Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi 10 akademik personel alacak

Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğünden:Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ile "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği" hükümleri uyarınca aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi sözleşmeli statüde tam zamanlı öğretim elemanı alınacaktır. İlan edilen kadrolara müracaat edecek adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesindeki genel şartlar ile ilgili Kanun ve Yönetmelikte belirtilen koşulları sağlamış olmaları ve aşağıda belirtilen belgelerle birlikte şahsen veya posta yoluyla ilanda belirtilen adrese başvurmaları
gerekmektedir. Başvuru süresi ilanın Resmî Gazete ’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gündür. 
 

İLAN NO

BİRİMİ

BÖLÜM/ ANABİLİM DALI/
PROGRAM

UNVANI

ADEDİ

ÖZEL ŞARTLAR

2021/1

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

İş Sağlığı ve Güvenliği

Profesör

1

Doçentliğini İnşaat Mühendisliği alanından almış olmak.

2021/2

Sağlık Bilimleri Fak

Hemşirelik

Profesör

1

Doçentliğini Kadın Hastalıkları ve Doğum Hemşireliği
dalından almış olmak.

2021/3

Diş Hekimliği Fak.

Temel Bilimler

Profesör

1

Anatomi alanında çalışmalar yapmış olmak.

2021/4

Diş Hekimliği

Temel Bilimler

Profesör

1

Doçentliğini Tıbbi Mikrobiyoloji alanından almış olmak.

2021/5

Avrupa Meslek
Yüksekokulu

Diyaliz

Profesör

1

Endokrinoloji ve Metabolizma alanında çalışmalar
yapmış olmak.

2021/6

Avrupa Meslek
Yüksekokulu

Odyometri

Doçent

1

Uzmanlığını Kulak Burun Boğaz Hastalıkları alanından
almış olmak.

2021/7

Diş Hekimliği Fak.

Restoratif Diş Tedavisi

Dr. Öğr. Üyesi

1

Doktorasını Restoratif Diş Tedavisi alanından almış olmak.

2021/8

Diş Hekimliği Fak.

Restoratif Diş Tedavisi (İngilizce)

Dr. Öğr. Üyesi(*)

1

Doktorasını Restoratif Diş Tedavisi alanından almış olmak. (Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik’in 8. maddesinin 7.
fıkrasında yer alan yabancı dil ile ilgili şartları sağlamak.)

2021/9

Avrupa Meslek Yüksekokulu

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri

Dr. Öğr. Üyesi

1

Uzmanlığını Radyoloji dalından almış olmak.

2021/10

Avrupa Meslek
Yüksekokulu

Anestezi

Dr. Öğr.
Üyesi

Uzmanlığını Anesteziyoloji ve Reanimasyon dalından
almış olmak.

2021/11

Avrupa Meslek
Yüksekokulu

Psikiyatri

Dr. Öğr.
Üyesi

1

Uzmanlığını Ruh Sağlığı ve Hastalıkları dalından almış
olmak.

 


ÖĞRETİM ÜYESİ KADROSU İÇİN İSTENİLEN BELGELER
1- Başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçe
2- YÖK Formatında Özgeçmiş. Ekinde yayın listesi. (Profesör kadrosuna başvuran adaylar yayın listesinde başlıca araştırma eserini belirtmelidirler)
3- Lisans, yüksek lisans, uzmanlık/doktora mezuniyet belgesi, doçentlik belgesi aslı veya ıslak imzalı mühürlü sureti veya e-Devlet üzerinden alınan kare kodlu mezuniyet belgesi
4- Lisans/Lisansüstü öğrenimlerini yurt dışında tamamlayan adaylar için Yükseköğretim Kurulu’nca onaylanmış denklik belgesinin aslı veya ıslak imzalı mühürlü sureti
5- Profesör kadrosuna başvuracak adaylardan bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 (bir) adet basılı dosya ve beraberinde PDF formatında 6 (altı) adet USB flash bellek
6- Doçent kadrosuna başvuracak adaylardan bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 (bir) adet basılı dosya ve beraberinde 4 (dört) adet USB flash bellek
7- Nüfus Cüzdan Fotokopisi
8- Dr. Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adaylardan bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 (bir) adet basılı dosya ve beraberinde 4 (dört) adet USB flash bellek 9- Nüfus Cüzdan Fotokopisi
10- Son altı ay içinde çekilmiş iki adet biyometrik fotoğraf
11- Yerleşim Yeri ve Adres Belgesi (Kare kodlu e-Devlet çıktısı kabul edilmektedir.)
12- Adli Sicil kaydı ve Adli Sicil Arşiv kaydı olmadığına dair belge (e-Devlet çıktısı “Resmi Kuruma” hitaben alınmalıdır.)
13- Herhangi bir kamu kurumu ya da kamu hizmeti sunan bir kurumda çalışanlardan (daha önce çalışıp ayrılanlar da dahil) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı hizmet belgesi 
14- (*) İngilizce Bölümü Dr. Öğr. Üyesi kadrosuna başvuracak adayların Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavı veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınava ait sonuç belgesinin çıktısı,

İLANIN YAYIM TARİHİ : 23.09.2021
SON BAŞVURU TARİHİ : 08.10.2021
BAŞVURU ADRESİ : Yeniköy Merkez, Ilıca Cadde Bizim Sokak NO: 29 Başiskele/KOCAELİ
İLANIN YAYINLANACAĞI WEB ADRESİ : www.kocaelisaglik.edu.tr