Mersin Üniversitesi 20 akademik personel alacak

Mersin Üniversitesi Rektörlüğünden:


- Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 23. 24. ve 26. maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.
- Başvurular 2547 sayılı Yükseköğretim Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ile Mersin Üniversitesi Akademik  Yükseltilme  ve  Atanma  Ölçütleri  (2018)  (Bakınız: http://www.mersin.edu.tr/universitemiz/2018-akademik-yukseltilme-ve-atanma-olcutleri)  ve Mersin Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri (2021) (Bakınız: http://www.mersin.edu.tr/universitemiz/2021-ogretim-uyeligine- yukseltilme-ve-atanma-olcutleri)’ne göre değerlendirilecektir.
- Profesör ve Doçent kadrosu daimi statüdedir.
- Yabancı ülkelerden alınan Lisans ve Yüksek Lisans diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylanmış olması gereklidir.
- Yabancı ülkelerden alınan Doktora diplomalarının ve doçentlik/profesörlük unvanlarının Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gereklidir.
- İlanda yer alan unvanlar için istenen Üniversitemiz Ölçütleri'nde belirtilen yabancı dil başvuru koşuluna ilişkin  YÖKDİL, YDS, KPDS, ÜDS ve Üniversitelerarası Kurulca atama yapılacağı dönem bu sınavlara eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil sınavlarına ait yabancı dil belgeleri veya ÖSYM tarafından yayımlanan güncel  eş  değerlik duyurusunda  belirtilen diğer  yabancı  dil  belgeleri  geçerli  olacaktır.  (Belge  üzerindeki  geçerlilik tarihi  varsa  bu tarih esas alınacaktır.) (Üniversitelerarası Kurul'un 10.02.2016 tarihli toplantısında alınan karar gereği TOEFL Yabancı Dil Belgelerinin geçerlilik süresi iki yıldır.)

Başvuruda istenilen belgeler
-   İlan   başvuru   evraklarına   http://pdb.mersin.edu.tr/birim/205/akademik-personel-sube-mudurlugu   web   sayfasında   bulunan   İlan   Başvuruları menüsünden ulaşılabilmektedir.
-Profesör  ve  Doçent ilanına  başvuru yapacak adayların İlan Başvuruları  menüsündeki “MEÜ.  Akademik Ölçüt  Tercih Beyan  Belgesi”ni  mutlaka doldurmaları gerekmektedir.
- İlan başvuru formu ve başvuru formunda belirtilen belgeleri de içeren yayın dosyası Profesörlük için 6 takım [Flash Bellek], Doçentlik için 4 takım [Flash Bellek] ve Doktor Öğretim Üyesi için 4 takım [Flash Bellek] olarak hazırlanması gerekmektedir.
- Ayrıca ilan başvuru formu ve ilan başvuru formunda istenen belgeler (yayınlar hariç) fiziksel olarak da teslim edilmelidir.
-  2547  sayılı  Kanun'un  Ek  38.  maddesi  uyarınca  belirlenen  %20'lik  kota  kapsamında  başvuru  yapılabilecek  Doktor  Öğretim  Üyesi  kadrosu bulunmamaktadır.
- İdare gerekli gördüğü takdirde ‘’İlanın’’ her aşamasını iptal etme hakkına sahiptir.
- Profesör kadrosundakiler doçent kadrosuna, doçent unvanı alanlar ise doktor öğretim üyesi kadrosuna başvuramazlar.

Başvuru önkoşullarını sağlamayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

Yanlış beyanda bulunarak atanmaya hak kazananların atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi  iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

Başvuru Yeri ve Tarihi
- Profesör ve Doçent kadrosu için Personel Daire Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için ise ilgili Fakülte Dekanlıklarına ve Yüksekokul Müdürlüklerine şahsen veya posta ile başvurulması gerekmektedir.
(Süresi içinde kurum kayıtlarına girmeyen başvurular, postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.)
- Başvuru süresi ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren (ilanın yayımlandığı tarih dahil) 15 (onbeş) gündür.

 

BAŞVURU BAŞLAMA TARİHİ

BAŞVURU BİTİŞ TARİHİ

22/06/2021

06/07/2021 (Mesai Bitimi)

İLAN NO

BİRİM

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

UNVAN

DERECE

ADET

NİTELİK

21-036

Devlet Konservatuvarı

Müzik

Yaylı Çalgılar

Doçent

2

1

Sanatta Yeterliliğini Müzik/Yaylı Çalgılar /Viyola alanında yapmış olmak. Doçentliğini Müzik
alanında almış olmak.

21-037

Devlet Konservatuvarı

Sahne Sanatları

Bale

Doçent

2

1

Doktorasını Beden Eğitimi ve Spor alanında yapmış olmak. Doçentliğini Sahne Sanatları
alanında almış olmak.

21-038

Eczacılık Fakültesi

Eczacılık Meslek Bilimleri

Farmakognozi

Doçent

2

1

Doçentliğini Farmakognozi alanında almış olmak.

21-039

Eczacılık Fakültesi

Eczacılık Meslek Bilimleri

Farmasötik Toksikoloji

Doktor Öğretim Üyesi

3

1

Doktorasını Farmasötik Toksikoloji alanında yapmış olmak.

21-040

Eczacılık Fakültesi

Eczacılık Meslek Bilimleri

Farmasötik Toksikoloji

Profesör

1

1

Doktorasını Adli Tıp alanında yapmış olmak.
Doçentliğini Adli Bilimler alanında almış olmak.

21-041

Eğitim Fakültesi

Yabancı Diller Eğitimi

İngiliz Dili Eğitimi

Profesör

1

1

Doçentliğini İngiliz Dili Eğitimi alanında almış
olmak,

21-042

Fen Edebiyat Fakültesi

Fizik

Genel Fizik

Doçent

2

1

Doktorasını Yüksek Enerji ve Parçacık Fiziği
alanında yapmış olmak. Doçentliğini Matematiksel Fizik alanında almış olmak.

21-043

Fen Edebiyat Fakültesi

Matematik

Uygulamalı Matematik

Doçent

1

1

Doktorasını Uygulamalı Matematik alanında yapmış olmak. Doçentliğini Matematik alanında almış olmak

21-044

Fen Edebiyat Fakültesi

Sosyoloji

Sosyometri

Doçent

1

1

Doktorasını ve Doçentliğini Sosyoloji alanında almış olmak. Göç ve sağlık sosyolojisi alanında çalışmaları
olmak.

21-045

Fen Edebiyat Fakültesi

Sosyoloji

Uygulamalı Sosyoloji

Profesör

1

1

Doçentlik unvanını Sosyoloji bilim alanında almış olmak ve Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları üzerine araştırmaları olmak.

21-046

Fen Edebiyat Fakültesi

Türk Dili Ve Edebiyatı

Yeni Türk Edebiyatı

Doçent

1

1

Doktorasını Türk Dili Edebiyatı alanında yapmış olmak. Doçentliğini Yeni Türk Edebiyat alanında almış olmak.

21-047

Fen Edebiyat Fakültesi

Türk Dili Ve Edebiyatı

Yeni Türk Edebiyatı

Profesör

1

1

Doktorasını Türk Dili ve Edebiyatı (Yeni Türk Edebiyatı) alanında yapmış olmak. Doçentliğini Yeni
Türk Edebiyatı alanında almış olmak.

21-048

Hemşirelik Fakültesi

Hemşirelik

Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları
Hemşireliği

Doçent

1

1

Doçentliğini Psikiyatri Hemşireliği alanında almış
olmak.

21-049

İçel Sağlık Yüksekokulu

Sağlık Yönetimi

Sağlık Yönetimi

Doçent

1

1

Doktorasını Finans alanında yapmış olmak.
Doçentliğini Finans alanında almış olmak.

21-050

Mimarlık Fakültesi

Şehir Ve Bölge Planlama

Şehir Planlama

Doçent

1

1

Doçentliğini Şehir ve Bölge Planlama alanında almış olmak Kentsel Ulaşım Planlaması alanında çalışmaları olmak.

21-051

Mimarlık Fakültesi

Şehir Ve Bölge Planlama

Şehir Planlama

Doçent

1

1

Doktorasını ve Doçentliğini Şehir ve Bölge Planlama alanında almış olmak. Şehir Planlama ve Kentsel Dönüşüm ve Kentsel Tasarım alanlarında çalışmalar
yapmış olmak.

21-052

Mühendislik Fakültesi

Jeoloji Mühendisliği

Uygulamalı Jeoloji

Doçent

2

1

Doktorasını Jeoloji Mühendisliği alanında yapmış
olmak. Doçentliğini Yer Bilimleri ve Mühendisliği alanında almış olmak

21-053

Mühendislik Fakültesi

Jeoloji Mühendisliği

Uygulamalı Jeoloji

Profesör

1

1

Doktorasını Jeoloji Mühendisliği (Hidrojeoloji) alanında yapmış olmak. Yer Bilimleri ve Mühendisliği Bilim
Dalında Doçentlik Unvanı almış olmak.

21-054

Silifke Meslek
Yüksekokulu

Yönetim Ve Organizasyon

İşletme Yönetimi

Doçent

1

1

Doktorasını İşletme alanında yapmış olmak.
Doçentliğini Yönetim ve Strateji alanında almış olmak.

21-055

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Radyoloji

Profesör

1

1

Doçentliğini Radyodiagnostik alanında almış olmak. Girişimsel Radyoloji konusunda deneyimi olmak ve
Türk Girişimsel Radyoloji Diplomasına sahip olmak,