirtilen  birimlerinde  boş  bulunan  kadrolarına  2547  sayılı Yükseköğretim  Kanunu  ile  Öğretim  Üyeliğine  Yükseltilme  ve  Atanma  Yönetmeliği  hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır.

Doçent  adaylarının;  Birer  adet  ve  çıktı  olacak  şekilde  hazırlamaları  gereken;  Başvuru dilekçesini,  YÖK  Formatlı  özgeçmişlerini,  Lisans,  Yüksek  Lisans,  Doktora  Belgesi,  Doçentlik Belgesi (Doçent adaylar için), Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi fotokopileri ile birlikte Nüfus Cüzdanı Önyüzü Fotokopisi varsa yabancı dil başarı belgesi ile Çalışma/Emeklilik Belgesini içeren başvuru dosyalarına, Özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 5 (beş) adet CD/USB’yi, İstinye Üniversitesi Web Sitesinde bulunan (https://www.istinye.edu.tr/tr/kvkk) aşağıdaki metinlerin doldurulmuş ve imzalanmış hali.

a. KVK Mevzuat Uyarınca Akademik Personel Adayı Aydınlatma Metni,
b. KVK Mevzuat Uyarınca Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metni ekleyerek Rektörlük Yazı İşleri Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.

ADRES:
İstinye  Üniversitesi  Topkapı  Kampüsü  Yazı  İşleri  Müdürlüğü,  Maltepe  Mah.,  Edirne Çırpıcı Yolu, No: 9 Zeytinburnu, İstanbul, 34010

 

FAKÜLTE

BÖLÜM/
ABD

UNVAN

KADRO
SAYISI

ALES

YABANCI
DİL PUANI

Özel Şart

Mühendislik Fakültesi

Yazılım Mühendisliği (Türkçe) Bölümü

Doç. Dr.

1

Bilgisayar Mühendisliği alanında doktora mezunu olup, Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği Doçenti
olmak.