OSTİM Teknik Üniversitesi 15 akademik personel alacak

OSTİM Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden


Başvuru Tarihi : 01/03/2021
Son Başvuru Tarihi : 15/03/2021
Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alım ilanımız için;
Ön Değerlendirme Tarihi: 17/03/2021
Sınav Tarihi : 18/03/2021
Sonuç Açıklama Tarihi : 22/03/2021

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 7100 sayılı Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yüksek Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara tam zamanlı öğretim elemanı alınacaktır.
Müracaat edecek adayların ilgili Yönetmelik hükümlerinde belirtilen asgari başvuru koşullarını sağlamaları ve aşağıda istenilen belgeler ile birlikte Profesör ve Doçent kadrosuna müracaat edecek Rektörlük İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi, Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi kadrolarına müracaat edecek adayların ilgili Fakülte Dekanlıklarına veya Yüksekokul Müdürlüğüne şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir.
ADRES: OSTİM Teknik Üniversitesi OSTİM 06374 ANKARA

 

TÜM ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER

PROFESÖR, DOÇENT ve DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
KADROSU İÇİN İSTENEN BELGELER

1- Başvurdukları birimi belirten dilekçe.
2- Özgeçmiş.
3- İki adet vesikalık fotoğraf (fotoğrafların arkasına adı, soyadı ve başvurulan kadro yazılacaktır).
4- Nüfus Cüzdanı Örneği.
5- Onaylı diploma fotokopileri (lisans, yüksek lisans ve varsa doktora). Yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekir.
6- SGK Hizmet Dökümü.
7- Adli Sicil Belgesi.
8- Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge.

1- Yayın listesi
2- Doçentlik belgesi
3- İngilizce eğitim veren bölümler için İngilizce dilinden en az 80 puan alındığını gösterir, YÖK Tarafından Kabul Edilen Merkezi Yabancı Dil Sınavı veya Eşdeğeri Kabul Edilen Sınav Sonuç Belgesi.
4- Profesörler için bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet dosya ve 6 adet CD. Doçentler ve Doktor Öğretim Üyeleri için bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet dosya ve 4 adet CD.


ÖZEL ŞARTLAR
• Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi kadrosuna başvuracak adayların Üniversitemiz tarafından yapılacak sınavdan en az 70 puan almaları gerekmektedir.
• İdarenin uygun görmesi halinde ilanın her aşamasında ilan iptal edilebilir.
• Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar başvuru yapılacak ilgili birimin dekanlığına/müdürlüğüne ulaşması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır.
• İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.
• Tüm adayların 657 sayılı Kanun’un 48.maddesindeki şartları taşıması gerekir.

BİRİM

BÖLÜM / PROGRAM

Prof.

Doç.

Dr. Öğr.
Üyesi

ÖĞRETİM ÜYESİ
(Prof. Dr., Doç., Dr. Öğr. Üyesi) KADROLARI İÇİN ARANAN ŞARTLAR

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

Görsel İletişim Tasarımı (Türkçe)

3

Grafik, Grafik Tasarımı, Görsel İletişim Tasarımı, Çizgi Film -Animasyon, Sinema ve Televizyon, Radyo TV ve Sinema, Geleneksel Türk Sanatları, Sahne Sanatları, Resim, Fotoğraf Bölümü alanında lisans, lisansüstü, doktora derecelerine sahip
olmak.

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

Endüstriyel Tasarım (Türkçe)

3

Endüstriyel Tasarım, Endüstri Ürünleri Tasarımı, Endüstriyel Tasarım Mühendisliği, Makine Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Makine Eğitimi Bölümü, Makine Bölümü, alanlarında lisans, lisansüstü, doktora
derecelerine sahip olmak.

Mühendislik Fakültesi

Endüstri Mühendisliği (İngilizce)

   

 1 

Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora derecelerini matematik alanında almış olmak; Fuzzy Fonksiyonlar alanlarında akademik çalışmalar yapmış ve tercihen yükseköğretim kurumlarında ders vermiş
olmak.

Mühendislik Fakültesi

Endüstri Mühendisliği (İngilizce)

 2 

Mühendislik alanlarından birinden doktora derecesine sahip olmak; elektrikli araçlar, enerji ve akıllı şehirler gibi alanlarda araştırma ve uluslararası yayınlar yapmış
olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme (İngilizce)

       

        

 1 

İşletme, iktisat, mühendislik lisans programlarından mezun olmak. İşletme alanında doktora derecesine sahip olmak. Lojistik ve Tedarik Zinciri alanlarında
araştırma yapmış olmak.

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ (DERS VERECEK)/ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

Görsel İletişim Tasarımı (İngilizce) Araştırma Görevlisi

1

Grafik, Grafik Tasarımı, Görsel İletişim Tasarımı bölümünden lisans mezunu olmak; alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak. ALES’ ten alanında en az 70 puan almış olmak; YÖK tarafından kabul edilen Merkezi Yabancı Dil Sınavı veya eşdeğeri kabul
edilen sınavdan en az 80 puan almış olmak.

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

Görsel İletişim Tasarımı (Türkçe) Araştırma Görevlisi

1

Grafik, Grafik Tasarımı, Görsel İletişim Tasarımı bölümünden lisans mezunu olmak; alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak. ALES’ ten alanında en az 70 puan almış olmak; YÖK tarafından kabul edilen Merkezi Yabancı Dil Sınavı veya eşdeğeri kabul
edilen sınavdan en az 50 puan almış olmak.

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Türkçe) Araştırma Görevlisi

1

İç Mimarlık ya da İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümünden lisans mezunu olmak; alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak. ALES’ ten alanında en az 70 puan almış olmak; YÖK tarafından kabul edilen Merkezi Yabancı Dil Sınavı veya eşdeğeri kabul
edilen sınavdan en az 50 puan almış olmak.

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

Şehir ve Bölge Planlama (Türkçe) Araştırma Görevlisi

1

Şehir ve Bölge Planlama bölümünden lisans mezunu olmak; alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak. ALES’ ten alanında en az 70 puan almış olmak; YÖK tarafından kabul edilen Merkezi Yabancı Dil Sınavı veya eşdeğeri kabul edilen sınavdan en az 50
puan almış olmak.

Meslek Yüksekokulu

E-Ticaret ve Pazarlama (Öğr. Gör.)

1

İşletme lisans mezunu olmak. Sanayi Politikaları ve Teknoloji Yönetimi alanında yüksek lisans derecesine sahip olmak