İzmir Ekonomi Üniversitesi 2 akademik personel alacak

İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörlüğünden

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyeliği Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği’nin” ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Görevlisi / Araştırma Görevlisi alınacaktır.
Başvurular Üniversitemiz ilgili Fakülte Dekanlığı / Yüksekokul Müdürlüğü’ne son başvuru tarihine kadar şahsen veya posta yoluyla yapılmalıdır (elektronik posta yoluyla yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır). Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır. İlanımıza www.ieu.edu.tr adresinden ulaşılabilir.
BAŞVURU BELGELERİ:
1-Başvurdukları kadroyu ve iletişim bilgilerini belirten başvuru dilekçesi
2-Özgeçmiş (YÖK formatında)
3-ALES belgesi veya yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmakta olanların çalıştıklarına dair belge

4-YDS Belgesi veya Yükseköğretim Kurumunca eşdeğerliği kabul edilen bir Yabancı dil Sınavından almış oldukları puanı belirten belge
5-Onaylı diploma belgeleri (Yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gereklidir )
6-Not dökümleri (lisans, lisansüstü)
7-Çalışma belgesi (SGK hizmet belgesi ile beraber) - (öğretim görevlileri için)
8-Nüfus cüzdanı fotokopisi
9-Bir adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş)
10-Erkek adayların askerlik durumlarına ilişkin belge (terhis, tecil, muaf)
11-Bilimsel çalışma ve yayınlar (varsa eklenecektir)
12-(Varsa)Yabancı Dil Belgesi
13-Lisansüstü öğrencisi olduğunu gösterir belge (Araştırma Görevlileri için)

Fak. / Y.O.

Bölüm/ Program

Kadro Unvanı

Kadro Sayısı

Özel Şartlar

ALES

Yabancı Dil

Başvuru Tarihleri

Meslek Yüksekokulu

Bilgisayar Programcılığı

Öğr. Gör. (Ders verecek)

1

Fakültelerin; Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, Bilgisayar Bilimleri bölümlerinden birinden lisans mezunu olmak ve bilgisayar alanında tezli yüksek lisans
yapmış olmak

70

Muaf

İlana Başvuru : 16.04.2021
Son Başvuru : 30.04.2021 Ön Değerlendirme : 06.05.2021 Giriş Sınavı (Yazılı) : 18.05.2021 Sonuç Açıklama : 26.05.2021

İşletme Fakültesi

Muhasebe ve Denetim

Araş. Gör.

1

Fakültelerin İşletme, Muhasebe ve Denetim, Sağlık Yönetimi, Psikoloji, Sosyoloji bölümlerinin İngilizce lisans bölümlerinden mezun olmak ve İşletme alanında İngilizce tezli yüksek lisans
yapıyor olmak.

70

80

İlana Başvuru : 16.04.2021
Son Başvuru : 30.04.2021 Ön Değerlendirme : 06.05.2021 Giriş Sınavı (Yazılı) : 20.05.2021 Sonuç Açıklama : 04.06.2021