KTO Karatay Üniversitesi 1 akademik personel alacak

KTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğünden:
ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI


Üniversitemize 2547 sayılı Kanun’un İlgili Maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma   Yönetmeliği’nin   ilgili   maddeleri   uyarınca   aşağıdaki   tabloda   belirtilen   Fakülte   ve Bölüme/Anabilim Dalı tam zamanlı öğretim üyesi alınacaktır.

Profesör kadrosuna başvuracak adayların, dilekçeleri ile birlikte 4 adet vesikalık fotoğraf, YÖK formatlı  güncel  özgeçmişi,  nüfus cüzdanı  sureti, askerlik durumunu  gösteren  belge  örneği,  Doktora Belgesinin Onaylı örneği, Doçentlik Belgesinin Onaylı örneği, Profesörlük Belgesinin Onaylı örneği, yayın listesi, yüksek lisans ve doktora (uzmanlık) tezleri, bilimsel çalışma ve yayınları, verdiği dersleri ve yönettiği doktora çalışmalarını kapsayan (onaylı tüm mezuniyet diplomaları dahil) altı (6) takım dosya ile Rektörlüğümüz İnsan Kaynakları Koordinatörlüğü’ne başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Başvurular şahsen veya posta yolu ile KTO Karatay Üniversitesi İnsan Kaynakları ve Mali İşler Direktörlüğü Akabe Mah. Alaaddin Kap Cad. No: 130 Karatay/KONYA adresine yapılacaktır. Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren on beş (15) gündür. Eksik belgeli ve süresi içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Duyurulur.

İlk Başvuru Tarihi   : 21.06.2021
Son Başvuru Tarihi  : 06.07.2021

 

BİRİM

BÖLÜM/
ALAN

UNVANI

SAYISI

ARANAN ŞARTLAR

Sağlık Bilimleri Yüksekokulu

Hemşirelik Bölümü

Prof. Dr.

1

Tıp Fakültesi lisans mezunu olmak. İç Hastalıkları ve Kardiyoloji alanında uzmanlığını, Kardiyoloji alanında doçentliğini almış olmak.
Bu alanda yayın ve çalışmaları olmak.