İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi 3 sözleşmeli bilişim personeli alacak

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğünden:
SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIM İLANI

BAŞVURU TARİHLERİ: 10.05.2021 - 11.06.2021


Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkalığında istihdam edilmek üzere, 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem  Birimlerinde  Sözleşmeli  Bilişim  Personeli  İstihdamına  İlişkin  Esas  ve  Usuller  Hakkında Yönetmelik"in  8  inci  maddesi  uyarınca,  Sözleşmeli  Bilişim  Personeli  pozisyonunda  istihdam edilmek ve tam zamanlı çalıştırılmak üzere 22.06.2021 tarihinde İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğünde yapılacak yazılı sınavla 3 (üç) adet Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.
 

İş Tanımı

Adet

Aylık Brüt Sözleşme Ücreti Katsayı Tavanı

Çalışma Süresi

Kıdemli Yazılımcı

1

2,4 katına kadar

Tam Zamanlı

Tecrübeli Yazılımcı

1

2,0 katına kadar

Tam Zamanlı

Tecrübeli Sistem Yöneticisi

1

3,0 katına kadar

Tam Zamanlı


ÖSYM  tarafından  2019  ve  2020  yıllarında  yapılan  Kamu  Personel  Seçme  Sınavına (KPSS)  ait KPSSP3  puanının  yüzde  yetmişi  (KPSS  puanı  olmayan  veya  belge  ibraz  etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak değerlendirilir) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun (belge ibraz etmeyenlerin  yabancı dil puanı sıfır  olarak  değerlendirilir)  toplamı esas alınarak,  genel  ve  özel şartları   sağlayan   adaylardan,   sınava   katılma   şartlarını   taşıyan   ve   usulüne   uygun   olarak başvuranlar  arasından  yapılacak  sıralamaya  göre  en  yüksek  puanlı  adaydan  başlamak  üzere sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 10 (on) katı aday giriş sınavına alınacaktır.

GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER)
a)   657  sayılı  Devlet  Memurları  Kanununun  48  inci  maddesinde  sayılan  genel  şartları taşımak,
b)   Fakültelerin   dört   yıllık   bilgisayar   mühendisliği,   yazılım   mühendisliği,   elektrik mühendisliği,   elektronik    mühendisliği,    elektrik    ve    elektronik    mühendisliği   ve    endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
c)  (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden,  fen-  edebiyat,  eğitim  ve  eğitim  bilimleri  fakültelerinin,  bilgisayar  ve  teknoloji üzerine  eğitim  veren  bölümleri  ile  istatistik,  matematik  ve  fizik  bölümlerinden  ya  da  bunlara denkliği  Yükseköğretim  Kurulunca  kabul  edilmiş  yurt  dışındaki  yükseköğretim  kurumlarından mezun olmak,
ç)   Yazılım,  yazılım  tasarımı  ve  geliştirilmesi  ile  bu  sürecin  yönetimi  konusunda  veya büyük   ölçekli   ağ   sistemlerinin   kurulumu   ve   yönetimi   konusunda   ücret   tavanı   2   katını geçemeyecekler için en az 3 yıllık, diğerleri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli  statüdeki  hizmetler  ile  özel  kesimde  sosyal  güvenlik  kurumlarına  prim  ödenmek
suretiyle  işçi  statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır)
d)  Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları  kaydıyla  güncel  programlama  dillerinden  en  az  ikisini  bildiğini  belgelemek, (Belge olarak öğrenilen programlama dillerinin belirtildiği onaylı lisans veya lisansüstü transkript belgesi veya mezun olunan bölümden alınan eğitimi yapılan programlama dillerini belirten onaylı yazı, çalışılan yerden alınan ve kullanılan programlama dillerini gösteren onaylı yazı veya eğitim kurumlarından alınan kurs katılım sertifikaları gibi belgeler kabul edilir)
e)  Görevini yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu bulunmamak,
f) Yapılacak  inceleme  ve  soruşturma  sonunda  Bilişim  Personeli  olmalarına  engel  bir durumu bulunmamak,
g)  Süresi içinde başvurmak.

ÖZEL ŞARTLAR (NİTELİKLER):
Y1 – KIDEMLİ YAZILIMCI (1 Kişi – 2,4 Katına Kadar)
1. Yazılım Geliştirme Süreçlerini iyi derecede bilmelidir.
2. .Net Core ve Web Api teknolojilerine tecrübe sahibi olmalıdır.
3. Nesneye yönelik programlama kavramı ve yazılım mühendisliği teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmalıdır. (Test Güdümlü Programlama, Tasarım Kalıpları, Nesneye yönelik tasarım prensipleri vs.),
4. .NET Framework kütüphanelerinde tecrübe sahibi olmalıdır.
5.  HTML,  CSS,  Ajax,  jQuery,  JSON  teknolojileri  hakkında  bilgi  sahibi  olmalıdır  ve geliştirme yapabilmelidir.
6. Microsoft SQL ve açık kaynak kodlu veri tabanları konusunda tecrübe sahibi olmalıdır.
7. Entity Framework ve Linq konularında deneyimli olmalıdır.
8. T- SQL programlama bilgisine sahip olmalıdır.
9.  Bellek  yönetimi  (Redis,  Memcache  vb)  hakkında  bilgi  sahibi  olmalı  ve  performans çalışması ile uygulamada gerekli görülen noktalara müdahale edebilmelidir.
10.  Team  Foundation  Server  (TFS),  GIT  ve  benzeri  kaynak  yönetim  araçları  ile  proje geliştirme konusunda deneyimli olmalıdır.
11. Çevik yazılım geliştirme metodolojilerinde tecrübe sahibi olmalıdır.
12. Güvenli yazılım yazma konusunda bilgi sahibi olmalıdır.
13. İnsan ilişkilerine önem vermeli, takım çalışmasına uyum sağlayabilmelidir.
14. Erkek adaylar askerliğini tamamlamış olmalı yada askerlik ile ilişiği olmamalıdır.
15. Vue.js veya React.Js kütüphanelerinde tecrübe sahibi olmak.
16. İlgili alanda en az 5 yıl tecrübeli olmalıdır.
17. Üniversite Bilgi Sistemlerinde tecrübeli olması tercih sebebidir.

Y2 – TECRÜBELİ YAZILIMCI (1 Kişi – 2,0 Katına Kadar)
1. Yazılım Geliştirme Süreçlerini iyi derecede bilmelidir.
2. .Net Core ve Web Api teknolojilerine tecrübe sahibi olmalıdır.
3. Nesneye yönelik programlama kavramı ve yazılım mühendisliği teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmalıdır. (Test Güdümlü Programlama, Tasarım Kalıpları, Nesneye yönelik tasarım prensipleri vs.)
4. .NET Framework kütüphanelerinde tecrübe sahibi olmalıdır.
5.  HTML,  CSS,  Ajax,  jQuery,  JSON  teknolojileri  hakkında  bilgi  sahibi  olmalıdır  ve geliştirme yapabilmelidir.
6. Microsoft SQL ve açık kaynak kodlu veri tabanları konusunda tecrübe sahibi olmalıdır.
7. Entity Framework ve Linq konularında deneyimli olmalıdır.
8. T- SQL programlama bilgisine sahip olmalıdır.
9.  Bellek  yönetimi  (Redis,  Memcache  vb)  hakkında  bilgi  sahibi  olmalı  ve  performans çalışması ile uygulamada gerekli görülen noktalara müdahale edebilmelidir.
10.  Team  Foundation  Server  (TFS),  GIT  ve  benzeri  kaynak  yönetim  araçları  ile  proje geliştirme konusunda deneyimli olmalıdır.
11. Çevik yazılım geliştirme metodolojilerinde tecrübe sahibi olmalıdır.
12. Güvenli yazılım yazma konusunda bilgi sahibi olmalıdır.
13. İnsan ilişkilerine önem vermeli, takım çalışmasına uyum sağlayabilmelidir.
14. Erkek adaylar askerliğini tamamlamış olmalı yada askerlik ile ilişiği olmamalıdır.
15. İlgili alanda en az 3 yıl tecrübeli olmalıdır.
16. Üniversite Bilgi Sistemlerinde tecrübeli olması tercih sebebidir.

S1 - TECRÜBELİ SİSTEM YÖNETİCİSİ (1 Kişi – 3 Katına Kadar)
1.  Sunucu  sanallaştırma teknolojilerinde (Microsoft  Hyper-V,  VMware,  OpenStack  vb.) kurulum,  yapılandırma,  izleme,  yönetim,  başarım  artırma  ve  sorun  çözümleme  gerçekleştirmiş olmalıdır.
2. Fiziksel ve sanal sunucu kümeleme (cluster) kurulum,  yapılandırma,  izleme,  yönetim, başarım artırma ve sorun çözümleme gerçekleştirmiş olmalıdır.
3. Veri depolama sistemlerinde (IBM, NetApp, EMC vb.) kurulum, yapılandırma, izleme, yönetim, başarım artırma ve sorun çözümleme gerçekleştirmiş olmalıdır.
4.  Veri   yedekleme   sistemlerinde   (EMC   Avamar,   Veeam   Backup   vb.)   kurulum, yapılandırma, izleme, yönetim, başarım artırma ve sorun çözümleme gerçekleştirmiş olmalıdır.
5. SAN sistemleri için kurulum, yapılandırma, izleme, yönetim, başarım artırma ve sorun çözümleme gerçekleştirmiş olmalıdır.
6. Linux sunucu işletim sistemlerinin (Ubuntu 16 ve üzeri, Centos 6 ve üzeri, Fedora 25 ve üzeri)  kurulum,   yapılandırma,   izleme,   yönetim,   başarım  artırma   ve   sorun  çözümlemelerini gerçekleştirmiş olmalıdır.
7. Linux  sunucu  işletim  sistemlerinde  LDAP,  DNS,  DHCP,  NFS,  CA  servisleri  için kurulum, yapılandırma, yönetim, izleme ve sorun çözümleme yapmış olmalıdır.
8.  Linux   sunucu   işletim   sistemleri   için   sunucu   ve   uygulama   izleme   ve   yönetim sistemlerinde  (puppet,  ansible,  zabbix  vb.)  kurulum,  yapılandırma,  izleme,  başarım  artırma  ve sorun giderme gerçekleştirmiş olmalıdır.
9. Linux işletim sistemi için betik dili (bash, csh, vb.) kullanmış olmalıdır.
10. Microsoft  Windows  sunucu  işletim  sistemlerinin  (2008,  2008  R2,  2012,  2012  R2) kurulum,    yapılandırma,    izleme,    yönetim,    başarım    artırma    ve    sorun    çözümlemelerini gerçekleştirmiş olmalıdır.
11.  Microsoft  Windows  sunucu  işletim  sistemlerinde  Active  Directory,  WSUS,  CIFS servisleri için kurulum, yapılandırma, yönetim, izleme ve sorun çözümleme yapmış olmalıdır.
12.  Microsoft  Windows  sunucu  işletim  sistemleri  için  sunucu  ve  uygulama  izleme  ve yönetim  sistemlerinde  (SCOM  vb.)  kurulum,  yapılandırma,  izleme,  başarım  artırma  ve  sorun giderme gerçekleştirmiş olmalıdır.
13. İnsan ilişkilerine önem vermeli, takım çalışmasına uyum sağlayabilmelidir.
14. Erkek adaylar askerliğini tamamlamış olmalı yada askerlik ile ilişiği olmamalıdır.
15. İlgili alanda en az 5 yıl tecrübeli olmalıdır.
16. Üniversite bilişim altyapısı sistemlerinde tecrübeli olması tercih sebebidir.

SINAV KONULARI

 

NİTELİKLER

KONULAR

Kıdemli Yazılımcı

ASP.NET MVC, ASP.NET Web Forms, C# programlama dili, T-SQL, Entity Framework, Linq, Telerik RadControls for ASP.NET, Javascript, Html, Css, Sql Server Veritabanı, .Net
Core, React, Nesne yönelik programlama tasarım ve araçları

Tecrübeli Yazılımcı

ASP.NET MVC, ASP.NET Web Forms, C# programlama dili, T-SQL, Entity Framework, Linq, Telerik RadControls for ASP.NET, Javascript, Html, Css, Sql Server Veritabanı, Nesne
yönelik programlama tasarım ve araçları

Tecrübeli Sistem Yöneticisi

Microsoft Hyper-V, VMware, OpenStack, Veri depolama sistemleri ve işletimi, SAN sistemleri, Linux işletim sistemleri ve işletimi, Linux sunucu işletim sistemlerinde LDAP, DNS, DHCP, NFS, CA servisleri, Microsoft Windows sunucu işletim sistemleri
ve işlemleri, Active Directory, WSUS, CIFS servisleri


ÜCRET
Aylık brüt  sözleşme ücreti,  657 sayılı Devlet  Memurları Kanununun 4 üncü  maddesinin (B)  bendine  göre  istihdam  edilenlerin  sözleşme  ücret  tavanının  özel  şartlar  başlığı  altında belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Kurum, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

BAŞVURU ŞEKLİ, TARİHİ VE YERİ
Başvurular  10.05.2021 ile  11.06.2021 tarihleri arasında  11.06.2021  tarihi  (17:30)  mesai bitimine    kadar    ubs.ikc.edu.tr:81/BilisimPersoneliBasvuru    adresinden    elektronik    ortamda yapılacaktır.   Başvurulan   pozisyona   ait   aranan   şartlar   için   Başvuru   İçin   İstenilen   Belgeler başlığında  belirtilen  belgeler   başvuru  sisteminde   ilgili  alanlara   yüklenecektir.   Başvuru   için gerekli  belgeler yüklendikten sonra  “Başvuruyu  Tamamla”  butonunu  kullanarak  başvuru  işlemi tamamlanacaktır.  Bu  duyuruda  belirtilen  esaslara  uygun  olmayan,  faks  veya  posta  yolu  ile yapılan  başvurular  kabul  edilmeyecektir.  Başvuru  işlemlerinin  hatasız,  eksiksiz  ve  duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.

Başvuru için İstenilen Belgeler
1.  Fotoğraflı Başvuru Formu
2.  Özgeçmiş
3.  Onaylı Mezuniyet Belgesi : E-Devlet üzerinden temin edilebilecek QR kodunu içeren mezuniyet belgesi veya Lisans diploması ya da geçici mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı sureti.
4.    Mesleki     Çalışma     Sürelerini     Gösteren     Belgeler:   e-Devlet   üzerinden   temin edilebilecek  QR kodunu içeren SGK Hizmet Dökümü ya da kamu personeli için hizmet belgesi
5.    Mesleki   Tecrübe    Şartını   Gösteren    Belgeler:    Çalışma    Belgesi    (Özel    sektör tecrübeliler  için yaptığı işin detaylı anlatır imzalı kaşeli onaylı belge)
6.  En  Az  İki  Programlama  Dilini  Bildiğini  Gösteren  Belgeler:  Yazılım  dilinin  açık olarak belirtildiği transkript ya da yazılım dilinin açık olarak belirtildiği ders içeriği belgesi ya da yazılım dillerinin açık olarak belirtildiği kaşeli ve imzalı çalışma belgesi ya da sınav ile alınmış doğrulanabilir sertifika ya da doğrulanabilir katılım belgesi
7.  Varsa KPSS Sonuç Belgesi
8.  Varsa Yabancı Dil Belgesi
9.   Adli  Sicil  Belgesi:  Son  altı  ay  içerisinde  alınmış  olmalıdır.  QR  kodunu  içeren  e- Devlet çıktısı kabul edilmektedir.
10. Erkek  Adaylar  İçin  Askerlik  İle  İlişiği  Bulunmadığına  İlişkin  Belge:  QR  kodunu içeren  e-Devlet çıktısı kabul edilmektedir.

BAŞVURU SONUÇLARININ DUYURULMASI
Başvuruların  incelenmesi  sonucunda  genel  ve  özel  şartları  sağlayan  adaylardan,  KPSS puanının  %70’i  (KPSS   puanı  olmayan   veya   belge   ibraz  etmeyen  adayın   KPSS   puanı  70 olarak  dikkate alınır) ile yabancı dil puanının %30’unun (yabancı dil puanı olmayan veya belge ibraz  etmeyen  adayın  yabancı  dil  puanı  0(sıfır)  olarak  dikkate  alınır)  toplamı  esas  alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak toplam her pozisyon aday miktarının 10 (on) katı aday yazılı sınava çağırılacaktır. Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla  adayın  bulunması  halinde,  bu  adayların  tamamı  sınava  çağrılacaklardır.  Sınava  girecek adaylar   16.06.2021   tarihinde   personel.ikcu.edu.tr   sitesinde   ilan   edilecektir.   Ayrıca   yazılı bildirim  veya tebligat yapılmayacaktır.

SINAV TARİHİ VE YERİ
Yazılı  sınav  22.06.2021  tarihinde  saat   13:30’da  İzmir   Kâtip  Çelebi  Üniversitesinde (Balatçık   Mahallesi   Havaalanı   Şosesi   No:33/2    Balatçık   Çiğli   İZMİR,    Yabancı   Diller Yüksekokulu Binası 1. Kat) yapılacaktır.

SINAV ŞEKLİ
Yapılacak sınavlar yazılı olarak yapılacaktır.

SINAVLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Yazılı   sınav  sonucunda   100   tam  puan  üzerinden   70   ve   üstü   puan   alan  adayların Sözleşmeli Bilişim Personeli Giriş Sınavı nihai başarı dereceleri tespit  edilecektir. Adaylar nihai başarı derecelerine göre sıralamaya tabi tutulacak  ve kontenjan sayısı kadar aday başarılı olarak değerlendirilecektir.

SINAV SONUÇLARININ İLANI
Yazılı sınav sonucunda başarılı olanlar, 24.06.2021 tarihinde personel.ikcu.edu.tr sitesinde ilan edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

DİĞER HUSUSLAR
Sınav başvurusunda ve/veya atamalarda yanlış bilgi,  beyan ve sahte belge vererek ya da belgelerde tahrifat, silinti ve kazıntı yapmak suretiyle Kurumu yanıltanlar hakkında, Cumhuriyet Savcılığına  suç  duyurusunda  bulunulacaktır.  Kurumu  yanıltanlar  kamu  görevlisi  ise  bu  durum ayrıca çalıştıkları kurumlara da bildirilecektir.
İlan olunur.