Kırklareli Üniversitesi 10 akademik personel alacak

Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğünden


Üniversitemiz birimlerinde açık bulunan ve aşağıda bölümleri/anabilim dalları/programları ile unvan ve koşulları belirtilen kadrolara 2547 sayılı Kanun'un ilgili maddeleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi, Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’e göre öğretim elemanı alınacaktır.

Başvurular kadroların ilan edildiği ilgili Fakülte / Meslek Yüksekokullarının web sayfalarında bulunan adreslerine şahsen veya posta yolu ile yapılacaktır. Sınav takvimi ve ilan hakkındaki ayrıntılı bilgiler aşağıya çıkarılmış olup, sınav sonuçları www.klu.edu.tr adresinden yayınlanacaktır.
(Postadaki gecikmelerden dolayı sorumluluk kabul edilmeyecek olup, son başvuru tarihinden sonra gelen başvurular dikkate alınmayacaktır.)
* Adayların ilanımızda yayınlanan kadrolardan sadece birine başvuru hakkı bulunmaktadır. Başvuru yapılan ilanın ilan sıra numarasının belirtilmesi gerekmektedir.

İSTENEN EVRAKLAR
1. Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının internet sitesindeki Dokümantasyon/Formlar/Akademik Personel Şb. Md. Formlar/Akademik İlanlarla İlgili Formlar menüsünde yer alan Öğretim Görevlisi/Araştırma Görevlisi İlanına Başvuru Formu (Eksiksiz doldurulacaktır.),
2. Nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı fotokopisi,
3. Lisans ve (varsa) yüksek lisans diplomalarının fotokopileri,
4. İlan tarihi itibari ile düzenlenmiş yüksek lisans/doktora öğrenci belgesi (Yüksek lisans/doktora yapıyor olma şartı bulunan kadrolar için),
5. Lisans not ortalamasını gösteren transkript fotokopisi (Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak, 4’lük not sisteminin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.),
6. Yüksek lisans ve/veya doktora transkript belgesi fotokopisi,
7. ALES belgesi fotokopisi,
8. Yabancı Dil Belgesi (Meslek Yüksekokulu kadroları hariç),
9. Bir (1) adet fotoğraf (Fotoğrafın başvuru formuna yapıştırılması zorunludur.)
10. Özgeçmiş ve (varsa) bilimsel çalışmalarını içeren dosya.
NOT: Süresi içinde yapılmayan başvurular, eksik belgeli müracaatlar ile postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacak ve bu durumdaki adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Ön değerlendirme ve giriş sınavı sonuçları Üniversitemizin web sayfasında yayımlanacaktır. Duyurular tebligat niteliğindedir.

SINAV TAKVİMİ:
 

Başvuru Başlama ve Son Başvuru Tarihi

14.06.2021-28.06.2021

Ön değerlendirme Sonuçlarının İlan Tarihi

01.07.2021

Sınav Giriş Tarihi

06.07.2021

Sonuç Açıklama Tarihi

09.07.2021

 

S.No.

Birim

Bölüm

ABD/Program

Unvan

Der.

Adet

Ales Puanı

Yabancı Dil Puanı

Nitelik

1

HUKUK FAKÜLTESİ

KAMU HUKUKU

CEZA VE CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

5

1

70

50

Hukuk Fakültesi mezunu olmak. Kamu
Hukuku alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

2

HUKUK FAKÜLTESİ

ÖZEL HUKUK

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

5

1

70

50

Hukuk Fakültesi mezunu olmak. Özel Hukuk alanında tezli yüksek lisans
yapıyor olmak.

3

HUKUK FAKÜLTESİ

ÖZEL HUKUK

ROMA HUKUKU

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

5

1

70

50

Hukuk Fakültesi mezunu olmak. Özel
Hukuk alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

4

HUKUK FAKÜLTESİ

ÖZEL HUKUK

TİCARET HUKUKU

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

5

1

70

50

Hukuk Fakültesi mezunu olmak. Özel Hukuk alanında tezli yüksek lisans
yapıyor olmak.

5

İKTİSADİ VE İDARİ
BİLİMLER FAKÜLTESİ

İKTİSAT

İKTİSAT TEORİSİ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

5

1

70

50

İktisat alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

6

MİMARLIK FAKÜLTESİ

PEYZAJ MİMARLIĞI

BİTKİ MATERYALİ VE KULLANIMI

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

5

1

70

50

Peyzaj Mimarlığı lisans mezunu olmak. Peyzaj Mimarlığı alanında tezli yüksek
lisans veya doktora yapıyor olmak.

7

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

TIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLER

İLK VE ACİL YARDIM

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
(Ders Verecek)

5

1

70

-

Acil Yardım ve Afet Yönetimi veya Hemşirelik lisans mezunu olmak ve Acil Yardım ve Afet Yönetimi veya Hemşirelik alanında tezli yüksek lisans mezunu
olmak.

8

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

TIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLER

İLK VE ACİL YARDIM

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
(Ders Verecek)

5

1

70

-

Acil Yardım ve Afet Yönetimi veya Hemşirelik lisans mezunu olmak ve Acil Yardım ve Afet Yönetimi veya Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği alanında tezli
yüksek lisans mezunu olmak.

9

TURİZM FAKÜLTESİ

GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI

GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
(Ders Verecek)

5

1

70

50

Gastronomi ve Mutfak Sanatları veya Yiyecek İçecek İşletmeciliği lisans mezunu olmak. Gastronomi ve Mutfak Sanatları tezli yüksek lisans mezunu
olmak

10

TURİZM FAKÜLTESİ

TURİZM İŞLETMECİLİĞİ

TURİZM İŞLETMECİLİĞİ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

6

1

70

50

Turizm İşletmeciliği lisans mezunu olmak.
Turizm İşletmeciliği anabilim dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.