İzmir Demokrasi Üniversitesi 10 akademik personel alacak

İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörlüğünden

Üniversitemizin aşağıda belirtilen kadrolarına 2547 sayılı Kanun'un ilgili maddeleri ve İzmir Demokrasi Üniversitesi Birimlerinde Öğretim Üyeliği Kadrolarına Atanma İlkeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

Fakülte

Bölüm

Anabilim Dalı

Unvan

Kadro Derece

Adet

Nitelik

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler Bölümü

Ağız, Diş ve Çene
Radyolojisi Anabilim Dalı

Doktor Öğretim Üyesi

5

1

Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi alanında doktora/uzmanlık eğitimi almış olmak.

Pedodonti Anabilim Dalı

Doktor Öğretim Üyesi

5

1

Pedodonti alanında doktora/uzmanlık eğitimi almış olmak.

Periodontoloji
Anabilim Dalı

Profesör

1

1

Periodontoloji alanında Doçent unvanı
almış olmak.

Protetik Diş
Tedavisi Anabilim Dalı

Doktor Öğretim Üyesi

5

1

Protetik Diş Tedavisi alanında doktora/uzmanlık eğitimi almış olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Beslenme ve Diyetetik Bölümü

Beslenme ve Diyetetik Anabilim Dalı

Doktor Öğretim Üyesi

5

1

Doktorasını Beslenme ve Diyetetik alanında yapmış olmak, Gastrointestinal sistem ve beslenme konularında yayınları
olmak.

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı

Doktor Öğretim Üyesi

5

1

Doktorasını Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında yapmış olmak, Pediatrik rehabilitasyon ve yapay zeka konularında
çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

Doktor Öğretim Üyesi

5

1

Tıp Fakültesi mezunu olmak, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı olmak, Çocuk Kardiyolojisi alanında çalışmaları
olmak.

Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı

Doçent

3

1

Tıp Fakültesi mezunu olmak, Deri ve Zührevi Hastalıkları uzmanı olmak, Doçentliğini Deri ve Zührevi Hastalıkları alanında almış olmak, Cilt hastalıkları ve sedef hastalığı konularında çalışmaları
olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Radyoloji Anabilim Dalı

Doktor Öğretim Üyesi

5

1

Tıp Fakültesi mezunu olmak, Radyoloji uzmanı olmak, Kas-İskelet ve Ürogenital Radyoloji alanlarında çalışmaları olmak.

İç Hastalıkları Anabilim Dalı

Profesör

1

1

Tıp Fakültesi mezunu olmak, Gastroenteroloji uzmanı olmak, Doçentliğini Gastroenteroloji alanında almış olmak, Karaciğer nakli, endosonografi ve ERCP konularında
çalışmaları olmak.

1 - 657 sayılı Kanunun 48. maddesindeki şartları taşımak gerekir.
2 - Yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul'ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.
3 - Başvuran adayların; dilekçe (Başvurduğu kadroyu belirterek), özgeçmiş, yabancı dil belgesi, lisans, yüksek lisans, doktora diplomaları ve doçentlik belgesi (Profesör ve Doçent kadrosu için) diploma asılları ve onaylı örnekleri, nüfus cüzdan fotokopisi, 3 adet fotoğraf, yayın listesi (Profesör kadrosu için başlıca araştırma eseri açıkça belirtilerek) ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 (bir) adet dosya ve Profesör kadrosu için 6 adet USB Belleği, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için 4 adet USB Belleği,
4 - Halen çalışanlar ve daha önce kamu hizmeti bulunanlar için hizmet belgesi ile birlikte, Profesör ve Doçent kadroları için Personel Daire Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi kadroları için ilgili Fakülte Dekanlıklarına ilan tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde şahsen veya posta yoluyla başvuru yapmaları gerekmektedir. Posta yoluyla yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar kurumumuza ulaşması gerekmektedir.