Sakarya Üniversitesi 30 akademik personel alacak

Sakarya Üniversitesi Rektörlüğünden:


Üniversitemiz birimlerine, "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesi hükümleri uyarınca Öğretim Elemanı alınacaktır.
Adaylar ilan edilen kadrolardan ancak birine başvuru yapabilir, aynı ilan dönemi içinde birden fazla kadroya başvurusu bulunduğu tespit edilen adayların tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır. Başvurular şahsen veya posta ile yapılacak olup süresi içinde yapılmayan ya da eksik belgeli yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir. İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.
Bu kişiler hakkında yasal işlem yapılacaktır.
Üniversitemiz sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar ve ilanın her aşamasını iptal edebilir.
http://www.ilan.sakarya.edu.tr/ adresinden yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
Aşağıda belirtilen durumda bulunan adaylar ilana başvuru yapamazlar.
1) 06/02/2013 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim Yönetmeliğinde tanımlanan azami öğrenim süresini dolduran ancak 2016- 2017 eğitim öğretim güz yarıyılından itibaren azami süreleri tekrar başlatılan öğrenciler,
2) Lisansüstü Eğitim Yönetmeliğinin yayımlandığı 20/04/2016 tarihinden itibaren 2017 güz dönemine kadar geçen sürede azami öğrenim sürelerinin dolması nedeniyle kadro ile ilişikleri kesilen araştırma görevlilerinden, 2016-2017 güz döneminde azami öğrenim süresi yeniden başlayan öğrenciler. Araştırma görevlisi kadrosuna atamalar 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 50/d maddesi uyarınca yapılacaktır.

A) GENEL ve ÖZEL ŞARTLAR
1- 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.
2- ALES'ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmaya talep edenlerin öndeğerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.
3- Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyet notunun hesaplanmasında kullanılacak 4'lük ve 5 'lik not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu Kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliğine Üniversitemiz senatosu karar verir.
4- Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir. Devlet Yükseköğretim kurumlarının araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlilik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır.

B) BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
1- Başvuru Formu ( http://www.ilan.sakarya.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir.)
2- Özgeçmiş
3- 2 adet fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş)
4- Ales ve Yabancı Dil Belgesi (ALES sonuçları açıklandığı tarihten itibaren 5 (beş) yıl geçerlidir. )
5- Lisans ve Yüksek Lisans Transkripti (e-Devletten alınan karekodlu belgeler veya resmi kurumlarca onaylanmış ıslak imzalı/mühürlü belgeler)
6- Mezuniyet belgeleri (e-Devletten alınan karekodlu belgeler veya resmi kurumlarca onaylanmış ıslak imzalı/mühürlü belgeler. Yurtdışından alınan
diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.)
7- Lisansüstü eğitim yaptığına dair yeni tarihli öğrenci belgesi (Araştırma Görevlisi başvuruları için)
8- Erkek adaylar için askerlik durumunu gösteren belge.
9- Nüfus Cüzdanı fotokopisi
10- Hizmet Belgesi (Daha Önce Kamuda Hizmeti Olanlar için)
11- Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge (e-Devlet üzerinden alınan belge)

C) SINAV TAKVİMİ
Duyuru Başlama Tarihi : 11/11/2021 Giriş Sınavı Tarihi : 09/12/2021
Son Başvuru Tarihi : 25/11/2021 Sonuç Açıklama Tarihi : 16/12/2021
Ön Değerlendirme Tarihi : 02/12/2021 Sonuçların İlan Edileceği İnternet Adresi : http://www.ilan.sakarya.edu.tr/

 

İlan No

İlgili Birim

Kadro Adedi

Derece

Unvan

Özel Şartlar

Başvuru Adresi

11112021,04

Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü
Ebelik Anabilim Dalı

1

4

Arş. Gör.

Ebelikte veya Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Tel: 0264 295 66 01

11112021,05

Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü
Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı

1

4

Arş. Gör.

Hemşirelikte veya Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Tel: 0264 295 66 01

11112021,06

Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü
Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı

2

4

Arş. Gör.

Hemşirelikte veya Hemşirelik Esasları alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Tel: 0264 295 66 01

11112021,07

Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü
Makine Mühendisliği Anabilim Dalı

1

4

Arş. Gör.

Makine Mühendisliği lisans mezunu olup, Makine Mühendisliği alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

Mühendislik Fakültesi Tel: 0264 295 56 05

11112021,08

İlahiyat Fakültesi
Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Din Felsefesi Anabilim Dalı

1

4

Arş. Gör.

İlahiyat Fakültesi veya dengi bir fakülteden mezun olmak. Din Felsefesi alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

İlahiyat Fakültesi Tel: 0264 295 67 31

11112021,09

İlahiyat Fakültesi
Temel İslam Bilimleri Bölümü Hadis Anabilim Dalı

1

4

Arş. Gör.

İlahiyat Fakültesi veya dengi bir fakülteden mezun olmak. Hadis alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

İlahiyat Fakültesi Tel: 0264 295 67 31

11112021,10

İlahiyat Fakültesi
Temel İslam Bilimleri Bölümü Tasavvuf Anabilim Dalı

1

5

Arş. Gör.

İlahiyat Fakültesi veya dengi bir fakülteden mezun olmak. Tasavvuf alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

İlahiyat Fakültesi Tel: 0264 295 67 31

11112021,11

İlahiyat Fakültesi
Temel İslam Bilimleri Bölümü Tefsir Anabilim Dalı

1

5

Arş. Gör.

İlahiyat Fakültesi veya dengi bir fakülteden mezun olmak. Tefsir alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

İlahiyat Fakültesi Tel: 0264 295 67 31

11112021,12

Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bölümü
Bilişim Sistemleri Mühendisliği Anabilim Dalı

1

4

Arş. Gör.

Lisans eğitimini Bilişim Sistemleri Mühendisliği alanında tamamlamış olmak ve Bilişim Sistemleri Mühendisliği anabilim dalında tezli yüksek lisans veya doktora
yapıyor olmak.

Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi
Tel: 0264 295 69 81

11112021,13

Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı

1

4

Arş. Gör.

Lisans eğitimini Bilgisayar Mühendisliği alanında tamamlamış olmak ve
Bilgisayar Mühendisliği anabilim dalında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

Bilgisayar ve Bilişim
Bilimleri Fakültesi Tel: 0264 295 69 81

11112021,14

Eğitim Fakültesi
Eğitim Bilimleri Bölümü
Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı

1

4

Arş. Gör.

Eğitim Fakültesi mezunu olmak, Eğitim Programları ve Öğretim alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

Eğitim Fakültesi Tel: 0264 295 71 96

11112021,15

Eğitim Fakültesi
Eğitim Bilimleri Bölümü
Eğitim Yönetimi ve Denetimi Anabilim Dalı

1

4

Arş. Gör.

Eğitim Fakültesi mezunu olmak, Eğitim Yönetimi alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

Eğitim Fakültesi Tel: 0264 295 71 96

11112021,16

Eğitim Fakültesi
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Matematik Eğitimi Anabilim Dalı

1

4

Arş. Gör.

İlköğretim Matematik Eğitimi anabilim dalı lisans mezunu olmak, alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

Eğitim Fakültesi Tel: 0264 295 71 96

11112021,17

Eğitim Fakültesi
Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı

1

4

Arş. Gör.

Eğitim Fakültesi İngilizce Eğitimi lisans mezunu olmak, İngilizce Eğitimi alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

Eğitim Fakültesi Tel: 0264 295 71 96

11112021,18

Eğitim Fakültesi
Türkçe ve Sosyal Bilgiler Eğitimi Bölümü Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı

1

4

Arş. Gör.

İlköğretim Sosyal Bilgiler Eğitimi anabilim dalı lisans mezunu olmak, alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

Eğitim Fakültesi Tel: 0264 295 71 96

11112021,19

İletişim Fakültesi
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Halkla İlişkiler Anabilim Dalı

1

4

Arş. Gör.

Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Reklamcılık ve Tanıtım, Reklamcılık, İletişim Stratejileri ve Halkla İlişkiler, Yeni Medya ve
İletişim Yönetimi anabilim dallarının birinde tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

İletişim Fakültesi Tel: 0264 295 70 15

11112021,20

İletişim Fakültesi
İletişim ve Tasarımı Bölümü İletişim ve Tasarımı Anabilim Dalı

1

4

Arş. Gör.

İletişim Bilimleri, İletişim Tasarımı ve Yönetimi, Medya ve İletişim Çalışmaları,
Görsel İletişim, Grafik Tasarım, Görsel İletişim Tasarımı anabilim dallarının birinde tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

İletişim Fakültesi Tel: 0264 295 70 15

11112021,21

Fen-Edebiyat Fakültesi
Mütercim ve Tercümanlık Bölümü Mütercim Tercümanlık (İngilizce) Anabilim Dalı

1

4

Arş. Gör.

Mütercim ve Tercümanlık veya Çeviribilim (İngilizce) lisans mezunu olmak ve Çeviribilim veya Dilbilim alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

Fen-Edebiyat Fakültesi Tel: 0264 295 59 58

11112021,22

Fen-Edebiyat Fakültesi
Mütercim ve Tercümanlık Bölümü
Mütercim Tercümanlık (Almanca) Anabilim Dalı

1

5

Arş. Gör.

Mütercim ve Tercümanlık veya Çeviribilim (Almanca) lisans mezunu olmak ve Çeviribilim alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

Fen-Edebiyat Fakültesi Tel: 0264 295 59 58

11112021,23

Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü
Zooloji Anabilim Dalı

1

5

Arş. Gör.

Biyoloji lisans mezunu olmak ve Zooloji alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

Fen-Edebiyat Fakültesi Tel: 0264 295 59 58

11112021,24

Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü
Birey ve Toplum Sorunları Anabilim Dalı

1

5

Arş. Gör.

Sosyal Hizmet veya Din Sosyolojisi alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak

Fen-Edebiyat Fakültesi Tel: 0264 295 59 58

11112021,25

Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü
Toplumsal Gelişme ve Sosyal Politika
Anabilim Dalı

1

5

Arş. Gör.

Sosyal Hizmet alanında lisans ve tezli yüksek lisans yapmış olmak aynı alanda doktora yapıyor olmak.

Fen-Edebiyat Fakültesi Tel: 0264 295 59 58

11112021,26

Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Fizikokimya Anabilim Dalı

1

5

Arş. Gör.

Kimya Bölümü lisans mezunu olmak ve Fizikokimya alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak

Fen-Edebiyat Fakültesi Tel: 0264 295 59 58

11112021,27

Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü
Katıhal Fiziği Anabilim Dalı

1

5

Arş. Gör.

Fizik veya Fizik Mühendisliği lisans mezunu olmak, Katıhal Fiziği alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

Fen-Edebiyat Fakültesi Tel: 0264 295 59 58

11112021,28

Fen-Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü
Türk-İslam Sanatı Anabilim Dalı

1

5

Arş. Gör.

Sanat Tarihi mezunu olmak ve Sanat Tarihi Anabilim dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

Fen-Edebiyat Fakültesi Tel: 0264 295 59 58

11112021,29

Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü
İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat
Anabilim Dalı

1

5

Arş. Gör.

İktisat Bölümü lisans mezunu olmak. İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat anabilim dalında veya İstatistik alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

Siyasal Bilgiler Fakültesi Tel: 0264 295 62 32

11112021,30

Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü
İktisat Tarihi Anabilim Dalı

1

4

Arş. Gör.

İktisat Bölümü lisans mezunu olmak. İktisat Tarihi anabilim dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

Siyasal Bilgiler Fakültesi Tel: 0264 295 62 32

11112021,31

Siyasal Bilgiler Fakültesi
İslam İktisadı ve Finans Bölümü İslam İktisadı ve Finans Anabilim Dalı

1

5

Arş. Gör.

İslam Ekonomisi ve Finansı veya İslam İktisadı ve Finans anabilim dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

Siyasal Bilgiler Fakültesi Tel: 0264 295 62 32

11112021,32

İşletme Fakültesi
Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü Yönetim Bilişim Sistemleri Anabilim Dalı

1

5

Arş. Gör.

Yönetim Bilişim Sistemleri, İşletme Enformatiği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, İşletme veya Bilgisayar Mühendisliği lisans mezunu olmak ve Yönetim Bilişim Sistemleri alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
Yabancı dil puanı en az 80 olmak.

İşletme Fakültesi Tel: 0264 295 71 28

11112021,33

Devlet Konservatuvarı Türk Halk Oyunları Bölümü
Türk Halk Oyunları Anabilim Dalı

1

5

Arş. Gör.

Türk Halk Oyunları lisans mezunu olmak, Türk Halk Oyunları anabilim dalında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

Devlet Konservatuvarı Tel: 0264 295 65 66


D) MUAFİYET

Doktora veya Tıpta, Diş Hekimliğinde, Eczacılıkta ve Veteriner Hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlilik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, Yükseköğretim Kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.