Koç Üniversitesi 10 akademik personel alacak

Koç Üniversitesi Rektörlüğünden:


2547  sayılı  Yüksek  Öğretim  Kanunu  ve  Öğretim  Üyeliğine  Yükseltilme  ve  Atanma Yönetmeliği’nin  ilgili  maddeleri  uyarınca,  Üniversitemizin  aşağıda  belirtilen  fakültelerine  tam zamanlı öğretim üyeleri alınacaktır.

Müracaat edeceklerin bir sayfalık başvuru dilekçesini, yayın listesi ile bilimsel yayın ve akademik faaliyetlerini içeren özgeçmişini (Türkçe ve İngilizce) ve doçentlik belgesini (profesör ve doçent  kadrosu  için), doktora belgesini  (doktor öğretim üyesi  kadrosu  için) PDF  formatında ilanda   belirtilen   son   başvuru   tarihine   kadar   akademikkadro@ku.edu.tr   e-posta   adresine göndermeleri gerekmektedir. Posta yoluyla iletilen başvurular kabul edilmeyecektir.

Yabancı   ülkelerden   alınan   lisans   ve   lisansüstü   diploma   ve   derecelerin   denkliğinin Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır.

Yabancı  ülkelerde  alınan  doktora,  doçentlik  ve  profesörlük  unvanlarının  Türkiye'de geçerli sayılması için, başvuran adayın çalıştığı  yabancı ülkelerdeki  yükseköğretim kurumunun, eşdeğerliğinin Üniversitelerarası Kurulca belirlenmesi gerekir.

Adayların aşağıda belirtilen genel koşullara ek olarak tabloda yer alan özel koşulları da sağlamaları gerekmektedir.

Profesör kadrosu için:
• Seçkin uluslararası hakemli dergilerde bilimsel yayınlar yapmış olmak,
• İlgili alanda bilime evrensel katkısını gösterir nitelikte akademik geçmişe sahip olmak,
• Alanında İngilizce ders verme deneyimine sahip olmak.

Doçent kadrosu için:
• Seçkin uluslararası hakemli dergilerde bilimsel yayınlar yapmış olmak,
• Yaptığı çalışmalarla uluslararası tanınırlığa sahip olmak,
• Alanında İngilizce ders verebilecek yetkinliğe sahip olmak.

Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için:
• İlgili alanda doktora tezini tamamlamış olmak,
• Seçkin uluslararası hakemli dergilerde bilimsel yayınlar yapmış olmak veya yapabileceğini destekleyen ön çalışmalar sunmak,
• Alanında İngilizce ders verebilecek yetkinliğe sahip olmak.

 

Fakülte

Bölüm

Unvan

Kadro

Özel Koşullar

Son Başvuru Tarihi

İnsani Bilimler ve Edebiyat
Fakültesi

Felsefe

Doçent

1

Bilgi felsefesi, zihin felsefesi ve mantık konularında uzmanlaşmış
olmak.

12 Mart 2021

Mühendislik Fakültesi

Kimya ve Biyoloji Mühendisliği

Profesör

1

Kimya ve Biyoloji Mühendisliği veya benzeri bir alanda doktora yapmış olmak.
Biomalzemeler, doku mühendisliği, ilaç salımı ve hücre implantasyonu alanlarında uzmanlaşmış olmak. Alanında ve/veya disiplinler arası seçkin uluslararası dergilerde yayın
yapmış olmak.

12 Mart 2021

Mühendislik Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği

Profesör

1

Bilgisayar Mühendisliği veya benzeri bir alanda doktora yapmış olmak. Medikal görüntü analizi, makine öğrenmesi, derin öğrenme alanlarında uzmanlaşmış olmak. Bilgisayar mühendisliği ile tıp/biyoloji konularında disiplinlerarası araştırma çalışması yürütme deneyimine sahip olmak.
Alanında ve/veya disiplinlerarası seçkin uluslararası dergilerde
yayın yapmış olmak.

12 Mart 2021

Mühendislik Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği

Doçent

1

Bilgisayar Mühendisliği veya benzeri bir alanda doktora yapmış olmak. Yüksek başarımlı hesaplama, paralel programlama ve paralel sistem yazılımları alanlarında uzmanlaşmış olmak. Alanında ve/veya disiplinler arası seçkin uluslararası dergilerde
yayın yapmış olmak.

12 Mart 2021

Mühendislik Fakültesi

Makine Mühendisliği

Doçent

1

Makine Mühendisliği veya benzeri bir alanda doktora yapmış olmak. Biyomedikal mikro akışkan sistemler, üç boyutlu baskı ve biyo-sensörler alanlarında uzmanlaşmış olmak.
Alanında ve/veya disiplinler arası
seçkin uluslararası dergilerde yayın yapmış olmak.

12 Mart 2021

Tıp Fakültesi

Dermatoloji

Profesör

2

-

12 Mart 2021

Tıp Fakültesi

Enfeksiyon Hastalıkları

Doçent

1

-

12 Mart 2021

Tıp Fakültesi

Çocuk Cerrahisi

Doktor Öğretim
Üyesi

1

-

12 Mart 2021

Fen Fakültesi

Moleküler Biyoloji ve
Genetik

Doktor Öğretim
Üyesi

1

Bitki genetiği alanında çalışmak, CRISPR/CAS9 ile genom
düzenleme uzmanlığı olmak.

12 Mart 2021