Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 21 akademik personel alacak

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörlüğünden

2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre Üniversitemize Öğretim Üyesi alınacaktır.
1- Profesör kadrosu için adayların Başvuru Formuna Özgeçmiş, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri İnceleme Komisyonu Bildirim Formu, Nüfus Cüzdan Sureti, 2 adet fotoğraf, Doçentlik belgesi, Öğrenim Belgeleri (Yurtdışından alınan diploma var ise, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca verilen Denklik Belgesi ile birlikte), Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütlerini ekleyerek oluşturduğu başvuru dosyası ayrıca yayın listesini, Bilimsel çalışma ve yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora çalışmalarını veya yüksek lisans çalışmalarını (PDF formatında), Özgeçmiş ile Üniversitemizin Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütlerini (word formatında) taşınabilir belleğe aktararak oluşturduğu 6 adet taşınabilir bellek ile birlikte Rektörlüğümüz Personel Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.
2- Doçent kadrosu için adaylar Başvuru Formuna Özgeçmiş, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri İnceleme Komisyonu Bildirim Formu, 2 adet fotoğraf, Nüfus Cüzdan Sureti, Doçentlik belgesi, Öğrenim Belgeleri (Yurtdışından alınan diploma var ise, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca verilen Denklik Belgesi ile birlikte), Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütlerini ekleyerek oluşturduğu başvuru dosyası ayrıca yayın listesini, Bilimsel çalışma ve yayınlarını (PDF formatında), Özgeçmiş ile Üniversitemizin Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütlerini (word formatında) taşınabilir belleğe aktararak oluşturduğu 4 adet taşınabilir bellek ile birlikte Rektörlüğümüz Personel Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.
3- Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için adaylar Başvuru Formuna Özgeçmiş, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri İnceleme Komisyonu Bildirim Formu, 2 adet fotoğraf, Nüfus cüzdan sureti, Öğrenim belgeleri (Yurtdışından alınan diploma var ise, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca verilen Denklik Belgesi ile birlikte), Yabancı Dil Belgesi, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütlerini ekleyerek oluşturduğu başvuru dosyası ayrıca Bilimsel çalışma ve yayınlarını (PDF formatında), Özgeçmiş ile Üniversitemizin Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütlerini (word formatında) taşınabilir belleğe aktararak oluşturduğu 4 adet taşınabilir bellek ile birlikte ilgili birime başvurmaları gerekmektedir.
* Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri İnceleme Komisyonu Bildirim Formu, Özgeçmiş Formatı ve İlana Başvuru Formlarına "https://personel.subu.edu.tr/tr" adresinden ulaşılabilir.
* Son başvuru tarihi ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gündür. Adaylar ilan edilen kadrolardan ancak birine başvuru yapabilir, aynı ilan dönemi içinde birden fazla kadroya başvurusu bulunduğu tespit edilen adayların tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır. Başvurular şahsen veya posta ile yapılacak olup süresi içinde yapılmayan ya da eksik belgeli yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir. Üniversitemiz sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar ve ilanın her aşamasını iptal edebilir.

İlgili Birim Adet Derece Unvan Açıklama
Teknoloji Fakültesi
Makine Mühendisliği Bölümü Makine Mühendisliği Anabilim Dalı
1 1 Profesör Doçentliğini Makine Mühendisliği alanında almış olmak, Akışkanlar, Isı Transferi ve Yapay Sinir Ağları konularında çalışmalar yapmış olmak.
Teknoloji Fakültesi
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Anabilim Dalı
1 1 Profesör Doçentliğini Malzeme ve Metalurji Mühendisliği alanında almış olmak, Kaynak ve Yüksek Mukavemetli Çelikler konularında çalışmalar yapmış olmak.
Teknoloji Fakültesi
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Anabilim Dalı
1 1 Profesör Doçentliğini Malzeme ve Metalurji Mühendisliği alanında almış olmak, Hafif Alaşımlar, Katmanlı Üretim, Toz Metalurjisi, konularında çalışmalar yapmış olmak.
Teknoloji Fakültesi
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Anabilim Dalı
1 1 Doçent Doçentliğini Malzeme ve Metalurji Mühendisliği alanında almış olmak, Kompozit Malzemeler ve Metal Kaplama konularında çalışmalar yapmış olmak.
Teknoloji Fakültesi
Makine Mühendisliği Bölümü Makine Mühendisliği Anabilim Dalı
1 1 Doktor Öğretim
Üyesi
Endüstri Mühendisliği lisans mezunu olmak, Doktorasını Makine Mühendisliği veya Endüstri Mühendisliği alanında yapmış olmak, Makine Öğrenmesi ve Karar Verme Analizleri konularında çalışmalar yapmış olmak.
Spor Bilimleri Fakültesi Rekreasyon Bölümü Rekreasyon Anabilim Dalı 1 1 Profesör Doçentliğini Spor Bilimleri alanında almış olmak, Rekreasyon, Rekreasyon Sosyolojisi ve Sporda Doping konularında çalışmalar yapmış olmak.
Spor Bilimleri Fakültesi
Antrenörlük Eğitimi Bölümü Antrenörlük Eğitimi Anabilim Dalı
1 1 Doçent Doçentliğini Spor Bilimleri alanında almış olmak, Antrenman Hareket Bilgisi, Egzersiz Fizyolojisi ve Fiziksel Uygunluk konularında çalışmalar yapmış olmak.
Spor Bilimleri Fakültesi Rekreasyon Bölümü
Rekreasyon Anabilim Dalı
1 1 Doktor Öğretim
Üyesi
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği lisans mezunu olmak, Doktorasını Beden Eğitimi ve Spor alanında yapmış olmak, Sporda Beslenme, Antrenman Bilgisi ve Jimnastik konularında çalışmalar yapmış olmak.
Turizm Fakültesi
Turizm İşletmeciliği Bölümü Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı
1 1 Doktor Öğretim Üyesi Doktorasını Turizm İşletmeciliği alanında yapmış olmak, Turizm Teorisi, Turizm Sınıflandırmaları, Turizm Rehberliği ve Turizm İşletmeciliği konularında çalışmalar yapmış olmak.
Uygulamalı Bilimler Fakültesi Finans ve Bankacılık Bölümü Finans ve Bankacılık Anabilim Dalı 1 2 Doçent Doçentliğini Makro İktisat alanında almış olmak, Gelişme Ekonomisi, Büyüme, Enflasyon ve Dış Borçlar konularında çalışmalar yapmış olmak.
Uygulamalı Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Anabilim Dalı
1 3 Doçent Doçentliğini Finans alanında almış olmak, Uluslararası Ticaret Finansmanı, Finansal Piyasalar ve Kurumlar, İthalat İhracat Yönetimi ve Sanal Para
konularında çalışmalar yapmış olmak.
Sakarya Meslek Yüksekokulu
Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı
1 2 Doçent Doçentliğini Filoloji/Türk Dili alanında almış olmak, Türk Dili, Türk Dili Öğretimi konularında çalışmalar yapmış olmak.
Sakarya Meslek Yüksekokulu
Çevre Koruma Teknolojileri Bölümü Çevre Koruma ve Kontrol Programı
1 1 Doktor Öğretim Üyesi Çevre Mühendisliği lisans mezunu olmak, Doktorasını Çevre Mühendisliği alanında yapmış olmak, Atıksu Arıtım Prosesleri, Arıtma Yöntemleri, Çevre Kimyası ve Optimizasyon konularında çalışmalar yapmış olmak.
Sapanca Meslek Yüksekokulu Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü
Pazarlama Programı
1 3 Doçent Doçentliğini Yönetim ve Strateji alanında almış olmak, Dijitalleşme ve Örgütsel davranışlar konularında çalışmalar yapmış olmak.
Sapanca Meslek Yüksekokulu Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü
Pazarlama Programı
1 3 Doktor Öğretim
Üyesi
İşletme lisans mezunu olmak, Doktorasını Üretim Yönetimi ve Pazarlama alanında yapmış olmak, Lojistik, Tedarik Zinciri, Sayısal Yöntemler ve Yönetim Bilişim Sistemleri konularında çalışmalar yapmış olmak.
Akyazı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yönetim ve Organizasyon Bölümü
Sağlık Kurumları İşletmeciliği Programı
1 2 Doktor Öğretim Üyesi İşletme lisans mezunu olmak, Doktorasını İşletme alanında yapmış olmak, Kamu Hastaneleri, Finansal Sürdürülebilirlik ve Muhasebe Denetimi konularında çalışmalar yapmış olmak
Arifiye Meslek Yüksekokulu
Elektronik ve Otomasyon Bölümü Mekatronik Programı
1 1 Doçent Doçentliğini Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında almış olmak, Elektrik
Makinaları, Robotik Otomasyon, Endüstriyel Kontrol ve Güç Sistemi Tasarımları konularında çalışmalar yapmış olmak.
Arifiye Meslek Yüksekokulu
Motorlu Araçlar ve Ulaşım Teknolojileri Bölümü Otomotiv Gövde ve Yüzey İşlem Teknolojileri Programı
1 1 Doçent Doçentliğini Otomotiv Mühendisliği alanında almış olmak, İçten ve Dıştan Yanmalı Motorlar ve Alternatif Yakıtlar konularında çalışmalar yapmış olmak.
Geyve Meslek Yüksekokulu Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı 1 1 Doktor Öğretim Üyesi İletişim ve Halk Kültürü, Sosyal Medya, Popüler Kültür ve Değerler Eğitimi konularında çalışmalar yapmış olmak.
Hendek Meslek Yüksekokulu
Makine ve Metal Teknolojileri Bölümü Makine Programı
1 1 Doktor Öğretim Üyesi Makine Mühendisliği lisans mezunu olmak, Doktorasını Makine Mühendisliği/Enerji alanında yapmış olmak, Modelleme, Simülasyon, Optimizasyon ve Enerji Dönüşüm Makineleri konularında çalışmalar yapmış olmak.
Pamukova Meslek Yüksekokulu Gıda İşleme Bölümü
Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Programı
1 1 Doçent Doçentliğini Gıda Bilimleri ve Mühendisliği alanında almış olmak, Kurutma Teknikleri, Konsantre İşlemler, Gıdaların İşlenmesinde Elektriksel Uygulamalar
konularında çalışmalar yapmış olmak.