Nuh Naci Yazgan Üniversitesi 3 akademik personel alacak

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine öğretim üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır.
Doçent kadrosuna başvuracakların, bir dilekçenin ekinde, özgeçmiş (YÖK formatlı), yayın listesi, noter veya resmî kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora belgeleri, doçentlik belgesi, doçentlik yabancı dil başarı belgesi, yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi, nüfus cüzdanının tasdikli fotokopisi, 2 adet fotoğraf, bilimsel çalışmalarını ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosyayı Üniversite Rektörlüğü’ne teslim etmeleri gerekmektedir.
Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracakların, bir dilekçenin ekinde, özgeçmiş (YÖK formatlı), yayın listesi, noter veya resmî kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora belgeleri, yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi, nüfus cüzdanının tasdikli fotokopisi, 2 adet fotoğraf, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosyayı ilgili Fakülte Dekanlığı’na teslim etmeleri gerekmektedir.
Başvurular bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez. Başvuru için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler ilgili birimden öğrenilecektir.
Duyurulur.

Fakülte

Bölüm

Kadro
Unvanı

Kadro
Sayısı

Açıklama


Mühendislik

Elektrik- Elektronik Mühendisliği


Doçent


1

Doçent unvanını Elektrik- Elektronik Mühendisliği bilim alanında almış olmak.


İktisadi ve İdari Bilimler


Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi


Doçent


1

Doçent unvanını Yerel Yönetimler, Kent ve Çevre Politikaları bilim alanında almış
olmak.

Sağlık
Bilimleri

Beslenme ve
Diyetetik

Dr. Öğretim
Üyesi

1

Doktorasını Beslenme ve
Diyetetik alanında yapmış olmak.