Muş Alparslan Üniversitesi 11 akademik personel alacak

Muş Alparslan Üniversitesi Rektörlüğünden
ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemize aşağıda unvanı, derecesi ve nitelikleri belirtilen kadrolara; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ile bu Kanuna dayanılarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Muş Alparslan Üniversitesi Öğretim Üyesi Kadrolarına Yükseltilme ve Atanma Yönergesinde belirtilen kriterleri sağlamış olmak koşuluyla öğretim üyesi alınacaktır.

Adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.
Başvuru Şartları:
• Profesör kadroları daimi statüde olup adayların başvurmak istedikleri birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmişlerini, doçentlik belgesini, 2 adet fotoğrafını, nüfus cüzdanı fotokopisini, bilimsel çalışma ile yayınlarını ve bu yayınlara yapılan atıfların listelerini, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde biten ve devam eden yüksek lisans ve doktora çalışmalarının listelerini içeren 1 (bir) adet dosyayı basılı olarak, 6 (altı) adet dosyayı elektronik ortamda (CD/Flash Bellek) şahsen ilanda belirtilen süre içerisinde Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.
Adaylar, başvurularında yayınlarından birini başlıca araştırma eseri olarak gösterecekler. Adayların, doçentlik unvanını aldıktan sonra en az beş yıl, açık bulunan profesörlük kadrosu ile ilgili bilim alanında çalışmış olduklarını belgelendirmeleri gerekmektedir.
• Doçent kadroları daimi statüde olup adayların başvurmak istedikleri birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine; özgeçmişlerini, doçentlik belgesini, 2 adet fotoğrafını, nüfus cüzdanı fotokopisini, bilimsel çalışma ve yayınlarını, eğitim-öğretim faaliyetlerini ve yönetimlerinde biten ve devam eden yüksek lisans ve doktora çalışmalarının listelerini içeren 1 (bir) adet dosyayı basılı olarak, 4 (dört) adet dosyayı elektronik ortamda (CD/Flash Bellek) şahsen ilanda belirtilen süre içerisinde Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.
• Doktor Öğretim Üyesi kadroları için başvuracak adayların, başvurmak istedikleri birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine; özgeçmişlerini, doktora belgesini, 2 adet fotoğrafını, nüfus cüzdanı fotokopisini, bilimsel çalışma ve yayınlarını içeren 1 (bir) adet dosyayı basılı olarak, 4 (dört) adet dosyayı elektronik ortamda (CD/Flash Bellek) şahsen ilanda belirtilen süre içerisinde ilgili Dekanlık veya Müdürlüğe başvurmaları gerekmektedir.
• Adayların; Muş Alparslan Üniversitesi Öğretim Üyesi Kadrolarına Yükseltilme ve Atanma Yönergesi’nde başvuracakları unvana ait formları eksiksiz doldurup, detaylı ve tasnif edilmiş puan cetvelinin her sayfası imzalı olacak şekilde hazırlanarak dosyalarına eklemeleri zorunludur.
• Adayların mecburi hizmet yükümlülüğünün bulunmadığına dair belgeyi müracaat sırasında ilgili birime teslim etmeleri gerekmektedir.
• Profesör ve Doçent unvanına sahip öğretim üyeleri sahip olduğu unvanlardan daha alt unvanlı kadrolara başvuramazlar.
• Bir aday birden fazla kadroya başvuramaz. Aksi takdirde tüm başvuruları geçersiz sayılır.
• Yabancı ülkelerde alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylandığına dair belgelerin müracaat dosyasına eklenmesi gerekmektedir.
• Süresi içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.
• Şartları taşımayan veya sonradan şartları taşımadığı tespit edilen adayların ataması yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir.
• İnternet Adresi : www.alparslan.edu.tr
• İlk Başvuru Tarihi : 28.07.2021
• Son Başvuru Tarihi : 11.08.2021 


İLAN EDİLEN KADROLARA AİT BİLGİLER

İLAN NO

BİRİM

BÖLÜM

ANABİLİM DALI/ PROGRAM

KADRO UNVANI

KADRO DERECE

KADRO ADEDİ

İLANDA ARANAN ÖZEL ŞARTLAR

1

Fen Edebiyat Fakültesi

Fizik

Nükleer Fizik

Profesör

1

1

Doçentlik unvanını Nükleer Fizik alanında almış olmak.

2

Fen Edebiyat Fakültesi

Tarih

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi

Dr. Öğr. Üyesi

3

1

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Ana Bilim Dalında doktora yapmış olmak. Cumhuriyet dönemi basını üzerine çalışmaları bulunmak.

3

Eğitim Fakültesi

Özel Eğitim

Görme Engelliler Eğitimi

Dr. Öğr. Üyesi

2

1

4

Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

İlgili alanda yüksek lisans ve doktora yapmış olmak.

5

Eğitim Fakültesi

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi

Türkçe Eğitimi

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

6

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme

Sayısal Yöntemler

Dr. Öğr. Üyesi

2

1

Genel İşletme Ana Bilim Dalında doktoralı olmak. Yöneylem araştırmaları ya da performans ölçümü
üzerine çalışmaları bulunmak.

7

Uygulamalı Bilimler Fakültesi

Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri

Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri

Dr. Öğr. Üyesi

5

1

Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Ana Bilim Dallarından birinde doktora yapmış
olmak.

8

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Beslenme ve Diyetetik

Beslenme ve Diyetetik

Dr. Öğr. Üyesi

5

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

9

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik

Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği

Dr. Öğr. Üyesi

5

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

10

Malazgirt Meslek Yüksekokulu

Finans-Bankacılık ve Sigortacılık

Maliye

Dr. Öğr. Üyesi

5

1

İşletme Bilimi Ana Bilim Dalında doktora yapmış olmak. Liderlik, örgütsel davranış ya da ahilik
konularında çalışmaları bulunmak.

11

Sosyal Bilimler
Meslek Yüksekokulu

Ulaştırma Hizmetleri

Sivil Havacılık ve Kabin Hizmetleri

Dr. Öğr. Üyesi

4

1

Seyahat İşletmeciliği lisans mezunu olmak.
Turizm İşletmeciliği Ana Bilim Dalında doktora yapmış olmak.