Kafkas Üniversitesi 3 akademik personel alacak

Kafkas Üniversitesi Rektörlüğünden:


Üniversitemiz  birimlerine,  2547  sayılı  Yükseköğretim  Kanunu’nun  ilgili  hükümleri  ile Öğretim  Üyeliğine  Yükseltilme  ve  Atama  Yönetmeliğinin  ilgili  maddeleri,  Kafkas  Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun  48.  maddesinde  belirtilen  devlet  hizmetine  girmede  aranılan  genel  şartlara  haiz öğretim üyesi alınacaktır.

Not: 2547 sayılı Kanunun ek 38. maddesi uyarınca belirlenen %20’lik kota kapsamında başvuru yapılabilecek öğretim üyesi kadrosu bulunmamaktadır.

Başvurular  Profesör  kadrosu  için  Rektörlüğümüz  Personel  Daire  Başkanlığına;  doktor öğretim üyesi kadroları için ise ilgili birimlere şahsen veya posta yolu ile yapılacaktır. Başvurular mesai  gün  ve  saatleri  içerisinde  alınacaktır.  (Postadaki  gecikmelerden  dolayı  sorumluluk  kabul edilmeyecek olup, son başvuru tarihinden sonra gelen başvurular dikkate alınmayacaktır.)

Yabancı  ülkelerden  alınan  diplomaların  denkliğinin  Yükseköğretim  Kurulu’nca  ve/veya Üniversitelerarası Kurulca onaylanmış olması gerekir.

Profesör kadrosu başvurusunda istenen evraklar 1 (Bir) takım fiziki olarak, 5 (Beş) takım takım CD/USB Bellek halinde hazırlanacaktır.

1. Başvuru Dilekçesi,
2. Nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı fotokopisi,
3. Lisans, yüksek lisans ve doktora diplomalarının e-devlet çıktıları,
4. Doçentlik belgesinin onaylı sureti
5. Askerlik  durum  belgesi  fotokopisi  veya  terhis  belgesi  fotokopisi  ya  da  bunların  e- Devlet çıktısı,
6. Sabıkasızlık belgesi,
7. Özgeçmiş ve yayın listesi (Başlıca araştırma eseri belirtilecek),
8. Yayınlar,
9. Bir (1) adet fotoğraf,
10. Üniversitemiz  Öğretim  Üyeliğine  Yükseltilme  ve  Atanma  Ölçütleri  Yönergesinin Profesörlüğe Açıktan Atanma veya Naklen Atanmada Uygulanacak Puan Hesaplama Tablosu,
11. Varsa  kamu  hizmetini  gösterir  hizmet  belgesi  aslı  veya  e-Devlet  HİTAP  Hizmet Dökümü çıktısı

Doktor Öğretim Üyesi kadrosu başvurusunda istenen evraklar 1 (bir) takım fiziki olarak, 3 (üç) takım CD /USB bellek halinde hazırlanacaktır.
1. Başvuru Dilekçesi,
2. Nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı fotokopisi,
3. Lisans, yüksek lisans ve doktora diplomalarının fotokopileri veya karekodlu e-Devlet çıktıları,
4. Askerlik  durum  belgesi  fotokopisi  veya  terhis  belgesi  fotokopisi  ya  da  bunların  e- Devlet çıktısı,
5. Sabıkasızlık belgesi,
6. Özgeçmiş ve yayın listesi,
7. Yayınlar,
8. Bir (1) adet fotoğraf,
9. Üniversitemiz  Öğretim  Üyeliğine  Yükseltilme  ve  Atanma  Ölçütleri  Yönergesinin Doktor   Öğretim   Üyeliğine   Açıktan   Atanma   veya   Naklen   Atanmada   Uygulanacak   Puan Hesaplama Tablosu,
10. Varsa  kamu  hizmetini  gösterir  hizmet  belgesi  aslı  veya  e-Devlet  HİTAP  Hizmet Dökümü çıktısı

- Profesör kadrosu daimi statüdedir.

 

Birim

Anabilim
Dalı

Unvan

Adet

Derece

Açıklama

İlahiyat
Fakültesi

Tefsir

Profesör

1

1

İlgili alanda doçentliğini almış
olmak

Fen Edebiyat Fakültesi

Türk Halk Edebiyatı

Doktor Öğretim Üyesi

1

2

İlgili alanda doktora yapmış olmak, güncel mitler ve halk
inançları üzerine çalışmış olmak.

Tıp Fakültesi

Tıbbi
Patoloji

Doktor Öğretim
Üyesi

1

1

İlgili alanda uzmanlığını almış
olmak.