Nuh Naci Yazgan Üniversitesi 8 akademik personel alacak

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörlüğünden


Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine öğretim üyeleri alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır.

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracakların, bir dilekçenin ekinde, noter veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora belgeleri, yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi, nüfus cüzdanının tasdikli fotokopisi, askerlik belgesi, iki adet fotoğraf, özgeçmiş (YÖK formatlı), bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosyayı ilgili dekanlıklara teslim etmeleri gerekmektedir.

Doçent kadrosuna başvuracakların, bir dilekçenin ekinde, özgeçmiş (YÖK formatlı), yayın listesi, noter veya resmî kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora belgeleri, doçentlik belgesi, doçentlik yabancı dil başarı belgesi, yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi, nüfus cüzdanının tasdikli fotokopisi, 2 adet fotoğraf, bilimsel çalışmalarını ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosyayı Üniversite Rektörlüğü’ne teslim etmeleri gerekmektedir.

Başvurular bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz.
İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez.

Duyurulur.
 

Fakülte

Anabilim Dalı/Bölüm

Kadro Unvanı

Kadro
Sayısı

Diş Hekimliği

Protetik Diş Tedavisi

Dr. Öğretim Üyesi

1

Diş Hekimliği

Restoratif Diş Tedavisi

Dr. Öğretim Üyesi

2

Diş Hekimliği

Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi

Dr. Öğretim Üyesi

1

Diş Hekimliği

Endodonti

Dr. Öğretim Üyesi

1

Diş Hekimliği

Çocuk Diş Hekimliği

Dr. Öğretim Üyesi

1

Diş Hekimliği

Çocuk Diş Hekimliği

Doçent

1

Güzel Sanatlar ve Tasarım

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı

Dr. Öğretim Üyesi

1