KTO Karatay Üniversitesi 2 akademik personel alacak

KTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğünden:
ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI


Üniversitemize  2547  sayılı  Kanun’un  ilgili  maddeleri  ile  Öğretim  Üyeliğine  Yükseltilme  ve  Atanma  Yönetmeliği’nin  ilgili  maddeleri  uyarınca aşağıdaki tabloda belirtilen Fakülte bünyesine tam zamanlı öğretim üyesi alınacaktır.

Doktor  Öğretim  Üyesi  başvurularında  "KTO  Karatay  Üniversitesi  Öğretim  Üyeliğine  Yükseltme  ve  Atanma  Kriterleri  Yönergesi"  uyarınca Yükseköğretim Kurulu  tarafından  belirlenen  merkezi  bir yabancı  dil  sınavından en  az  60 puan veya  eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu  tarafından  kabul edilen bir yabancı dil sınavından eşdeğer bir puan almış olmak gerekmektedir
Doktor  Öğretim  Üyesi  kadrosuna  başvuracak  adayların,  dilekçeleri  ile  birlikte  4  adet  vesikalık  fotoğraf,  YÖK  formatlı  güncel  özgeçmişi,  nüfus cüzdanı sureti, vukuatlı nüfus kayıt örneği, askerlik durumunu gösteren belge örneği, Yabancı Dil Sınav Belgesi, Lisans Belgesinin Onaylı örneği, Yüksek Lisans Belgesinin Onaylı örneği, Doktora Belgesinin Onaylı örneği, yurtdışı mezuniyeti için denklik belgesi, yayın listesi, yüksek lisans ve doktora tezleri, bilimsel çalışma ve yayınları, verdiği dersleri ve yönettiği doktora çalışmalarını kapsayan dört (4) takım dosya ile Rektörlüğümüz İnsan Kaynakları ve Mali İşler Direktörlüğü’ne başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Başvurular şahsen veya posta yolu ile KTO Karatay Üniversitesi İnsan Kaynakları ve Mali İşler Direktörlüğü Akabe Mah. Alaaddin Kap Cad. No: 130 Karatay/KONYA adresine yapılacaktır. Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren onbeş (15) gündür. Eksik belgeli ve süresi içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Duyurulur.

İlk Başvuru Tarihi       : 11.05.2021
Son Başvuru Tarihi     : 26.05.2021

 

BİRİM

BÖLÜM/ALAN

UNVANI

SAYISI

ARANAN ŞARTLAR

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme Bölümü

Doktor Öğretim Üyesi

1

İşletme veya Maliye bölümlerinin birinden Lisans mezunu olmak, Turizm İşletmeciliği alanında Doktora yapmış olmak. Bu alanda ve Girişimcilik, Teknoloji, İnovasyon Yönetimi alanlarında yayın ve çalışması olmak.

Doktor Öğretim
Üyesi

1

İşletme Lisans mezunu olmak, İşletme Anabilim Dalında Doktorasını yapmış olmak. Pazarlama ve Sürdürülebilirlik alanlarında yayın ve çalışması olmak.