Kastamonu Üniversitesi 34 akademik personel alacak

Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğünden
 

AKADEMİK PERSONEL ALIM İLANI


Üniversitemizin aşağıda yazılı birimlerine, 10/07/2018 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 657 sayılı Kanunun ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin alakalı maddeleri ile Üniversitemizin Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Esasları Yönergesi (1) ve 09/11/2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in alakalı hükümleri gereğince Profesör, Doçent, Doktor Öğretim Üyesi ve Öğretim Görevlisi alınacaktır.

A) MÜRACAAT TAKVİMİ
Müracaat Başlama Tarihi : 11.06.2021
Son Müracaat Tarihi : 25.06.2021 (Mesai Bitimi İtibariyle)

B) SINAV TAKVİMİ (Öğretim Görevlisi Kadroları için)
Ön Değerlendirme İlan Tarihi : 29.06.2021
Giriş Sınavı Tarihi : 02.07.2021
Nihai Değerlendirme İlan Tarihi : 06.07.2021
Sonuçların İlan Edileceği İnternet Sitesi : https://www.kastamonu.edu.tr/index.php/tr/

C) İLAN EDİLEN KADROLARA AİT BİLGİLER 

ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARI

İLAN NO

BİRİM

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

UNVAN

KADRO ADEDİ

DERECE

2021-Ü2-1

Eğitim Fakültesi

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

Matematik Eğitimi

Profesör

1

1

ÖZEL ŞART: Doçentliğini ilköğretim matematik eğitimi alanında almış olmak.

2021-Ü2-2

Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Eğitim Programları ve Öğretim

Doçent

1

3

ÖZEL ŞART: Lisansüstü eğitimlerini ve doçentliğini eğitim bilimleri eğitim programları ve öğretim alanında almış olmak.

2021-Ü2-3

Eğitim Fakültesi

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi

Türkçe Eğitimi

Doçent

1

1

ÖZEL ŞART: Doçentliğini Türk Dili alanında almış olup, Çağdaş Türk Lehçeleri üzerine çalışmış olmak.

2021-Ü2-4

Eğitim Fakültesi

Özel Eğitim

Görme Engelliler Eğitimi

Doktor Öğretim Üyesi

1

4

ÖZEL ŞART: Görme engelliler eğitimi alanında doktora yapmış olmak.

2021-Ü2-5

Eğitim Fakültesi

Temel Eğitim

Sınıf Eğitimi

Doçent

1

2

ÖZEL ŞART: Lisans ve lisansüstü eğitimlerini sınıf öğretmenliği alanında yapmış olup, doçentliğini temel eğitim fen bilgisi eğitimi alanında almış olmak.

2021-Ü2-6

Eğitim Fakültesi

Temel Eğitim

Sınıf Eğitimi

Doçent

1

2

ÖZEL ŞART: Lisans ve lisansüstü eğitimlerini sınıf öğretmenliği alanında yapmış olup, doçentliğini temel eğitim matematik eğitimi alanında almış olmak.

2021-Ü2-7

Güzel Sanatlar ve Tasarım
Fakültesi

Grafik Tasarımı

Grafik Tasarımı

Doktor Öğretim Üyesi

1

4

ÖZEL ŞART: Lisans ve lisansüstü eğitimlerini resim iş eğitimi üzerine yapmış olup, grafik tasarım alanında en az 5 yıl ders verme tecrübesine sahip olmak.

2021-Ü2-8

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Uluslararası Ticaret ve Lojistik

Uluslararası Ticaret

Doçent

1

2

ÖZEL ŞART: Doçentliğini yönetim ve strateji alanında almış olup, uluslararası işletmecilik ve girişimcilik üzerine çalışmış olmak.

2021-Ü2-9

İlahiyat Fakültesi

Felsefe ve Din Bilimleri

Din Bilimleri

Doktor Öğretim Üyesi

1

3

ÖZEL ŞART: Din eğitimi alanında doktora yapmış olup, din eğitimi alanında mukayeseli ve toplumsal değişim konusunda çalışmış olmak.

2021-Ü2-10

İletişim Fakültesi

Radyo, Televizyon ve Sinema

Sinema

Doktor Öğretim Üyesi

1

4

ÖZEL ŞART: Radyo, televizyon ve sinema anabilim dalında doktora yapmış olup, sinema felsefesi üzerine çalışmış olmak.

2021-Ü2-11

Mühendislik ve Mimarlık
Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği

Bilgisayar Bilimleri

Doktor Öğretim Üyesi

1

3

ÖZEL ŞART: Matematik ve bilgisayar bilimleri alanında doktora yapmış olmak.

2021-Ü2-12

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği

Bilgisayar Bilimleri

Doçent

1

1

ÖZEL ŞART: Doçentliğini bilgisayar bilimleri ve mühendisliği alanında almış olmak.

2021-Ü2-13

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Elektronik

Doçent

1

2

ÖZEL ŞART: Doçentliğini elektrik-elektronik mühendisliği alanında almış olmak.

2021-Ü2-14

Mühendislik ve Mimarlık
Fakültesi

Gıda Mühendisliği

Gıda Teknolojisi

Doçent

1

2

ÖZEL ŞART: Doçentliğini tahıl teknolojisi alanında almış olmak.

2021-Ü2-15

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

İnşaat Mühendisliği

Yapı

Profesör

1

1

ÖZEL ŞART: Doçentliğini inşaat mühendisliği alanında almış olmak.

2021-Ü2-16

Orman Fakültesi

Orman Endüstri Mühendisliği

Orman Biyolojisi ve Odun Koruma Teknolojisi

Doktor Öğretim Üyesi

1

2

ÖZEL ŞART: Orman endüstri mühendisliği anabilim dalında doktora yapmış olup, odun ekstraktiflerin biyolojik aktiviteleri üzerine çalışmış olmak.

2021-Ü2-17

Orman Fakültesi

Orman Mühendisliği

Orman Amenajmanı

Profesör

1

1

ÖZEL ŞART: Lisansüstü eğitimlerini ve doçentliğini orman amenajmanı alanında almış olmak.

2021-Ü2-18

Sivil Havacılık Yüksekokulu

Havacılık Yönetimi

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği

Doktor Öğretim Üyesi

1

4

ÖZEL ŞART: Sivil Havacılık Yüksekokulu mezunu olup, lisansüstü eğitimlerini sivil havacılık yönetimi anabilim dalında yapmış olmak.

2021-Ü2-19

Spor Bilimleri Fakültesi

Beden Eğitimi ve Spor

Beden Eğitimi ve Spor

Doktor Öğretim Üyesi

1

4

ÖZEL ŞART: Beden eğitimi ve spor anabilim dalında doktora yapmış olup, model temelli eğitim konularında çalışmış olmak

2021-Ü2-20

Spor Bilimleri Fakültesi

Beden Eğitimi ve Spor

Beden Eğitimi ve Spor

Doçent

1

2

ÖZEL ŞART: Doçentliğini spor bilimleri temel alanında almış olmak.

2021-Ü2-21

Spor Bilimleri Fakültesi

Spor yöneticiliği

Spor yöneticiliği

Doçent

1

3

ÖZEL ŞART: Doçentliğini spor bilimleri bilim alanında almış olmak.

2021-Ü2-22

Tıp Fakültesi

Dâhili Tıp Bilimleri

Deri ve Zührevi Hastalıkları

Doktor Öğretim Üyesi

1

3

ÖZEL ŞART: Ağır metaller ile ilgili çalışmış olup, SCI ve SCI-E kapsamındaki bir dergide hakemlik sertifikasına sahip olmak.

2021-Ü2-23

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Acil Tıp

Doktor Öğretim Üyesi

1

3

ÖZEL ŞART: Acil servislerde madde bağımlılığına genel yaklaşım eğitici eğitimi, temel ve ileri USG konularında tecrübe veya belgeye sahip olmak.

2021-Ü2-24

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Beyin ve Sinir Cerrahi

Doktor Öğretim Üyesi

1

3

ÖZEL ŞART: Deney hayvanları kullanımı eğitimi almış olup, chiari tip 1 malformasyonlarının cerrahi tedavisi ile ilgili çalışmış olmak.

2021-Ü2-25

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları

Doktor Öğretim Üyesi

1

3

ÖZEL ŞART: Uyku hekimliği sertifikası almış olup, kurum dışı fonlarca desteklenen en az 1 (bir) ulusal veya uluslararası projede araştırmacı olarak görev almış/alıyor olmak.

2021-Ü2-26

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları

Doktor Öğretim Üyesi

1

3

ÖZEL ŞART: Sinüzitli hastalarda nazal solüsyonların etkileri üzerine çalışmış olmak.

2021-Ü2-27

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Ortopedi ve Travmatoloji

Doçent

1

1

ÖZEL ŞART: Doçentliğini ortopedi ve travmatoloji alanında almış olup, gelişimsel kalça displazisi ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

2021-Ü2-28

Turizm Fakültesi

Turizm İşletmeciliği

Turizm İşletmeciliği

Doktor Öğretim Üyesi

1

5

ÖZEL ŞART: Yönetim bilişim sistemleri anabilim dalında doktora yapmış olup, yönetim organizasyon konularında çalışmış olmak.

2021-Ü2-29

Turizm Fakültesi

Turizm Rehberliği

Turizm Rehberliği

Doçent

1

1

ÖZEL ŞART: Doçentliğini turizm alanında almış olup, turizmde kümelenme üzerine çalışmış olmak.

2021-Ü2-30

Veteriner Fakültesi

Klinik Öncesi Bilimler

Veterinerlik Farmakoloji

Doçent

1

2

ÖZEL ŞART: Doçentliğini veteriner farmakoloji ve toksikoloji alanında almış olmak.

2021-Ü2-31

Veteriner Fakültesi

Veteriner Hekimliği Temel Bilimleri

Veterinerlik Biyokimya

Profesör

1

1

ÖZEL ŞART: Doçentliğini veteriner temel bilimleri alanında almış olmak.

2021-Ü2-32

Veteriner Fakültesi

Zootekni ve Hayvan Besleme

Hayvan Besleme ve Beslenme
Hastalıkları

Doçent

1

3

ÖZEL ŞART: Esansiyel yağların balık beslenmesinde kullanımı üzerine çalışmış olmak.

 

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ KADROLARI

İLAN NO

BİRİM

BÖLÜM

PROGRAM / ANABİLİM DALI

UNVAN

KADRO ADEDİ

DERECE

YABANCI DİL

ALES

ALES PUAN TÜRÜ*

2021-E2-1

Abana Sabahat-Mesut Yılmaz Meslek Yüksekokulu

İnşaat

Yapı Denetimi

Öğretim Görevlisi (Ders Verecek)

1

5

-

70

SAY

ÖZEL ŞART: İnşaat Mühendisliği alanında lisans mezunu olup, mekanik anabilim dalında tezli yüksek lisans yapmış olmak, Yükseköğretim Kurumlarında en az iki yıl ders verme tecrübesi olmak.

2021-E2-2

Araç Rafet Vergili Meslek Yüksekokulu

Ormancılık

Avcılık ve Yaban Hayatı

Öğretim Görevlisi (Ders Verecek)

1

5

-

MUAF

-

ÖZEL ŞART: Lisans mezunu olmak, lisans sonrası avcılık ve yaban hayatı alanında en az iki yıl tecrübe sahibi olup, tabiat ve ekoloji konularında çalışmış olmak.


*: ALES Puan Türü Sayısal (SAY) olarak belirtilmiştir.

MÜRACAAT ADRESLERİ VE İLETİŞİM BİLGİSİ

Profesör ve Doçent kadrolarına ait ilan için müracaatların iletişim bilgisi

Adres: Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı, Kuzeykent Kampüsü, Merkez/Kastamonu
Telefon: 0 366 280 16 55 - 15 93 E-Posta: [email protected]

Abana Sabahat-Mesut Yılmaz Meslek
Yüksekokuluna ait ilan için müracaatların iletişim bilgisi

Adres: Kastamonu Üniversitesi Abana Sabahat-Mesut Yılmaz Meslek Yüksekokulu, Abana/Kastamonu
Telefon: 0 366 280 56 00 E-Posta: [email protected]

Araç Rafet Vergili Meslek Yüksekokuluna ait ilanlar için müracaatların iletişim bilgisi

Adres: Kastamonu Üniversitesi Araç Rafet Vergili Meslek Yüksekokulu, Araç/Kastamonu
Telefon: 0 366 362 26 20 E-Posta: [email protected]

Eğitim Fakültesi Dekanlığına ait ilanlar için müracaatların iletişim bilgisi

Adres: Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlığı Merkez/Kastamonu
Telefon: 0 366 280 33 11 E-Posta: [email protected]

Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlığına ait ilanlar için müracaatların iletişim bilgisi

Adres: Kastamonu Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlığı, Kuzeykent Kampüsü, Merkez/Kastamonu
Telefon: 0366 280 19 03 E-Posta: [email protected]

Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanlığına ait ilanlar için müracaatların iletişim bilgisi

Adres: Kastamonu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanlığı, Kuzeykent Kampüsü, Merkez/Kastamonu
Telefon: 0366 280 24 02 E-Posta: [email protected]

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığına ait ilanlar için müracaatların iletişim bilgisi

Adres: Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı, Kuzeykent Kampüsü, Merkez/Kastamonu
Telefon: 0366 280 21 01 E-Posta: [email protected]

İlahiyat Fakültesi Dekanlığına ait ilanlar için müracaatların iletişim bilgisi

Adres: Kastamonu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanlığı, Kuzeykent Kampüsü, Merkez/Kastamonu
Telefon: 0366 280 27 02 E-Posta: [email protected]

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekanlığına ait ilanlar için müracaatların iletişim bilgisi

Adres: Kastamonu Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekanlığı, Kuzeykent Kampüsü, Merkez/Kastamonu
Telefon: 0366 280 29 01 E-Posta: [email protected]

Orman Fakültesi Dekanlığına ait ilanlar için müracaatların iletişim bilgisi

Adres: Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dekanlığı, Kuzeykent Kampüsü, Merkez/Kastamonu
Telefon: 0366 280 17 01 E-Posta: [email protected]

Sivil Havacılık Yüksekokulu Müdürlüğüne ait ilanlar için müracaatların iletişim bilgisi

Adres: Kastamonu Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu, Kuzeykent Kampüsü, Merkez/Kastamonu
Telefon: 0366 280 48 01 E-Posta: [email protected]

Spor Bilimleri Fakültesi Dekanlığına ait ilanlar için müracaatların iletişim bilgisi

Adres: Kastamonu Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanlığı, Kuzeykent Kampüsü, Merkez/Kastamonu
Telefon: 0366 280 42 02 E-Posta: [email protected]

Tıp Fakültesi Dekanlığına ait ilanlar için müracaatların iletişim bilgisi

Adres: Kastamonu Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı, Kuzeykent Kampüsü, Merkez/Kastamonu
Telefon: 0366 280 35 01 E-Posta: [email protected]

Turizm Fakültesi Dekanlığına ait ilanlar için müracaatların iletişim bilgisi

Adres: Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanlığı, Kuzeykent Kampüsü, Merkez/Kastamonu
Telefon: 0366 280 37 01 E-Posta: [email protected]

Veteriner Fakültesi Dekanlığına ait ilanlar için müracaatların iletişim bilgisi

Adres: Kastamonu Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanlığı, Kuzeykent Kampüsü, Merkez/Kastamonu
Telefon: 0366 280 51 01 E-Posta: [email protected]


E) GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR
1-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak esastır.
2-ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir. ALES puanlarının geçerlilik süresi sınav sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren 5 (beş) yıldır.
3-Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır.
4-Diplomalarını yabancı ülkelerden alanlar için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı veya Üniversitelerarası Kurul Başkanlığınca onaylanmış olması gerekmektedir.
5-Adayların transkriptleri ön değerlendirme ve nihai değerlendirme safhasında aşağıdaki esaslara göre değerlendirilecektir:

a. Transkriptlerde sadece dörtlük not sistemi olması halinde Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.
b. Transkriptlerde sadece yüzlük not sistemi olması halinde yüzlük not kullanılacaktır. 
c. Transkriptlerde sadece beşlik not sistemi olması halinde Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.
d. Transkriptte hem dörtlük hem yüzlük not sistemi olması halinde adayın mezun olduğu dönemde üniversitenin resmi not sistemi dörtlükse Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.
e. Transkriptte hem beşlik hem yüzlük not sistemi olması halinde adayın mezun olduğu dönemde üniversitenin resmi not sistemi beşlikse Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.


F) MÜRACAATLARDA TALEP EDİLEN EVRAK
a) Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadroları için aranan genel şartlar ve özel şartlar ile ilanda belirtilen diğer şartlara sahip adaylar aşağıdakileri eksiksiz şekilde teslim edecektir.

1-Adayın müracaat ettiği kadroya ait, birim, bölüm, anabilim dalı, kadro derecesi, açıklamaları ve iletişim bilgilerini (yazışma adresi, telefon numarası ile e-posta adresi) içeren müracaat dilekçesi(2))
2-Özgeçmiş (YÖKSİS formatında)
3-2 adet fotoğraf
4-Nüfus Cüzdanı Nüshası
5-Erkek adaylar için Askerlik Durum Evrakı (e-Devletten alınan karekodlu evrak kabul edilir.)
6-Cumhuriyet Savcılığından Adli Sicil Kayıt Evrakı (e-Devletten alınan karekodlu evrak kabul edilir.)
7-Açıktan veya yeniden atanacaklar için Kamu hastanelerinden alınmış sağlık kurulu raporu (Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Hekimlerince verilmesi kaydıyla heyet raporlarında görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığına dair karar)
8-Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Evrakı veya Sanatta Yeterlik Evrakı, Doçentlik Evrakı (Onaylı suretleri veya e-Devletten alınan karekodlu evrak kabul edilir.)
9-Kastamonu Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Müracaat Formu (1)
10-Bilimsel çalışma dosyası ve taşınabilir bellek/CD’ler (teslim edilecek dosya ve Taşınabilir (Flash) Bellek/CD adedi: Profesör kadrosu için 1 adet dosya ve 6 adet Taşınabilir (Flash) Bellek/CD, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için 1 adet dosya ve 4 adet Taşınabilir (Flash) Bellek/CD.)
11-Hizmet dökümü (Halen başka bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile herhangi bir kamu kurumundan ayrılmış olanlardan istenmektedir. (e-Devletten alınan karekodlu “HİTAP Hizmet Dökümü” evrakı kabul edilir.)
12-Açıktan veya yeniden atanacaklar için arşiv araştırması yaptırılacaktır.
Taşınabilir (Flash) Bellek/CD İçeriği: Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Müracaat Belgesi ile belgede belirtildiği gibi uygun yayın listesi ve yayınlar, yurt içi ve yurt dışı kongre ve konferans bildirileri, yayın atıflarına ilişkin evrak, eğitim-öğretim faaliyetleri, yönettiği doktora ve yüksek lisans çalışmaları ve diğer bilgileri içeren dosya (müracaat dilekçesi, özgeçmiş, lisans, yüksek lisans, doktora, uzmanlık evrakı veya sanatta yeterlik evrakı, doçentlik evrakı) olması gerekmektedir.


b) Öğretim Görevliliği için aranan genel şartlar ve özel şartlar ile ilanda belirtilen diğer şartlara sahip adaylar aşağıda belirtilen evrakı eksiksiz şekilde teslim edecektir. 

1-Müracaat edilen unvan, birim, bölüm, programı ile ilan numarası ve iletişim bilgilerinin eksiksiz şekilde doldurulduğu Öğretim Görevlisi Müracaat Formu (3),
2-Özgeçmiş,
3-Lisans ve Lisansüstü Diploma/Geçici Mezuniyet Evrakı (Aslı/onaylı sureti veya e-Devletten alınan karekodlu evrak kabul edilir.)
4-Lisans Transkripti (Aslı/onaylı sureti veya e-Devletten alınan karekodlu evrak kabul edilir.)
5-Tecrübe Evrakı (İlanda tecrübe şartı olan kadrolar için Resmi kurumlarca verilecek alanında çalıştığını gösterir evrak veya çalışılan meslek kodlarını gösterir sigortalı hizmet döküm evrakı ve çalışılan yerlerden alınan ıslak imzalı tecrübe evrakı veya kamu personeli için onaylı hizmet belgesi)
6-Son altı ay içerisinde çekilmiş 1 (bir) adet vesikalık fotoğraf,
7-Nüfus cüzdanı nüshası.


NOT: e-Devlet üzerinden alınan barkodlu belgeler geçerli olup ayrıca onaylanmasına gerek bulunmamaktadır.

F) DİĞER AÇIKLAMALAR VE HUSUSLAR
1-Profesör ve Doçent unvanına sahip öğretim üyeleri sahip olduğu unvanlardan daha alt unvanlı kadrolara müracaat edemezler. Profesör ve Doçent kadrosuna müracaat eden adaylar daimi süreli çalıştırılacaktır.
2-Adaylar son müracaat tarihi mesai saati bitimine kadar bu ilanın (D) kısmında belirtilen müracaat adreslerine şahsen veya posta ile müracaatta bulunacaklardır. İlgili birimlere yapılmayan veya süresi içinde yapılmayan ya da eksik evrak ile yapılan müracaatlar ile internet üzerinden yapılacak müracaatlar işleme alınmayacaktır.
3-Aslı/onaylı sureti veya e-Devletten alınan karekodlu sureti talep edilen evrakın bütününün veya herhangi birisinin aslı/onaylı sureti veya e-Devletten alınan karekodu olmayan bir evrak olması durumunda adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.
4-Adayların tek bir kadro ilanına müracaat etmeleri gerekmektedir. Birden fazla kadroya müracaat eden adayların müracaatları değerlendirmeye alınmayacaktır.
5-Üniversite uygun gördüğü takdirde İlanın her aşaması iptal edilebilir. Üniversite sınav takviminde mecburi hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Üniversitemiz internet sayfasından yapılan bütün duyurular tebligat mahiyetindedir. Şahıslara ayrıca yazılı tebligat yapılmaz.

G) MUAFİYET
1-Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.
2-Meslek yüksekokullarının, bu Yönetmelik’in 6’ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

(1) https://www.kastamonu.edu.tr/index.php/tr/menu-pdb-mevzuat-tr adresinden “Yönerge” başlığı altından temin edilebilir.
(2) https://www.kastamonu.edu.tr/index.php/tr/menu-pdb-formlar-tr adresinden “Öğretim Üyesi İle İlgili Evrak” başlığı altından temin edilebilir.
(3) https://www.kastamonu.edu.tr/index.php/tr/menu-pdb-formlar-tr adresinden “Öğretim Elemanı İle İlgili Evrak” başlığı altından temin edilebilir.