İstinye Üniversitesi akademik personel alacak

İstinye Üniversitesi Rektörlüğünden:


Üniversitemizin  aşağıda  belirtilen  birimlerine,  2547  sayılı  Yükseköğretim  Kanunu’nun 33. Maddesi ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak   Merkezi   Sınav   ile   Giriş   Sınavlarına   İlişkin   Usul   ve   Esaslar   Hakkında Yönetmeliği”nin ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi-Araştırma Görevlisi alınacaktır.

İlk Başvuru Tarihi               : 04.05.2021
Son Başvuru Tarihi             : 25.05.2021
Ön Değerlendirme Tarihi   : 27.05.2021
Giriş Sınav Giriş Tarihi      : 01.06.2021
Sonuç Açıklama Tarihi       : 04.06.2021

Öğretim Görevlisi-Araştırma Görevlisi Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylardan istenen evraklar:

1-Dilekçe    (İstinye    Üniversitesi    Rektörlüğüne    hitaben    başlamak    üzere,    başvuru dilekçelerinde başvurulan kadronun, birimi, unvanı ve adayın iletişim adresleri (adres, telefon no, e-mail vs.) açıkça belirtilecektir.
2-İstinye    Üniversitesi    Web    Sitesinde    bulunan    (https://www.istinye.edu.tr/tr/kvkk) aşağıdaki metinlerin doldurulmuş ve imzalanmış hali.
a. KVK Mevzuat Uyarınca Akademik Personel Adayı Aydınlatma Metni,
b. KVK Mevzuat Uyarınca Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metni
3-Nüfus Cüzdanı Önyüzü Fotokopisi,
4-YÖK Formatlı özgeçmiş,
5-Lisans/Lisansüstü Diploma fotokopileri,
6-Lisans/Lisansüstü Transkript fotokopileri,
7-ALES Sonuç Fotokopisi,
8-Yabancı Dil Sınavı Sonuç Fotokopisi (YDS, YÖKDİL, TOEFL),
9-İki Adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı),
10-Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge,
11-Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge (e-Devlet üzerinden alınan belge)
12-Yabancı   yükseköğretim   kurumu   mezunlarının   diplomalarının   Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösterir belgenin fotokopisi.
13-Öğrenci olanlardan Lisansüstü Eğitim gördüğüne dair öğrenci belgesi, 14-Özel şartta bulunması halinde tecrübeyi kanıtlayıcı resmi belge.

Adayların;  son  başvuru  tarihi  mesai  bitimine  kadar  yukarıda  belirtilen  evrakları  İstinye Üniversitesi Topkapı Kampüsüne posta yoluyla veya şahsen ulaştırmaları gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir.

Sonuçların açıklanacağı web adresi: www.istinye.edu.tr

ADRES:
İstinye  Üniversitesi  Topkapı  Kampüsü  Yazı  İşleri  Müdürlüğü,  Maltepe  Mah.,  Edirne Çırpıcı Yolu, No: 9 Zeytinburnu, İstanbul, 34010