Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi 21 akademik personel alacak

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörlüğünden


Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Kanun, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca onaylanan Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi hükümleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Yükseltilme ve Atanma Yönergesi’ne Üniversitemiz web sitesi (www.ohu.edu.tr) yönetmelikler ve yönergeler bölümünden ulaşılabilir.

Doçent ve Profesör kadroları daimi statüde olup adayların; 2547 sayılı Kanun’un 24. ve 26. maddesinde belirtilen şartlara, Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların ise 2547 sayılı Kanun’un 23. maddesinde belirtilen şartlara ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine ve 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartlara haiz olmaları gerekmektedir.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi’nin “Doçentlik Kadrosuna Atanma Başvuru Kriterleri” başlıklı 11. Maddesinin 3. Fıkrasında yer alan Doçentlik Sözlü Sınavına ilişkin; doçentlik unvanını Üniversitelerarası Kurulca sözlü sınava tabi tutulmadan almış olan adaylar; müracaat ettikleri doçent kadroları için Üniversitelerarası Kurulca oluşturulacak jüri üyelerince sözlü sınava tabi tutulacaktır. Bu sınavdan başarılı olmayan adayların atamaları yapılmayacaktır.

İlanda yer alan unvanlar için Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerinde belirtilen yabancı dil koşuluna ilişkin KPDS, ÜDS, YDS, YÖKDİL veya eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca kabul edilen Yabancı Dil sınavlarının birinden yabancı dil puanı başarı koşulunun sağlanması ve Bakanlar Kurulu Kararları ve mahkeme kararlarınca terör örgütü olarak kabul edilmiş olan FETÖ/PDY, PKK ve DAEŞ başta olmak üzere tüm terör örgütleriyle herhangi bir irtibatı veya iltisakı bulunmaması gerekmektedir.
İlan edilen Doçent kadrosuna Profesörler, Doktor Öğretim Üyesi Kadrosuna ise Doçentler başvuramaz.

İSTENİLEN BELGELER
Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı’nın web sitesi matbu formlar modülünde yer alan “Öğretim Üyesi Başvuru Dilekçesi” ile özgeçmiş, nüfus cüzdan sureti, 2 adet fotoğraf, hizmet belgesi, yabancı dil belgesi, lisans-yüksek lisans-doktora belgesi, profesör ve doçent kadroları için doçentlik başarı belgesi, puanlama tablosu ve yayın listesinden oluşan başvuru dosyası ile aynı belgelerle birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan Profesör kadrosu için 6 adet (1 fiziksel+6 dijital(Flash Bellek)), Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadroları için 4 adet (1 fiziksel + 4 dijital (Flash Bellek)), bilimsel yayın dosyalarını ekleyerek Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı’na şahsen veya posta ile başvuruda bulunmaları gerekmektedir 07.05.2021 tarihinden sonra şahsen veya posta ile yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin Üniversitelerarası Kurulca onaylanmış olması gerekmektedir.

NOT: 2547 sayılı Kanun’un Ek-38. maddesi uyarınca belirlenen %20 kotası ile başvuru yapılabilecek Doktor Öğretim Üyesi kadrosu bulunmamaktadır.
Duyurulur.

İLAN RESMÎ GAZETE TARİHİ : 20.04.2021
İLAN BAŞLAMA TARİHİ : 20.04.2021
İLAN BİTİŞ TARİHİ : 07.05.2021

 

S.N

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

KADRO
UNVANI

ADET

AÇIKLAMA

BOR SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

1

BESLENME VE DİYETETİK

TOPLU BESLENME SİSTEMLERİ

DOÇENT

1

Beslenme ve Diyetetik Bilim Alanında Doçent unvanı almış olmak.

2

BESLENME VE DİYETETİK

DİYETETİK

DOKTOR ÖĞRETİM
ÜYESİ

1

Beslenme ve Diyetetik Anabilim Dalında Doktora yapmış olmak.

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

3

KLİNİK BİLİMLER

ENDODONTİ

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

1

Endodonti alanında uzmanlığını almış olmak. Endodontik Tedavi Görmüş Dişlerin Koronal Restorasyonları üzerine çalışmalar yapmış olmak.

4

KLİNİK BİLİMLER

PERİODONTOLOJİ

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

1

Periodontoloji Anabilim Dalında Doktora yapmış olmak veya Periodontoloji alanında uzmanlığını almış olmak.

5

KLİNİK BİLİMLER

ORTODONTİ

DOKTOR ÖĞRETİM
ÜYESİ

1

Ortodonti Anabilim Dalında Doktora yapmış olmak veya Ortodonti alanında uzmanlığını almış olmak.

6

KLİNİK BİLİMLER

ÇOCUK DİŞ HEKİMLİĞİ

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

1

Çocuk Diş Hekimliği Anabilim Dalında Doktora yapmış olmak veya Çocuk Diş Hekimliği alanında uzmanlığını almış olmak.

EĞİTİM FAKÜLTESİ

7

ÖZEL EĞİTİM

ÖZEL YETENEKLİLER
EĞİTİMİ

DOKTOR ÖĞRETİM
ÜYESİ

1

Özel Eğitim Anabilim Dalında Doktora yapmış olmak.

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

8

BATI DİLLERİ VE EDEBİYATLARI

İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI

DOKTOR ÖĞRETİM
ÜYESİ

1

İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalında Yüksek Lisans ve Doktora yapmış olmak.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

9

ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK

ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

1

İşletme Bölümü mezunu olmak. İşletme Anabilim Dalında Yüksek Lisans ve Doktora yapmış olmak. Lojistik Performans ve İnsani
Yardım Lojistiği alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

10

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ

BİLGİSAYAR BİLİMLERİ

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

1

Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği veya Bilgisayar Bilimi Anabilim Dalında Doktora yapmış olmak.

11

ELEKTRİK- ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ

ELEKTRİK MAKİNELERİ

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

1

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalında Doktora yapmış olmak. Elektrik Makinelerinin Yüksek Başarımlı Kontrolü konularında çalışmalar yapmış olmak.

MİMARLIK FAKÜLTESİ

12

MİMARLIK

RESTORASYON

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

1

Mimarlık Bölümü mezunu olmak. Mimarlık Anabilim Dalında
Yüksek Lisans ve Doktora yapmış olmak. Restorasyon konusunda çalışmaları olmak.

13

ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA

BÖLGE PLANLAMA

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

1

Şehir ve Bölge Planlama Bölümü mezunu olmak. Yüksek Lisans ve Doktorasını Şehir ve Bölge Planlama alanında yapmış olmak.

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

14

SPOR YÖNETİCİLİĞİ

SPOR YÖNETİCİLİĞİ

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

1

Spor Yöneticiliği veya Antrenörlük Eğitimi Bölümü mezunu olmak. Spor Yöneticiliği Anabilim Dalında Yüksek Lisans ve Doktora yapmış olmak. Spor Sektöründe Sponsorluk konularında çalışmalar
yapmış olmak.

TIP FAKÜLTESİ

15

TEMEL TIP BİLİMLERİ

TIBBİ BİYOKİMYA

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

1

Biyoloji Bölümü mezunu olmak. Biyoloji Anabilim Dalında Yüksek Lisans yapmış olmak. Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalında Doktora yapmış olmak. Hücre Kültürü, Moleküler Biyoloji Teknikleri ve Mezenkimal Kök Hücre İzolasyonları alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

16

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

İÇ HASTALIKLARI

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

1

Tıpta Uzmanlık Eğitimini İç Hastalıkları alanında yapmış olmak. Sağlıklı Bireylerde Thiol-Disulfid Sirkadyen Ritmi konusunda çalışmalar yapmış olmak.

17

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

RADYOLOJİ

DOKTOR ÖĞRETİM
ÜYESİ

1

Tıpta Uzmanlık Eğitimini Radyoloji alanında yapmış olmak ve Alt Eksterime Derin Ven Trombozu Tanısında Venografi konusunda
çalışması bulunmak.

18

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ

KADIN HASTALIKLARI VE
DOĞUM

DOKTOR ÖĞRETİM
ÜYESİ

1

Tıpta Uzmanlığını Kadın Hastalıkları ve Doğum alanında yapmış olmak. Kanserli Hastaların Kan Parametreleri üzerine çalışmış
olmak.

NİĞDE ZÜBEYDE HANIM SAĞLIK YÜKSEKOKULU

19

SOSYAL HİZMETLER

SOSYAL HİZMET

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

1

Sosyoloji Anabilim Dalında Yüksek Lisans ve Doktora yapmış olmak. Sosyal Hizmetlerin Sunumunda Kitle İletişim Araçlarının Kullanılması konularında çalışmalar yapmış olmak.

20

SOSYAL HİZMETLER

SOSYAL HİZMET

DOKTOR ÖĞRETİM
ÜYESİ

1

Sosyal Politika Anabilim Dalında Yüksek Lisans ve Doktora yapmış olmak. İşgücü Piyasasında Değişim ve Becerilerin Geliştirilmesi
konusunda çalışmalar yapmış olmak.

BOR MESLEK YÜKSEKOKULU

21

BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ

BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

1

Bilgisayar Mühendisliği veya Matematik Bölümü mezunu olmak. Bilgisayar Mühendisliği veya Matematik Anabilim Dalında Yüksek Lisans ve Doktora yapmış olmak. Bilgisayarla Grafik Çizim Teknikleri, Bunların Hesaplamalı Formülleri ve Algoritmaları
Üzerine çalışmalar yapmış olmak.