Sakarya Üniversitesi 43 akademik personel alacak

Sakarya Üniversitesi Rektörlüğünden

2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre Üniversitemiz’e Öğretim Üyesi alınacaktır.
1-Profesör kadrosu için adayların başvuru formuna (http://www.ilan.sakarya.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir) fotoğraflı özgeçmişini, nüfus cüzdan suretini, Doçentlik Belgesini, Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri çerçevesinde yayın listesini, bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora çalışmalarını veya yüksek lisans çalışmalarını kapsayan dosyasını https://akb.sabis.sakarya.edu.tr adresinden giriş yaparak pdf veya zip biçiminde yükleyip on-line başvuru yapmaları gerekmektedir.
2-Doçent kadrosu için adayların başvuru formuna (http://www.ilan.sakarya.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir) fotoğraflı özgeçmişini, nüfus cüzdan suretini, öğrenim belgelerini, Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri çerçevesinde yayın listesini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyalarını https://akb.sabis.sakarya.edu.tr adresinden giriş yaparak pdf veya zip biçiminde yükleyip on-line başvuru yapmaları gerekmektedir.
3-Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için adayların, başvuru formuna (http://www.ilan.sakarya.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir) fotoğraflı özgeçmişini, nüfus cüzdan suretini, öğrenim belgelerini, yabancı dil belgesini, Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri çerçevesinde yayın listesini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyalarını https://akb.sabis.sakarya.edu.tr adresinden giriş yaparak pdf veya zip biçiminde yükleyip on-line başvuru yapmaları gerekmektedir.
4-Doçent unvanı almış bulunanlar Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuru yapamazlar.
5-Yurtdışından alınan diploma var ise, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca verilen Denklik Belgesi ile birlikte yüklenmesi gerekmektedir.
6-Sakarya Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Ölçütlerine http://www.ilan.sakarya.edu.tr adresinden ulaşılabilir.
7-Başvurular on-line olarak "https://akb.sabis.sakarya.edu.tr" web sayfası üzerinden alınacaktır. Kişisel beyana dayalı olarak sisteme yüklenen belgelerin aslı kurumumuz tarafından istenildiğinde sunamayanların başvuruları geçersiz sayılacaktır.
8-Son başvuru tarihi ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gündür. Başvuru süresi içinde yapılmayan başvurular ile eksik ya da yanlış yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. 

İLGİLİ BİRİM

ADET

DERECE

UNVANI

AÇIKLAMA

BİLGİSAYAR VE BİLİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

1

1

PROFESÖR

Kablosuz algılayıcı ağlar ve Nesnelerin İnterneti alanında bilimsel çalışmalar üretmiş olmak.

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ KLİNİK BİLİMLER BÖLÜMÜ
PERİODONTOLOJİ ANABİLİM DALI

1

2

DR. ÖĞR. ÜYESİ

Kronik periodontitisli hastalarda çalışma yapmış olmak.

EĞİTİM FAKÜLTESİ
EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ EĞİTİM YÖNETİMİ ANABİLİM DALI

1

1

PROFESÖR

Doktorasını ve doçentliğini Eğitim Yönetimi ve Denetimi alanından almış olmak, Eğitim Yönetimi Bilgi Sistemleri ve
Öğrenme Yönetim Sistemleri konularında çalışmaları olmak.

EĞİTİM FAKÜLTESİ
EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ANABİLİM DALI

1

2

DOÇENT

Yüksek lisans, doktora ve doçentliğini Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme alanından almış olmak. Genellenebilirlik Kuramı, Çok Yüzeyli Rasch Modeli ve Çoklu Regresyon Analizi
konularında çalışmaları olmak.

EĞİTİM FAKÜLTESİ TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ
SINIF EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

1

1

DOÇENT

Doktorasını Sınıf Eğitimi Alanında tamamlamış olmak, Temel
Eğitim (Sosyal Bilgiler Eğitimi) alanında doçentliğini almış olmak ve değerler eğitimi ile ilgili çalışmaları bulunmak.

EĞİTİM FAKÜLTESİ
EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİMİ ANABİLİM DALI

1

1

DOÇENT

Lisans, Lisansüstü eğitimini ve Doçentliğini Eğitim Programları ve Öğretim alanından almış olmak. Modüler öğretim, mesleki ve teknik eğitim, yaşam boyu öğrenme ve öğretmen yetiştirme
konularında çalışmaları olmak.

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
ALMAN DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ ALMAN DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI

1

2

DR. ÖĞR. ÜYESİ

Yüksek lisans ve doktorasını Alman Dili ve Edebiyatı alanında yapmış olmak. Söylem çözümlemesi, medyalararasılık ve 20.
yüzyıl Alman edebiyatında zaman konularında çalışmaları olmak.

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ
ORGANİK KİMYA ANABİLİM DALI

1

1

DOÇENT

Yüksek lisans, doktora ve doçentliğini Kimya alanından almış olmak. En az biri ticarileşmiş olmak üzere en az üç patente sahip olmak. Üniversite- Sanayi iş birliği ile gerçekleştirilen en az bir
projede görev almış olmak.

HUKUK FAKÜLTESİ ÖZEL HUKUK BÖLÜMÜ
MEDENİ HUKUK ANABİLİM DALI

1

1

DOÇENT (ÖNCELİKLİ ALAN)

Medeni Hukuk Bilim Alanında Doçent Unvanına sahip olmak. Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Milletlerarası Satım Hukuku, Avrupa Sözleşme Hukuku ve Yapay Zeka Hukuku alanlarında
çalışma yapmış olmak.

HUKUK FAKÜLTESİ ÖZEL HUKUK BÖLÜMÜ
MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK ANABİLİM DALI

1

2

DR. ÖĞR. ÜYESİ

Doktorasını Özel Hukuk alanında yapmış olmak. Milletlerarası
Usul Hukuku, Kanunlar İhtilafı, Yatırım Hukuku ve Çevre Hukuku alanlarında çalışma yapmış olmak.

HUKUK FAKÜLTESİ ÖZEL HUKUK BÖLÜMÜ
TİCARET HUKUKU ANABİLİM DALI

1

2

DR. ÖĞR. ÜYESİ (ÖNCELİKLİ ALAN)

Doktorasını Özel Hukuk alanında yapmış olmak. Sermaye Piyasası Hukuku, Sigorta Hukuku, Sınai Mülkiyet Hukuku alanlarında çalışma yapmış olmak.

HUKUK FAKÜLTESİ ÖZEL HUKUK BÖLÜMÜ
İSLAM HUKUKU ANABİLİM DALI

1

2

DR. ÖĞR. ÜYESİ
(ÖNCELİKLİ ALAN)

Temel İslam Bilimleri alanında doktora yapmış olmak. İslâm Aile
Hukuku ve İslâm'da Çocuk Hakları konularında çalışmaları bulunmak.

İLAHİYAT FAKÜLTESİ
FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ BÖLÜMÜ DİN SOSYOLOJİSİ ANABİLİM DALI

1

2

DR. ÖĞR. ÜYESİ

Felsefe ve Din Bilimleri alanında doktora yapmış olmak. Din Sosyolojisi ve Göç konusunda akademik çalışmaları bulunmak.

İLAHİYAT FAKÜLTESİ
TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
İSLAM MEZHEPLERİ TARİHİ ANABİLİM DALI

1

3

DR. ÖĞR. ÜYESİ

Doktorasını İslam Mezhepleri Tarihi alanında yapmış olmak, Şia konusunda akademik çalışmaları bulunmak.

İŞLETME FAKÜLTESİ SAĞLIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ
SAĞLIK YÖNETİMİ ANABİLİM DALI

1

1

DOÇENT

Sağlık Kurumlarında Muhasebe ve Finans alanlarında çalışmaları bulunmak.

İŞLETME FAKÜLTESİ
YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLER ANABİLİM DALI

1

2

DR. ÖĞR. ÜYESİ

Doktorasını Yönetim Bilişim Sistemleri alanında yapmış olmak. Bilişim meslek kültürü ve teknoloji bağımlılığı konularında çalışmaları bulunmak.

İŞLETME FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ
MUHASEBE VE FİNANSMAN ANABİLİM DALI

1

1

DOÇENT

Doçentliğini Muhasebe alanında almış olmak. Şirket değerleme ve stratejik maliyet yönetimi alanlarında çalışmaları bulunmak.

İŞLETME FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ
MUHASEBE VE FİNANSMAN ANABİLİM DALI

1

1

DOÇENT

Doçentliğini Finans alanında almış olmak. İşletme finansmanı, enerji ve çalışma sermayesi alanlarında çalışmaları bulunmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

1

1

DOÇENT

Lisans, Lisansüstü eğitimini ve Doçentliğini İnşaat Mühendisliği alanında almış olmak. Şehir taşkın modellemeleri ve taşkın
yönetim planları konusunda akademik çalışmalar yapmış olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

1

1

DOÇENT

Lisans, Lisansüstü eğitimini ve Doçentliğini İnşaat Mühendisliği alanında almış olmak. Çelik elemanların darbe yüklemesi ve çelik- betonarme kompozit yapı elemanlarının onarım güçlendirilmesi konusunda akademik çalışmalar yapmış olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

1

1

DOÇENT

Lisans, Lisansüstü eğitimini ve Doçentliğini Makine Mühendisliği alanında almış olmak. Dış kaynaklı projede yürütücü veya araştırmacı olarak görev almış olmak. Çarpışma mekaniği ve saç
şekillendirme alanlarında çalışma yapmış olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

1

1

DOÇENT

Lisans, Lisansüstü eğitimini ve Doçentliğini Makine Mühendisliği alanında almış olmak. Yatay ve dikey eksenli rüzgar türbinlerinin
optimizasyonu alanında çalışmalar yapmış olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

1

1

DOÇENT

Lisans, Lisansüstü eğitimini ve Doçentliğini Makine Mühendisliği alanında almış olmak. Dış kaynaklı projede yürütücü veya araştırmacı olarak görev almış olmak. Termal Bariyer Kaplama ve Çarpışma mekaniği alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MALZEME BİLİMİ ANABİLİM DALI

1

1

PROFESÖR

Biyomimetik temelli malzeme geliştirme, alumina-zirkonya kompozitler, intermetalik malzemeler, hasar analizi ve malzeme karakterizasyonu konusunda akademik/endüstriyel çalışmalar
yapmış olmak.

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ
HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ ANABİLİM DALI

1

1

PROFESÖR

Doktorasını Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalında yapmış olmak. Doçentliğini Hemşirelik Bilim alanında almış olmak ve
medikal turizm hemşireliği ile ilgili çalışmaları olmak.

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ EBELİK BÖLÜMÜ
EBELİK ANABİLİM DALI

1

3

DR. ÖĞR. ÜYESİ (ÖNCELİKLİ ALAN)

Doktorasını Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalında yapmış olmak ve obeziteye yönelik sağlık inançları, önyargılar ile ilgili çalışmaları olmak.

SANAT TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ SERAMİK VE CAM BÖLÜMÜ
SERAMİK ANASANAT DALI

1

1

PROFESÖR

Doçentliğini Plastik Sanatlar alanında almış olmak. Seramik enstalasyon alanlarında sanatsal çalışmalar yapmış olmak.

SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ
ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ
ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ ANABİLİM DALI

1

1

PROFESÖR

Doçentliğini Sosyal Politika alanında almış olmak. Uzaktan çalışma ve yeni istihdam biçimleri hakkında çalışmaları olmak.

SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ
ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ
SOSYAL SİYASET VE SOSYAL GÜVENLİK ANABİLİM
DALI

1

1

DOÇENT

Doçentliğini Sosyal Politika alanında almış olmak. Sosyal Politikanın uluslararası ve Avrupa Birliği boyutu ile ilgili çalışmaları olmak.

SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ EKONOMETRİ BÖLÜMÜ
İSTATİSTİK ANABİLİM DALI

1

3

DOÇENT

Doktora ve doçentliğini Ekonometri alanında almış olmak, frekans alanında ekonometrik çalışmalar yapmış olmak.

SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ
İKTİSADİ GELİŞME VE ULUSLARARASI İKTİSAT
ANABİLİM DALI

1

1

DOÇENT

Doçentliğini Makro İktisat alanında almış olmak. Ekonomik büyüme ve Ar-Ge konularında çalışmalar yapmış olmak.

SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ
SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ SİYASET VE SOSYAL BİLİMLER ANABİLİM DALI

1

1

PROFESÖR

Doçentliğini Siyasal Düşünceler alanında almış olmak. Siyaset felsefesi, yargısal politika, siyasal gelişme ve demokratikleşme,
milliyetçilik alanlarında çalışmaları olmak.

SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ
SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ YÖNETİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI

1

1

PROFESÖR

Doçentliğini Kamu Yönetimi alanında almış olmak. Kamu politikası, yerel yönetimler ve idari reform konularında çalışmalar
yapmış olmak.

TIP FAKÜLTESİ
CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ GENEL CERRAHİ ANABİLİM DALI

1

1

DR. ÖĞR. ÜYESİ

Laparoskopik cerrahi ve böbrek nakli konusunda deneyimi olmak.

TIP FAKÜLTESİ
CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ GENEL CERRAHİ ANABİLİM DALI

1

1

DR. ÖĞR. ÜYESİ

Meme kanseri cerrahisi ve onkoplastik cerrahi konusunda deneyimli olmak.

TIP FAKÜLTESİ
DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

1

1

PROFESÖR

Neonatoloji uzmanı olmak. Yenidoğanda arteriyel, intrakardiyak tromboz ve PDA ile ilgili çalışmaları olmak.

TIP FAKÜLTESİ
DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLAR ANABİLİM DALI

1

1

DR. ÖĞR. ÜYESİ

Ürtiker konusunda ve ürtiker ile ilgili uluslararası mükemmeliyet merkezi yöneticiliği konusunda deneyimli olmak.

TIP FAKÜLTESİ
DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
ENFEKSİYON HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

1

1

DR. ÖĞR. ÜYESİ

Diyabetik ayak enfeksiyonları üzerine tecrübeli olmak.

TIP FAKÜLTESİ
DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

1

1

PROFESÖR

Hematoloji uzmanı olmak. Kemik iliği nakil merkezinde eğitim almış olmak.

TIP FAKÜLTESİ
DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

1

1

PROFESÖR

Tıbbi onkoloji uzmanı olmak. Arge kapsamlı klinik Faz2-3 çalışmalarda sorumlu araştırmacı deneyimi olmak.

TIP FAKÜLTESİ
DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

1

1

DR. ÖĞR. ÜYESİ

Tıbbi onkoloji uzmanı olmak. Yumuşak doku sarkomları alanında çalışma ve deneyimli olmak.

TIP FAKÜLTESİ
DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ RADYOLOJİ ANABİLİM DALI

1

1

DOÇENT

Girişimsel Radyoloji ve kardiyak görüntülemede deneyimli olmak.

TIP FAKÜLTESİ
TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ TIBBİ BİYOLOJİ ANABİLİM DALI

1

1

DR. ÖĞR. ÜYESİ

Prostat ve meme kanseri alanlarında çalışmaları olmak.