Süleyman Demirel Üniversitesi 34 akademik personel alacak

Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğünden
 

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI


2 Kasım 2018 tarihli ve 30583 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik” kapsamında Üniversitemizin çeşitli birimlerine 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma, Atanma ve Yükseltilme Kriterlerine İlişkin Yönerge hükümlerine göre aşağıda belirtilen kadrolara öğretim üyeleri alınacaktır.

Profesör ve Doçent kadrolarına başvuracak adaylar, Başvuru Formunu düzenleyerek ekleri ile birlikte Personel Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

NOTLAR:
İlanımızın başvuru ve bitiş süresi, Resmî Gazete’de yayımlandığı tarih başvuru tarihi olup 23.05.2021 tarihinde başvuru sona erecektir. Posta ile müracaat edecek adaylar için; postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
Başvuru Formalarına ve ayrıntılı bilgilere http://persdb.sdu.edu.tr internet adresi Doküman Arşivi bölümünden ulaşılabilir.
Tıp Fakültesine ait kadrolara başvuracak Öğretim Üyesi adayların Tıp Fakültesi mezunu olması zorunludur. (Özel şartlar hariç)
*** Tıp Fakültesi mezunu olma şartı aranmaz.
İlanda belirtilen kadrolara müracaat eden adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yer alan şartları taşıyor olması gerekmektedir. 
 

S.
No

BİRİM

BÖLÜM

ABD/ASD/PRG

UNVAN

DER.

AD.

NİTELİĞİ

1

Diş Hekimliği
Fakültesi

Klinik Diş Hekimliği
Bilimleri

Ortodonti
Anabilim Dalı

Profesör

1

1

Ağrı alanında çalışmış
olmak.

2

Diş Hekimliği
Fakültesi

Klinik Diş Hekimliği
Bilimleri

Ortodonti
Anabilim Dalı

Doçent

1

1

Üst havayolu alanında
çalışmış olmak.

3

Eczacılık Fakültesi

Temel Eczacılık
Bilimleri

Eczacılık Temel
Bilimleri

Doçent

1

1

Heterohalkalı bileşikler
alanında çalışmış olmak.

4

Eğitim Fakültesi

Yabancı Diller
Eğitimi

İngiliz Dili
Eğitimi

Profesör

1

1

Uygulamalı dilbilim alanında
çalışmış olmak.

5

Eğitim Fakültesi

Yabancı Diller Eğitimi

İngiliz Dili Eğitimi

Doçent

1

1

Yabancı dil eğitimi
(İngilizce) alanında doçent unvanına sahip olmak.

6

Eğitim Fakültesi

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi

Türkçe Eğitimi

Doçent

1

1

Türkçe temel dil becerileri alanında çalışmış olmak.

7

Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Eğitim
Programları ve Öğretim

Profesör

1

1

Eğitsel bilgisayar oyunları alanında çalışmış olmak.

8

Fen Edebiyat Fakültesi

Coğrafya

Fiziki Coğrafya

Profesör

1

1

Uzaktan algılama alanında çalışmış olmak.

9

Fen Edebiyat Fakültesi

Coğrafya

Türkiye Coğrafyası

Profesör

1

1

Nüfus coğrafyası alanında çalışmış olmak.

10

Fen Edebiyat Fakültesi

Tarih

Yeni Çağ Tarihi

Profesör

1

1

Osmanlı Devleti tarihi alanında çalışmış olmak.

11

Fen Edebiyat Fakültesi

Fizik

Atom ve Molekül Fiziği

Profesör

1

1

Atom ve molekül fiziği alanında çalışmış olmak.

12

Fen Edebiyat Fakültesi

Fizik

Genel Fizik

Profesör

1

1

Genel fizik alanında çalışmış olmak.

13

Fen Edebiyat Fakültesi

Sosyoloji

Uygulamalı Sosyoloji

Profesör

1

1

Eğitim sosyolojisi alanında çalışmış olmak.

14

Isparta Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Tıbbi Hizmetler ve Teknikler

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri

Doçent

1

1

Sağlık Fiziği alanında Doçent unvanına sahip olmak.

15

İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

Tefsir

Doçent

1

1

Kur'an icâzı alanında çalışmış olmak.

16

İlahiyat Fakültesi

Felsefe ve Din Bilimleri

Dinler Tarihi

Doçent

1

1

Hristiyanlık alanında çalışmış olmak.

17

İletişim Fakültesi

Gazetecilik

Genel Gazetecilik

Doçent

1

1

Siyasal iletişim alanında çalışmış olmak.

18

İletişim Fakültesi

Görsel İletişim Tasarımı

Görsel İletişim Tasarımı

Doçent

1

1

Görsel iletişim tasarımı alanında çalışmış olmak.

19

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Turizm İşletmeciliği Bölümü

Turizm
İşletmeciliği Anabilim Dalı

Profesör

1

1

Turizmde bilişim teknolojileri alanında çalışmış olmak.

20

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Finans ve Bankacılık

Finans ve Bankacılık

Profesör

1

1

Finansal raporlama alanında çalışmış olmak.

21

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Maliye

Bütçe ve Mali Planlama

Profesör

1

1

Bütçe alanında çalışmış olmak.

22

İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi

İşletme

Üretim Yönetimi
ve Pazarlama

Profesör

1

1

Tüketici davranışları
alanında çalışmış olmak.

23

Mühendislik Fakültesi

Makine Mühendisliği

Konstrüksiyon-
İmalat

Profesör

1

1

Makine Mühendisliği alanında Doçent unvanına sahip olmak.

24

Mühendislik Fakültesi

Endüstri Mühendisliği

Endüstri Mühendisliği

Doçent

1

1

Endüstri Mühendisliği alanında Doçent unvanına
sahip olmak.

25

Mühendislik Fakültesi

Jeoloji Mühendisliği

Uygulamalı Jeoloji

Doçent

1

1

Yer Bilimleri ve Mühendisliği
alanında Doçent unvanına sahip olmak.

26

Mühendislik Fakültesi

Kimya Mühendisliği

Kimyasal Teknolojiler

Doçent

1

1

Kimya Mühendisliği alanında Doçent unvanına sahip olmak.

27

Mühendislik Fakültesi

Kimya Mühendisliği

Temel İşlemler ve
Termodinamik

Doçent

1

1

Biyomühendislik alanında Doçent unvanına sahip
olmak.

28

Mühendislik Fakültesi

Otomotiv Mühendisliği

Otomotiv Mühendisliği

Doçent

1

1

Malzeme ve Metalurji Mühendisliği alanında Doçent unvanına sahip
olmak.

29

Spor Bilimleri Fakültesi

Antrenörlük Eğitimi

Hareket ve
Antrenman Bilimleri

Doçent

1

1

Sporcularda bacak hacmi alanında çalışmış olmak.

30

Spor Bilimleri Fakültesi

Antrenörlük Eğitimi

Hareket ve Antrenman Bilimleri

Doçent

1

1

Sporcularda fonksiyonel antrenmanlar alanında çalışmış olmak.

31

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Profesör

1

1

Çocuk Hemotolojisi yandal uzmanı olmak.

32

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Tıbbi Biyoloji

Profesör

1

1

*** Pankreas kanseri alanında çalışmış olmak.

33

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Halk Sağlığı Anabilim Dalı

Doçent

1

1

Kanser sağkalımı alanında çalışmış olmak.

34

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Beyin ve Sinir Cerrahisi

Doçent

1

1

Spinal cerrahi alanında tecrübeli olmak.