Süleyman Demirel Üniversitesi 16 akademik personel alacak

Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğünden
ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

2 Kasım 2018 tarihli ve 30583 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik” kapsamında Üniversitemizin çeşitli birimlerine 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesi ve 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma, Atanma ve Yükseltilme Kriterlerine İlişkin Yönerge hükümlerine göre aşağıda belirtilen kadrolara öğretim üyeleri alınacaktır.
Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adaylar, Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma, Atanma ve Yükseltilme Kriterlerine İlişkin Yönergenin 6ncı maddesinin 3 ncü fıkrası uyarınca elektronik ortamda istenilen sadece basılı dosyayı ilanımızın süresi içinde şahsen veya posta ile ilgili birime dilekçe ile teslim etmeleri gerekmektedir.
A-BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI:
1- Müracaatlar, ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarih itibariyle 15 (On beş) inci günü saat 23:59’da biter. Başvurular Üniversitemiz https://ikbasvuru.sdu.edu.tr internet sayfasından çevrimiçi (online) yapılacaktır. Şahsen veya posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Adaylar öncelikle https://ikbasvuru.sdu.edu.tr adresinde yer alan çevrimiçi (online) başvuru sistemine kayıt olduktan sonra kişisel bilgilerini doldurup Öğretim Üyesi Personel Alımı İlanı için müracaat işlemlerini başlatacaktır. Müracaat eden adaylar başvurmak istediği ilan numarasını seçip aşağıda belirtilen istenen belgeleri ilgili alanlara yükleyip “Başvuru Yap” butonuna tıkladığında çevrimiçi (online) başvurularını tamamlamış olacaklardır. Adaylar sadece bir ilan numarası ile ilan edilen kadrolardan sadece bir kadroya başvuru yapabilir. Birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.
2- Başvurular üzerinde güncelleme yapılmak istenildiğinde mevcut başvuru silinerek, “İşlemler-Başvuru Sürecindekiler” menüsünden yeniden başvuru oluşturulabilecektir.
3- Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem başlatılacaktır. Atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. Yanlış/eksik belge yükleme, farklı mezuniyetle başvurma, yanlış ilana başvurma vb. tüm iş ve işlemler için tüm sorumluluk adaylara aittir.
4- Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma, Atanma ve Yükseltilme Kriterlerine İlişkin Yönergeye, basılı dosya dizi pusulasına ve öğretim üyesi adayı özgeçmiş formu'na http://persdb.sdu.edu.tr internet adresi Doküman Arşivi bölümünden ulaşılabilir.
B-KADROLARA BAŞVURACAK ADAYLARIN SİSTEME YÜKLEYECEĞİ BELGELER
1- Özgeçmiş (Sisteme Pdf Formatında yüklenmelidir.)
2- Askerlik bilgisi ilgili servislerden otomatik olarak gelmektedir. Aday, askerlik bilgisinin eksik olduğunu düşünüyor ise buna ilişkin belgeyi ekleyecektir.
3- Eğitim bilgileri ilgili servislerden otomatik olarak gelmektedir. Aday, eğitim bilgilerinin eksik olduğunu düşünüyor ise buna ilişkin Diploma, geçici mezuniyet belgesi (Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösteren onaylı belge).
4- Yabancı Dil bilgisi ilgili servislerden otomatik olarak gelmektedir. (Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından kabul edilen dil belgesi)
5- Bilimsel çalışma ve yayınlarını içeren liste.
6- Fotoğraf (Son altı ay içerisinde çekilmiş vesikalık veya biyometrik) (Sisteme yüklenmelidir.)
7- Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair beyan.
8-2547 sayılı Yükseköğretim Kanun'un Ek 38 inci Maddesi uyarınca belirlenen %20'lik kota kapsamında başvuru yapılabilecek Doktor Öğretim Üyesi kadrosu bulunmamaktadır. 

İLAN NUMARASI

BİRİM

BÖLÜM

ABD/ASD/PRG

UNVAN

DERECE

ADET

NİTELİĞİ

269

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Diş Hekimliği Bilimleri

Ortodonti

Doçent

1

1

Ortodonti alanında Doçentlik unvanına sahip olmak

270

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Diş Hekimliği Bilimleri

Pedodonti

Doçent

1

1

Dişsel anomaliler konusunda çalışma yapmış olmak.

271

Fen Edebiyat Fakültesi

Felsefe

Felsefe Tarihi

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

Müzik felsefesi üzerine çalışmalar yapmış
olmak.

272

Fen Edebiyat Fakültesi

Arkeoloji

Prehistorya

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

Prehistorya (Tarih Öncesi Arkeolojisi) anabilim dalında
doktora yapmış olmak.

273

Fen Edebiyat Fakültesi

Kimya

Organik Kimya

Doçent

1

1

Organik Kimya alanında çalışmalar yapmış olmak.

274

Fen Edebiyat Fakültesi

Kimya

Biyokimya

Doçent

1

1

Biyokimya alanında çalışma yapmış olmak.

275

Fen Edebiyat Fakültesi

Tarih

Eski Çağ Tarihi

Doçent

1

1

Helenistik dönem tarihi alanında çalışma yapmış olmak.

276

Isparta Sağlık Hizmetleri Meslek
Yüksekokulu

Tıbbi Hizmetler ve Teknikler

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

Doktorasını İşletme Bölümünde yapmış olmak, Tıbbi Dokümantasyon alanında çalışma
yapmış olmak.

277

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İnsan Kaynakları Yönetimi

İnsan Kaynakları Yönetimi

Doçent

1

1

İnsan kaynaklarında eğitim ve geliştirme alanlarında çalışma yapmış olmak.

278

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Uluslararası Ticaret ve Lojistik

Uluslararası Ticaret ve Lojistik

Dr. Öğr. Üyesi

1

2

İşletme Anabilim Dalı veya Uluslararası Ticaret ve Lojistik Anabilim Dalında doktora yapmış olmak. Lojistik performans alanında
çalışmalar yapmış olmak.

279

Mühendislik Fakültesi

Makine

Enerji

Doçent

1

1

Makine Mühendisliği alanında Doçentlik unvanına sahip olmak. Enerji alanında çalışmalar yapmış
olmak.

280

Mühendislik Fakültesi

Gıda Mühendsiliği

Gıda Teknolojisi

Doçent

1

1

Gıda Mühendisliği alanında Doçentlik unvanına sahip olmak. Gıda ambalajlama alanında
çalışmalar yapmış olmak.

281

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Beslenme ve Diyetetik

Beslenme Bilimleri

Doçent

1

1

Beslenme ve Diyetetik alanında Doçentlik unvanına sahip olmak. Akdeniz Diyeti konusunda çalışma
yapmış olmak.

282

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Gerontoloji

Gerontoloji

Doçent

1

1

Sosyoloji alanında Doçent unvanına sahip olmak. Yaşlı bakımı
alanında çalışma yapmış olmak.

283

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Tıbbi Farmakoloji

Doçent

1

1

Tıp Fakültesi Mezunu olmak, Toksikoloji alanında çalışmalar yapmış olmak