İzmir Bakırçay Üniversitesi 6 akademik personel alacak

İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörlüğünden

Üniversitemiz birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu, Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve İzmir Bakırçay Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi uyarınca öğretim üyesi alınacak olup, adayların kamu hizmetine girmede aranan genel şartlara sahip olması gerekmektedir.
Adayların başvuru dosyalarını, ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde başvuru adresine şahsen veya posta yoluyla teslim etmeleri gerekmektedir.

SIRA
NO

KADRO
UNVANI

DERECE

ADET

BİRİM/ BÖLÜM/ANABİLİM
DALI

AÇIKLAMA

1

Profesör

1

1

Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih
Bölümü Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyeti Tarihi Anabilim Dalı

Osmanlı Şehir Tarihi, Osmanlı vakfiyeleri alanlarında çalışmaları olmak

2

Doktor Öğretim
Üyesi

3

1

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü Biyomedikal Mühendisliği
Anabilim Dalı

Malzeme Bilimi ve Mühendisliği alanında yüksek lisans ve doktora yapmış olmak. Biyomalzemelerin yüzey modifikasyonu ile pıhtı ve biyofilm oluşumunu engelleyen kaplamalar konularında çalışmalar yapmış olmak.

3

Doktor Öğretim
Üyesi

5

1

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Bilgisayar Donanımı
Anabilim Dalı

Elektronik veya Bilgisayar alanında yüksek lisans ve doktora derecesine sahip olmak. Kaotik hesaplama sistemleri ile kablosuz ağ/iletişim ve sensör teknolojileri alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

4

Doktor Öğretim
Üyesi

4

1

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü Bilişim Sistemleri
Anabilim Dalı

İşletme alanında doktora yapmış olmak. Tedarik zinciri yönetimi ve endüstri 4.0, kurumsal performans yönetimi/ölçümü ve dijital öğrenme konularında çalışmalar yapmış olmak.

5

Doktor Öğretim
Üyesi

5

1

Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Bölümü Medeni Hukuk Anabilim Dalı

Hukuk Fakültesi lisans mezunu olmak. Yüksek lisans ve doktorasını Medeni Hukuk Anabilim dalında yapmış olmak, sorumluluk hukuku, aile hukuku ve miras hukuku konularında çalışmaları bulunmak. Uluslararası alan indekslerinde taranan dergilerde makale
yayımlamış olmak.

6

Doktor Öğretim
Üyesi

4

1

Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Bölümü Hukuk Felsefesi ve Sosyoloji Anabilim Dalı

Hukuk Fakültesi lisans mezunu olmak, yüksek lisansını ve doktorasını kamu hukuku alanında yapmış olmak. İlgili anabilim dalında çalışmaları olmak.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:
1 - Başvuru formu (www.bakircay.edu.tr adresinden ulaşılabilir.)
2 - Özgeçmiş, (YÖK formatında)
3 - Lisans, yüksek lisans, doktora mezuniyet belgesi ve doçentlik belgesi (E-devletten alınan karekodlu veya resmî kurumlarca onaylanmış ıslak imzalı/mühürlü belge olması gerekmektedir.)
4 - Son 6 ay içerisinde çekilmiş 2 adet fotoğraf
5 - Nüfus cüzdanı fotokopisi
6 - Hizmet belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile daha önce çalışıp ayrılmış olanların e-devlet üzerinden ya da son çalıştıkları kurumdan onaylı almaları gerekmektedir.)
7 - Askerlik durum belgesi (E-devletten alınan karekodlu belge olması gerekmektedir.)
8 - Yabancı dil puanı belgesi,
9 - İzmir Bakırçay Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Puan Tablosu (www.bakircay.edu.tr adresinden ulaşılabilir.)
10 - Doçentlik unvanına başvurulan tarihteki ÜAK doçentlik yayın ölçütleri ve bu ölçütleri sağladığını gösterir beyan (Profesör kadrosuna yapılan başvurular için)
11 - Başlıca araştırma eseri beyanı (Profesör kadrosuna yapılan başvurular için)
12 - Bilimsel çalışma ve yayınlardan oluşan dosya,
- Profesör başvuruları için 1 adet fiziki dosya, 6 adet PDF formatında USB bellek içerisinde dosya,
- Doçent ve Dr. Öğr. Üyesi başvuruları için 1 adet fiziki dosya, 4 adet PDF formatında USB bellek içerisinde dosya,
ÖNEMLİ NOTLAR:
1. Adayların 657 sayılı Kanun’un 48’inci maddesinin şartlarını taşıyor olmaları gerekmektedir.
2. Başvuruda istenilen belgelerin aslı görülmesi halinde “ASLI GİBİDİR” onayı kurumumuzca yapılabilecektir.
3. Lisans, yüksek lisans, doktora ve doçent unvanı yurt dışından alınmış ise denkliğinin Üniversitelerarası Kurul tarafından onaylandığını gösterir belgenin eklenmesi gerekmektedir.
4. Profesör unvanına sahip öğretim üyeleri sahip olduğu unvanlardan daha alt unvanlı kadrolara başvuru yapamazlar.
5. Dr. Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların ilgili fakülte dekanlığına, Profesör ve Doçent kadrosuna başvuracak adayların Personel Daire Başkanlığına başvuru yapmaları gerekmektedir.

Personel Daire Başkanlığı
İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörlüğü
Seyrek Yerleşkesi Gazi Mustafa Kemal Mah. Kaynaklar Cad. Seyrek/Menemen/İZMİR
Tel: 0 232 493 00 00 (11191-11194) Faks: 0 232 844 71 22 e-mail: [email protected]
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi
Seyrek Yerleşkesi Gazi Mustafa Kemal Mah. Kaynaklar Cad. Seyrek/Menemen/İZMİR
Tel: 0 232 493 00 00-11079 Faks: 0 232 844 71 22 e-mail: [email protected]
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Seyrek Yerleşkesi Gazi Mustafa Kemal Mah. Kaynaklar Cad. Seyrek/Menemen/İZMİR
Tel: 0 232 493 00 00-11039 Faks: 0 232 844 71 22 e-mail: [email protected]
Hukuk Fakültesi
Seyrek Yerleşkesi Gazi Mustafa Kemal Mah. Kaynaklar Cad. Seyrek/Menemen/İZMİR
Tel: 0 232 493 00 00-11019 Faks: 0 232 844 71 22 e-mail: [email protected]