Nuh Naci Yazgan Üniversitesi 1 akademik personel alacak

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörlüğünden:


Üniversitemize  2547  sayılı  Yükseköğretim  Kanunu,  Öğretim  Üyeliğine  Yükseltilme  ve Atanma    Yönetmeliği    hükümlerinde    aranan    koşulları    yerine    getirmiş    olmak    kaydı    ile Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimine öğretim üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadro tam zamanlıdır.

Profesör kadrosuna başvuracakların, bir dilekçenin ekinde, noter veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora belgeleri, doçentlik belgesi, doçentlik yabancı dil başarı belgesi, yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi, nüfus cüzdanının tasdikli fotokopisi, 2 adet fotoğraf, özgeçmiş (YÖK formatlı), bilimsel yayınlarını kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara  yapılan  atıfları,  sanat  eserlerini,  icralarını  ve  bunlara  ilişkin  dokümanı,  eğitim-öğretim faaliyetlerini,  yönetimlerinde  devam  eden  ve  biten  doktora,  sanatta  yeterlik  veya  yüksek  lisans çalışmalarını,   üniversite   veya   yüksek   teknoloji   enstitüsüne   katkılarını   kapsayan   dosyayı Üniversite   Rektörlüğü’ne   altı   nüsha   olarak   teslim   etmeleri   gerekmektedir.   Adaylar,   bu başvurularında Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 14. maddesi gereğince yayınlarından birini başlıca araştırma eseri olarak gösterir.

Başvurular bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde şahsen veya posta aracılığı ile  yapılabilir.  Postadaki  gecikmeler  ve  eksik  belge  ile  yapılan  başvurular  dikkate  alınmaz. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez. Başvuru için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler ilgili birimden öğrenilecektir.

Duyurulur.

 

Fakülte

Bölüm

Kadro Unvanı

Kadro Sayısı

Fen-Edebiyat

Psikoloji

Profesör

1