Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi düzeltme ilanı

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörlüğünden
DÜZELTME İLANI


19.07.2021 tarih ve 31546 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan Öğretim Üyesi alım ilanımızda sehven yazılan nitelikler belirtilen birim için aşağıdaki şekliyle düzeltilmiştir.
İLAN EDİLEN KADROYA AİT ARANAN NİTELİKLER

Sıra No

Birim

Bölüm

Abd

Unvan

Drc

Adet

Açıklama

16

Ziraat Fakültesi

Tarımsal Biyoteknoloji

Bitkisel Biyoteknoloji

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

Bitki Biyoteknolojisi alanında çalışmaları olmak ve bu alanda proje
yürütücülüğü yapıyor olmak

İlan olunur.