Sakarya Üniversitesi 3 akademik personel alacak

Sakarya Üniversitesi Rektörlüğünden

Üniversitemiz birimlerine, "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesi hükümleri uyarınca Öğretim Elemanı alınacaktır.

A) GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR
1-657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.
2-ALES'ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmaya talep edenlerin öndeğerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.
3-Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyet notunun hesaplanmasında kullanılacak 4'lük ve 5 'lik not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu Kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliğine Üniversitemiz senatosu karar verir.
4-Adaylarda, yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda atama yapılacak programın eğitim dilinde; bilim alanı yabancı dille ilgili kadrolara yapılacak öğretim görevlisi atamaları ile 04/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5. maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu yabancı dil dersini vermek üzere öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili dilde; yükseköğretim kurumlarının uluslararası ilişkiler ile yabancı dille ilgili uygulamalı birimlerinde istihdam edilecek öğretim görevlisi atamalarında en az bir dilde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az (Değişik ibare: RG-18/5/2021-31485) 85 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır.
5-Öğretim Görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır. Meslek Yüksekokullarında ilan edilen kadrolar yabancı dil şartından muaftır.

B) BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
1- Başvuru Formu ( http://www.ilan.sakarya.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir.)
2- Özgeçmiş 
3- 2 adet fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş)
4- ALES ve Yabancı Dil Belgesi (ALES sonuçları açıklandığı tarihten itibaren 5 (beş) yıl geçerlidir.)
5- Lisans ve Yüksek Lisans Transkripti (e-Devletten alınan karekodlu belgeler veya resmi kurumlarca onaylanmış ıslak imzalı/mühürlü belgeler)
6- Mezuniyet belgeleri (e-Devletten alınan karekodlu belgeler veya resmi kurumlarca onaylanmış ıslak imzalı/mühürlü belgeler. Yurtdışından alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.)
7- Erkek adaylar için askerlik durumunu gösteren belge.
8- Nüfus Cüzdanı fotokopisi
9- Hizmet Belgesi (Daha Önce Kamuda Hizmeti Olanlar için)
10- Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge (e-Devlet üzerinden alınan belge)
11- Tecrübe şartı bulunan ilanlarda tecrübe belgesi

C) SINAV TAKVİMİ
Duyuru Başlama Tarihi : 22/09/2021 Giriş Sınavı Tarihi : 20/10/2021
Son Başvuru Tarihi : 06/10/2021 Sonuç Açıklama Tarihi : 27/10/2021
Ön Değerlendirme Tarihi : 13/10/2021 Sonuçların İlan Edileceği İnternet Adresi : http://www.ilan.sakarya.edu.tr/

İlan No İlgili Birim Kadro Adedi Derece Unvan Özel Şartlar Başvuru Adresi
220921,01 Adapazarı Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Teknolojileri Bölümü
Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği Programı
1 6 Öğr. Gör. (Ders Verecek) Bilgisayar Mühendisliği veya Elektrik-Elektronik Mühendisliği lisans mezunu olmak. Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği alanında tezli yüksek lisans ve doktora yapmış olmak, biyomedikal veya sağlık teknolojileri alanında tecrübeli olmak. Yüksek Lisans sonrası bir Yükseköğretim kurumunda en az 3 yıl ders vermiş olmak. Bilgisayar programlama alanında ders anlatma tecrübesine sahip olmak. Adapazarı Meslek Yüksekokulu
Tel: 0264 295 52 25
220921,02 Devlet Konservatuvarı Çalgı Eğitimi Bölümü Türk Halk Müziği
Anabilim Dalı
1 7 Öğr. Gör. (Ders Verecek) Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Temel Bilimler Bölümünden mezun olmak. Türk Halk Müziği alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak. Bir yükseköğretim kurumunda
en az 10 yıl ''bağlama'' çalgı dersi vermiş olmak.
Devlet Konservatuvarı Müdürlüğü
Tel: 0264 295 65 56
220921,03 Adalet Meslek Yüksekokulu Hukuk Bölümü
Adalet Programı
1 5 Öğr. Gör. (Ders Verecek) Hukuk Fakültesi mezunu olmak. Özel Hukuk alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak. Lisans sonrası Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku alanında en az 10 yıl tecrübe sahibi olmak. Adalet Meslek Yüksekokulu
Tel: 0264 295 40 67

D) DİĞER AÇIKLAMALAR
1. Adaylar ilan edilen kadrolardan ancak birine başvuru yapabilir, aynı ilan dönemi içinde birden fazla kadroya başvurusu bulunduğu tespit edilen adayların tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır. Başvurular şahsen veya posta ile yapılacak olup süresi içinde yapılmayan ya da eksik belgeli yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir. İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir. Bu kişiler hakkında yasal işlem yapılacaktır.
Üniversitemiz sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar ve ilanın her aşamasını iptal edebilir.
http://www.ilan.sakarya.edu.tr/ adresinden yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
E) MUAFİYET
Doktora veya Tıpta, Diş Hekimliğinde, Eczacılıkta ve Veteriner Hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlilik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, Yükseköğretim Kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.