Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 32 akademik personel alacak

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri gereğince öğretim üyesi alınacaktır.

FAKÜLTE/REKTÖRLÜK/
MYO/YO

BÖLÜM

ANABİLİM/ANASANAT DALI

UNVAN

Adedi

DERECESİ

AÇIKLAMA

Edebiyat Fakültesi

Felsefe

Din Felsefesi

Doçent

1

1

Doçentliğini Felsefe ve Din Bilimleri alanında almış olup tanzimat
düşünürleri üzerine çalışmış olmak.

Edebiyat Fakültesi

Sosyoloji

Sosyal Yapı ve Değişme

Doçent

1

2

Doçentliğini Sosyoloji alanında almış olup sosyal adalet üzerine
çalışmaları olmak.

Edebiyat Fakültesi

Tarih

Ortaçağ Tarihi

Doçent

1

1

Doçentliğini Ortaçağ Tarihi alanında almış olup ilk dönem islam
diplomasi tarihi üzerine çalışmaları olmak.

Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı

Yeni Türk Dili

Doçent

1

1

Doçentliğini Türk Dili Bilim alanında almış olup transkripsiyon metni
çalışmış olmak.

Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Eğitim Yönetimi

Doçent

1

1

Doçentliğini Eğitim Yönetimi alanında almış olup yabancı uyruklu
öğrenciler ile ilgili çalışmaları olmak.

Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Rehberlik ve Psikoloiik
Danışmanlık

Doçent

1

1

Doçentliğini Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanında almış olup
sosyal yeterlik üzerine çalışmaları olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi

İşletme

Yönetim ve Organizasyon

Doçent

1

1

Doçentliğini Yönetim ve Strateji alanında almış olup stratejik yönetim
ve içerik analizi üzerine çalışmaları olmak

İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi

İşletme

Muhasebe ve Finansman

Doçent

1

1

Doçentliğini muhasebe alanında almış olup finansal raporlama
standartları ve şirket değerlemeleri üzerine çalışmaları olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu
Yönetimi

Siyaset ve Sosyal Bilimler

Doçent

1

1

Doçentliğini Siyaset Bilimi alanında almış olup siyasi partiler ve
programları üzerine çalışmaları olmak.

İslami İlimler Fakültesi

Felsefe ve Din Bilimleri

Din Bilimleri

Doçent

1

1

Doçentliğini Felsefe ve Din Bilimleri alanında almış olup Din Felsefesi
ile ilgili çalışmaları olmak.

Kamil Özdağ Fen Fakültesi

Fizik

Katıhal Fiziği

Profesör

1

1

Doçentliğini Fizik alanında almış olup manyetik filmler üzerine
çalışmaları olmak.

Kamil Özdağ Fen Fakültesi

Matematik

Analiz ve Fonksiyonlar
Teorisi

Doçent

1

1

Doçentliğini Matematik alanında almış olup Geometrik Fonksiyon
Teorisi üzerine çalışmaları olmak.

Kamil Özdağ Fen Fakültesi

Matematik

Analiz ve Fonksiyonlar
Teorisi

Profesör

1

1

Doçentliğini Matematik alanında almış olup Spektral Teori üzerine
çalışmaları olmak.

Mühendislik Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği

Bilgisayar Donanımı

Doçent

1

1

Doçentliğini Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği alanında almış olup robotik üzerine çalışmaları olmak.

Mühendislik Fakültesi

Biyomühendislik

Biyomühendislik

Profesör

1

1

Bitki biyoteknolojisi ve ıslahı üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Mühendislik Fakültesi

Biyomühendislik

Biyomühendislik

Doçent

1

1

Protein mühendisliği ve rekombinant gen ekspresyonu üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Mühendislik Fakültesi

Elektrik Elektronik Mühendisliği

Elektrik Makineleri

Doçent

1

1

Doçentliğini Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında almış olup elektrik makineleri tasarımı üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Mühendislik Fakültesi

Elektrik Elektronik Mühendisliği

Elektronik

Doçent

1

1

Doçentliğini Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında almış olup görüntü işleme ve yapay zekâ üzerine çalışmalar yapmış olmak.


Mühendislik Fakültesi


Gıda Mühendisliği


Gıda Bilimleri


Profesör


1


1

Doçentliğini Gıda Bilimleri ve Mühendisliği veya Kimya Mühendisliği
bilim dalında almış olup biyoproses teknolojisi üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Mühendislik Fakültesi

İnşaat Mühendisliği

Geoteknik

Doçent _

1

1

Doçentliğini İnşaat Mühendisliği alanında almış olup geosentetikler üzerine çalışmaları olmak.


Sağlık Bilimleri Fakültesi


Beslenme ve Diyetetik


Diyetetik

Doktor Öğretim
Üyesi


1


5

Lisans eğitimini Beslenme ve Diyetetik Bölümünde, Yüksek Lisans ve Doktora eğitimini Beslenme ve Diyetetik Programında yapmış olup
çocuk ve ergen beslenmesi üzerine çalışmaları olmak.


Sağlık Bilimleri Fakültesi

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon


Ortopedik Fizyoterapi

Doktor
Öğretim Üyesi


1


3

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Doktora Programından mezun olup ortopedik rehabilitasyon üzerine çalışmaları olmak.


Sağlık Bilimleri Fakültesi


Sosyal Hizmet


Birey ve Toplum Sorunları


Doçent


1


1

Doçentliğini Sosyal Hizmet veya Yönetim Organizasyon alanlarından birisinden almış olup kadına yönelik şiddet ve çocuk istismarı üzerine
çalışmaları olmak.

Teknik Bilimler Meslek
Yüksekokulu

Bitkisel ve Hayvansal
Üretim

Organik Tarım

Profesör

1

1

Toprak oluşumu ve sınıflandırması üzerine çalışmış olmak.


Tıp Fakültesi


Cerrahi Tıp Bilimleri

Anesteziyoloji ve Reanimasyon


Profesör


1


1

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Deri ve Zührevi Hastalıklar

Profesör

1

1

Reaktif nitrojen türlerinin kan ve doku seviyesinde psoriasis
patogenezine katkıları üzerine çalışması olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Tıbbi Farmakoloji

Profesör

1

1

Anestezik ilaçlar üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Uygulamalı Bilimler Yo

Uluslar Arası Ticaret ve Lojistik

Uluslar Arası Ticaret ve Lojistik

Doçent

1

2

Kamu maliyesi ve mali hukuk üzerine çalışmaları olmak.

Uygulamalı Bilimler Yo

Uluslar Arası Ticaret ve Lojistik

Uluslar Arası Ticaret ve Lojistik

Doçent

1

3

Dış ticaret ve enerji konularında çalışmaları olmak.

Uygulamalı Bilimler Yo

Uluslar Arası Ticaret ve Lojistik

Uluslar Arası Ticaret ve Lojistik

Doçent

1

2

Doçentliğini Üretim ve Operasyon Yönetimi alanında almış olup tedarik zinciri yönetimi ve ağları üzerine çalışmaları olmak.

Uygulamalı Bilimler Yo

Yeni Medya

Yeni Medya

Profesör

1

1

İletişim ve göstergebilim üzerine çalışmaları olmak.

Uygulamalı Bilimler Yo

Yeni Medya

Yeni Medya

Doçent

1

1

Doçentliğini İletişim Çalışmaları veya Gazetecilik ve Medya alanından almış olup kitle iletişim araçları üzerine çalışmaları olmak.

Adayların;

  1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesindeki genel şartları taşımaları,

  2. Üniversitemizin http://www.kmu.edu.tr adresinden elektronik ortamda başvurularını yaptıktan sonra istenilen belgelerin çıktısı ile (Başvuru Dilekçesi, Taahhütname, Özgeçmiş ile Akademik ve İdari Etkinlikler Listesi) başvurmaları,

  3. Durumlarının, "Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma, Yükseltilme ve Atanmayla İlgili Değerlendirme Yönergesi"ne uygun olması,

  4. 2547 sayılı Kanun'un 23'üncü maddesine göre Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adayların, bilimsel çalışmalarını ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) nüsha dosya ile birlikte, yabancı dilini belirten dilekçelerine ilave olarak, özgeçmiş, lisans, yüksek lisans, doktora belgesi, yayın listesi ve varsa YDS, ÜDS veya KPDS sonuç belgelerini, iki adet vesikalık fotoğraflarını, kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların (Üniversitemizde görev yapanlar hariç) hizmet belgelerini ekleyerek ilgili birimlere şahsen veya postayla ulaştırmaları gerekmektedir.

  5. Doçent kadroları devamlı statü için olup 2547 sayılı Kanun'un 24'üncü maddesinde belirtilen şartları taşıyan Doçent adaylarının bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) nüsha dosya ile birlikte, anabilim dalını belirten dilekçelerine ilave olarak özgeçmişlerini, lisans, yüksek lisans, doktora belgesi, Doçentlik başarı belgelerini, yayın listelerini, iki adet vesikalık fotoğraflarını ve kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların (Üniversitemizde görev yapanlar hariç) hizmet belgelerini ekleyerek Rektörlüğümüz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen veya postayla ulaştırmaları gerekmektedir.

  6. Profesör kadrosu devamlı statü için olup 2547 sayılı Kanun'un 26'ncı maddesinde belirtilen şartları taşıyan profesör adaylarının bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) nüsha dosya ile birlikte, anabilim dalını ve başlıca araştırma eserini belirten dilekçelerine ilave olarak, özgeçmişlerini, lisans, yüksek lisans, doktora belgesi, Doçentlik belgelerini, yayın listelerini, başlıca araştırma eserlerini ekleyerek Rektörlüğümüz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen veya postayla ulaştırmaları gerekmektedir.

Mecburi hizmet yükümlülükleri olanların 2547 sayılı Kanun'un 35'inci maddesinin 3'üncü paragrafında belirtilen eş durumu ve sağlık mazeretlerine ilişkin belgeleri teslim etmeleri gerekmektedir.
Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete'de yayım tarihinden itibaren onbeşinci günü mesai bitimidir. Onbeşinci gün hafta sonu ve/veya resmi tatil gününe rastgelmesi halinde takip eden günün mesai bitim tarihi olup son başvuru tarihi www.kmu.edu.tr adresinde duyurulacaktır. Süresi içinde yapılmayan başvurular ile postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.
2547 sayılı Kanun'un Ek-38 maddesi uyarınca belirlenen %20 kotası ile başvuru yapılabilecek Doktor Öğretim Üyesi kadrosu bulunmamaktadır. İlan olunur.