Kadir Has Üniversitesi 2 akademik personel alacak

Kadir Has Üniversitesi Rektörlüğünden:


Üniversite Adı : KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ   Duyuru Başlama Tarihi : 14.06.2021
Fakülte Adı : Sanat ve Tasarım Fakültesi         Son Başvuru Tarihi : 28.06.2021
Bölüm Adı : Endüstriyel Tasarım                       Ön Değerlendirme Tarihi : 30.06.2021
Anabilim Dalı : -                                                Giriş Sınav Tarihi : 02.07.2021
Kadro Tipi : Öğretim Görevlisi                           Sonuç Açıklama Tarihi : 06.07.2021
Kadro Sayısı : 2                                                 Kadro Derecesi : -
Kadir Has Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Endüstriyel Tasarım Bölümünde görevlendirmek üzere 2 adet Öğretim Görevlisi alınacaktır.
2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 9 Kasım 2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik uyarınca
Kadir Has Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Endüstriyel Tasarım Bölümünde görevlendirmek üzere 2 adet Öğretim Görevlisi alınacaktır.

Aranan Koşullar:
1. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 9 Kasım 2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik” te yer alan genel ve özel koşulları taşıyor olmak,
2. Endüstri Ürünleri Tasarımı veya Endüstriyel Tasarım Lisans programından mezun olmak, Endüstri Ürünleri Tasarımı veya Endüstriyel Tasarım alanından Tezli Yüksek Lisans programından mezun olmak ve Endüstri Ürünleri Tasarımı veya Endüstriyel Tasarım alanında
Doktora programına devam ediyor olmak.
3. Türkiye’de bir Yüksek Öğrenim Kurumunun Endüstri Ürünleri Tasarımı veya Endüstriyel Tasarım bölümünde en az 3 yıl Öğretim Elemanı olarak görev yapmış olmak.
4. Mobilya Tasarımı, Ulaşım Araçları Tasarımı, Ambalaj Tasarımı, Tasarım Yönetimi, Tasarım Politikaları alanlarının en az 3’ünde profesyonel veya akademik olarak deneyime sahip olmak. Online başvuru sırasında sisteme yüklenmesi istenen evraklar aşağıda listelenmiştir:

Başvuruda İstenen Belgeler:
1. Özgeçmiş (YÖK formatlı),
2. 1 adet fotoğraf
3. Kimlik Belgesi
4. Akademik unvanının gerektirdiği onaylı diploma ve belgeler (Lisans, Yüksek Lisans belgesi asıllar ile birlikte geldiğinde diploma onayları yapılabilecektir.) Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.
5. ALES belgesi (en az 70 puan)
6. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen Merkezi Yabancı Dil Sınavından (en az 85 puan) ve/ veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan muadili bir puan aldığını gösterir belge,
7. Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge.
8. Tecrübe şartını sağladığına ilişkin çalıştığı kurumdan alınan hizmet belgesi.

Başvuru Yeri:
Başvurular online olarak üniversitemiz web sayfasından https://ikakademikbasvuru.khas.edu.tr/
linkinden kabul edilecektir.

Notlar:
1. Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.
2. Ön değerlendirme ve Giriş Sınavı Değerlendirme sonuçları Üniversite web sayfamızın https://www.khas.edu.tr/tr/hakkimizda/is-olanaklari bölümünde yayınlanacaktır.
3. Belirtilen şartları taşımayan, süresi içerisinde başvurmayan ve eksik bilgi/belgesi olan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.